Četvrtak, 29 Listopad 2020 12:28

Održano javno predstavljanje projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

|||||||| ||||||||

Dana 29. listopada na nekoliko lokacija u centru Požege održalo se javno predstavljanje projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega vrijednog 171.777.186,90 kuna (bez PDV-a). Korisnik projekta je Tekija d.o.o., dok su projektni partneri Grad Požega, Općina Brestovac i Općina Velika. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12% te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88% (bespovratna sredstva iznose 124.444.841,93 kuna). Jednu od lokacija obišao je požeški gradonačelnik i saborski zastupnik Darko Puljašić.

Cilj projekta je poboljšanje životnog standarda i zaštite okoline stvaranjem sustava za poboljšanju odvodnju i unaprjeđenjem pročišćavanja otpadnih voda čime će se smanjiti gubitak unutar vodoopskrbnog sustava. U specifične ciljeve mogu se svrstati smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU te provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Podsjetimo, predmetni radovi podijeljeni su u tri grupe, a odnose se na izgradnju vodovoda Velika – Požega i DMA zone te izgradnju kanalizacijskih mreža u gradu Požegi i naseljima Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac. Ukupna vrijednost radova je 91.739.804,27 kuna. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Projekt se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji obnaša dužnost koordinacije projekta, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) koja obnaša dužnost revizije te Ministarstvom financija koje obnaša dužnost ovjeravanja. Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega (u daljnjem tekstu: Projekt Požega) je sufinanciran sredstvima Europske unije. Sva navedena nacionalna i europska tijela imaju obvezu kontrolirati projekt Projekt Požega te imaju pristup svim informacijama. Posredničku ulogu Projekta Požega imaju Hrvatske vode koje imaju obvezu obavljanja nabave i kontrole robe, nadziranja financijskog plana, nadziranja radova, provjere nepravilnosti, izvještavanja te primjene nacionalnih i europskih pravila tijekom cijelog vremena trajanja projekta. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga koja će blisko surađivati s Hrvatskim vodama u izvršenju projekta.