Petak, 04 Listopad 2013 10:21

Novina u regulaciji prometa

|||| ||||

Nakon završetka radova na rekonstrukciji, započela je primjena nove regulacije prometa u Babukićevoj i Primorskoj ulici. Prema odluci koju je Gradsko vijeće donijelo na prošloj sjednici, Babukićeva ulica je određena za jednosmjerni promet, u smjeru od Ulice Kamenita vrata do križanja Primorskom. Promet će biti pušten  nakon završetka radova na obilježavanju i postavljanju znakova.

U Primorskoj ulici, u dijelu od Županijske do Babukićeve promet se sada odvija u smjeru od sjevera prema jugu, dakle obrnuto nego što je to bilo do sada. 

Related items

  • Završavaju se radovi na uređenju Babukićeve ulice Završavaju se radovi na uređenju Babukićeve ulice

    Uz završne radove na novoj Glazbenoj školi, danas se završava asfaltiranje Babukićeve ulice. Izvršena je rekonstrukcija vodovoda, odvodnje i elektroinstalacija, uređeno 15 parkirališnih mjesta, a za nekoliko dana bit će postavljena i nova javna rasvjeta. Ovom ulicom promet će se ubuduće odvijati jednosmjerno od Ulice Kamenita vrata prema Primorskoj.

    - Investicija u Babukićevoj ulici, čija dužina je 125 metara, je oko 760 000 kuna. Završetkom uređenja imat ćemo obnovljen kompletan prostor uz Glazbenu školu, čiji će se izgled svojom arhitekturom uklopiti u tradiciju Grada Požege. – informirao je gradonačelnik Vedran Neferović prigodom današnjeg obilaska gradilišta. Radovi na Glazbenoj školi također se privode kraju. - Čekamo još samo završni materijal za obloge na stubištu, rok isporuke je malo duži, tako da očekujem da će to idućeg tjedna biti isporučeno i postavljeno. Nakon više održanih sastanaka i usklađivanja situacije s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova  Europske unije, obavljene su sve prepiske i uvid u izvršene radove, očekujemo sada da se izjasni o tome nastavlja li pratiti ostatak troškova, za koje je u osnovnom ugovoru predviđeno sufinanciranje u odnosu 70 prema 30 posto. – rekao je gradonačelnik u odgovoru na pitanje o radovima.

    Za doznačena sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 900.000 kuna rekao je kako su namjenski utrošena prema javnim natječajima, na kojima su izabrani ponuditelji za tonski studio i informatičku opremu. – I dalje ćemo tražiti potrebna sredstva, ako ih ne bude od Ministarstva za instrumente i za stolce koncertne dvorane, nastavit ćemo tražiti načine da iduće godine to opremimo. – Nova zgrada Glazbene škole je investicija u ukupnoj vrijednosti od 14 milijuna kuna, čijim završetkom će Požega dobiti reprezentativni prostor ne samo za školu, već i druge prikladne kulturne sadržaje.