Petak, 27 Studeni 2020 21:12

Od ponoći na snazi nove mjere Stožera Civilne zaštite RH

|| ||

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 27. studenoga 2020. godine Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu
- na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba
- javna događanja i okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata
- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera
- obveza za sve prodavaonice i trgovine da ograniče broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 4 m² neto površine, da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca
- obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera
- sve prodavaonice, trgovine i trgovački centri obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, redovito provjetravati prostore, osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke i uz njih postaviti kratke obavijesti o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti te na vidljivim mjestima istaknuti posebne mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine
- ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 22 sata
- zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22 sata do 6 sati
- obustava rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljskih objekti za smještaj, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente
- obustava održavanja svadbenih svečanosti
- obustava rada casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje
- obustava rada teretana, fitness centara, sportskih i rekreacijskih centara
- obustava održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
- obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova, uključujući crkvene zborove
- zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kino projekcija
- obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi
- zabrana svih treninga i natjecanja, osim za klubove koji se natječu u prvom i drugom rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši 1., II. I III. Kategorije) u individualnim sportovima
- sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih treninga i natjecanja
- škole stranih jezika mogu svoju djelatnost obavljati samo online ili na drugi način za održavanje kontakta na daljinu
- autoškole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način održavanja kontakta na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta, uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje
- obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 m
- obveza stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi i sl.)
- preporuka da se misna slavlja kada god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju misnom slavlju bez dolaska u vjerske objekte

Iznimno od protuepidemijskih mjera iz podstavka 10. stavka 1. ove točke ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“ dozvoljena je priprema i dostava hrane i pića.

Ugostiteljski objekti iz stavka 2. ove točke dostavu, odnosno isporuku hrane mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:
- osobnim preuzimanje pred ulazom u ugostiteljski objekti bez ulaska u isti
- dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom
- dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke – obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekta u poslovanju s hranom
- tzv. „drive-in“ načinom

Protuepidemijske mjere iz točke III. Stavka I. podstavka 1. i 3. ne odnose se na:
- profesionalne umjetničke izvedbe i programe koji ne uključuju zborno pjevanje
- kino projekcije
- izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima
- sjednice predstavničkih tijela

Na okupljanjima iz stavka 1. ove točke broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja iz stavka 1. ove točke obvezní su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka ì uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Poslodavci su obvezni:
- zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj ì kratki dah
- smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće
- uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće
- organízirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće
- smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru
- redovito provjetravati prostore u kojíma radnici borave i zadržavaju se.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijskí službenici i civilna zaštita. Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.

Stožer civilne zaštite RH donio je i Odluku o načinu organizacije javnog príjevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Pružatelji usluga javnog prijevoza putnika obvezni su, radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, javni prijevoz organizirati sukladno ovoj Odluci te općim i posebnim preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Pružatelji usluga u javnom prijevozu putnika obvezni su prijevoz obavljati na način da u prijevoznim sredstvima bude popunjeno najviše 40% raspoloživih mjesta, a na prijevoznim sredstvima su obvezni jasno istaknuti najveći dopušteni broj putnika koji smije biti u prijevoznom sredstvu (autobusu, tramvajskim kolima, željezničkom vagonu, trajektu, katamaranu i st.).

Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika i putnici u javnom prijevozu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice na ispravan način te se pridržavati općìh protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori, Državnog inspektorata i policijski službenici.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.