×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 677
Srijeda, 05 Veljača 2014 16:15

Grad je ispunio sve obveze prema Fondu za zaštitu okoliša

|| ||

Projekt za Grabrik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nakon okončanja natječaja i obrade pristiglih ponuda dana 29.svibnja 2013.godine donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
Temeljem iste odluke dana 23.09.2013.godine upućen je Gradu Požegi na potpis Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „ Projekt ugradnje toplinske zaštite ovojnice, sanacija krova i zamjena stolarije na objektima Gradske kuglane i Športske dvorane Grabrik" davanjem financijske pomoći. Dopisom od 04.listopada 2013 godine Ugovori su nepotpisani vraćeni Fondu budući nisu bili usklađeni s Odlukom.
Naime, U Odluci i obavijesti stoji da su odobrena sredstva za radove na sportskoj dvorani Grabrik i Gradskoj kuglani u iznosu 3.165.370,76 kuna, a u prijedlogu Ugovora naveden je iznos 2.575.199,25 kuna. Bilo je razvidno da troškovi za izradu fasade i izmjenu stolarije sportske dvorane Grabrik nisu bili obuhvaćeni Ugovorom. Nije bilo opravdano pristupiti potpisivanju Ugovora koji bi Požegi donio znatno manje sredstava zbog pogreške pri izradi ugovora u samom Fondu.
Istim dopisom Fond je obaviješten da je Grad Požega proveo postupak javne nabave za radove koji su predmet Ugovora o zajedničkom financiranju, te je predloženo da se prilikom izmjene prijedloga Ugovora postupi i po članku 4. stavku 3. istoga Ugovora koji kaže da će ugovorne strane nakon provedenog postupka javne nabave, na temelju dostavljene i revidirane dokumentacije od strane Fonda sklopiti dodatak Ugovora kojim će se definirati ukupna vrijednost realizacije projekta, a na temelju dokumentacije koja je dostavljena u privitku dopisa.
Ugovor u kojem je uvaženo sve predloženo od strane Grada Požege, potpisan je od strane Fonda 11.prosinca 2013.godine i dostavljen u Grad Požegu 20.12.2013. godine. Nakon potpisa Ugovora od strane gradonačelnika Grada Požege stvoreni su uvjeti za početak ugovorenih radova i isti će uslijediti čim dozvole vremenske prilike. Rok definiran ugovorom za dovršetak projekta je prosinac 2014. godine.

Projekt za obiteljske kuće

Realizacija Projekta "Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postavljanjem vanjske ovojnice zida i zamjenom postojeće stolarije" započela je donošenjem Odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 29.05.2013. godine. Slijedom natječajnih uvjeta Grad Požega raspisao je javni natječaj za odabir korisnika sredstava, te je isti okončan 31.kolovoza 2013. godine. Dana 27.09.2013. donijeta je Odluka o odabiru korisnika ( odobreno ukupno 18 zahtjeva).
Sukladno terminskom planu svi radovi su trebali biti dovršeni i zahtjevi sa svom traženom dokumentacijom predani do početka prosinca 2013. godine. Zbog vremenskih uvjeta nisu svi radovi dovršeni u traženom roku, već do kraja godine. Također zaprimljenu dokumentaciju trebalo je nadopuniti sukladno traženju Fonda.
Naime, Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje između Grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji točno definira obveze ugovornih strana gospodin Sven Muller potpisao je 11.prosinca 2013. godine, a u Gradu Požegi zaprimljen je 20.prosinca 2013. godine. Rok definiran ugovorom za dovršetak i ovog projekta je prosinac 2014. godine.
Posljednje zatražene dopune dokumentacije od korisnika dostavljene su do kraja siječnja i sukladno članku 5. spomenutog Ugovora Grad Požega mogao je pristupiti isplati 10% odobrenih sredstava što je i realizirano. Ispunjeni su svi preduvjeti da Fond isplati sredstva Gradu Požegi nakon zaprimanja zahtjeva sa svom traženom dokumentacijom. Ostalih 40% biti će plaćeno korisnicima nakon što Fond sredstva doznači na račun Grada Požege.