Srijeda, 20 Siječanj 2021 10:03

Grad Požega je u 2020. godini isplatio više od 800 tisuća kuna subvencija

|| ||

Grad Požega je u 2020. godini pokrenuo program Poticanje malog gospodarstva te u sklopu programa subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području grada Požege, zatim djelomični nastavak programa Poticaji u poljoprivredi, program Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva i projekt Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila.

Grad Požega je subvencionirao otvaranje smještajnih kapaciteta prema kategorizaciji samih smještajnih kapaciteta i to: 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja s dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja s tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja s četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja s pet zvjezdica.

U sklopu programa Poticaji u poljoprivredi subvencije su iznosile 300,00 kn po kravi za poticanje uzgoja i držanja krava.

Razvoj poduzetništva se sufinancirao na način da su se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn isplaćivala za otvaranje obrta te iznos od 5.000,00 kn jednokratno za svaku novozaposlenu osobu i 20% bruto plaće prema ugovoru o radu novozaposlene osobe sljedećih 12 mjeseci.

Temeljem Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi, Grad Požega je obrtnicima i trgovačkim društvima koji su sklopili kupoprodajni ugovor o kupnji zemljišta u poduzetničkoj zoni sufinancirao plaćanje naknade za priključenje na sustav električne energije do 11 kW, priključak na vodu, kanalizaciju i plin.

Za Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila isplaćivao se iznos od 30.000,00 kn po jednoj punionici.

Ukupan iznos isplaćenih poticaja prikazan je u sljedećoj tablici:

NAZIV PROGRAMA

GODINA 2020.

BROJ KORISNIKA

UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH SUBVENCIJA

Poticanje malog gospodarstva

Subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području Grada Požege, ukupno 63 kreveta

5

122.000,00 kn

Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva

Dodijeljene subvencije za otvaranje obrta i zapošljavanje u sklopu obrta i slobodnih zanimanja– 20 novootvorenih obrta i 7 zaposlenih osoba kod obrtnika

25

198.548,11 kn

Dodijeljene subvencije trgovačkim društvima za novozaposlene osobe – 20 novozaposlene osobe

16

350.437,71 kn

Sufinanciranje plaćanja priključaka.

Sufinanciranje plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije, priključaka na vodu, kanalizaciju i plin.

2

53.256,12 kn

Poticaji u poljoprivredi

Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj poljoprivrednicima za uzgoj i držanje krava – 244 krava

15

73.200,00 kn

Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila

Sufinanciranje izgradnje punionice električnih automobila

1

30.000,00 kn

UKUPNO:

64

827.441,94 kn