Ponedjeljak, 26 Listopad 2020 11:35

Stožer civilne zaštite RH donio Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja

|| ||

Stožer civilne zaštite RH donio je dana 25. listopada Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru. Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu
- na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba
- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba
- na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba
- sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja
- javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata, osim svadbenih svečanosti koje mogu trajati najdulje do 00,00 sata
- okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se privremeno uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
- obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite
- obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba
- zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 00,00 sata do 6,00 sati
- obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
- obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima.

Obavijest o navedenim aktivnostima dostavlja se putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije održavanja javnog događanja ili okupljanja, a obvezno sadrži: svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja te podatke o kontakt osobi i navod o očekivanom broju sudionika

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem roku, evidenciju dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju od 14 dana.

Protuepidemijske mjere ove Odluke ne odnose se na:
- profesionalne umjetničke izvedbe i programe
- kino projekcije,
- vjerske obrede
- izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Poslodavci su obvezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Daje se preporuka poslodavcima:
- smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće
- uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na prirodu posla
- uvesti klizno radno vrijeme gdje je to moguće
- organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama gdje je to moguće
- smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

 Odluka stupa na snagu s danom 27. listopada 2020. godine.