Četvrtak, 25 Veljača 2021 08:57

Radovi na projektu Aglomeracija Požega odvijaju se planiranom dinamikom

|||||| ||||||

Radovi na projektu Aglomeracija Požega nastavljaju se planiranom dinamikom, izvijestili su iz Tekije d.o.o., dostavivši aktualni pregled radova.

Pregled trenutačnih radova u grupi 1: 

- izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm: radovi se trenutačno izvode uz nasip Veličanke kod naselja Sajmišta, a radovi podbušenja prometnice u Trenkovu. Izvođač radova: Koming d.o.o. Koprivnica.

Pregled trenutačnih radova u grupi 2:
- Trenkovo - Trnovac: izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac. Izvođač radova: Promet Građenje d.o.o. Požega

- izvode se radovi postavljanja kanalizacijske mreže, ispitivanja, i sanacije.

- Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi. Izvođač radova: Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Pregled trenutačnih radova u grupi 3:
– najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ovim ulicama:

- Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm. Izvođač radova: Koming d.o.o. Koprivnica.
Trenutačno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i Ulice E. Kvaternika, a radovi rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici.

- Ulica E. Kvaternika – izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 1.159 metara. Izvođač: Promet Građenje d.o.o. Požega.

- Ulica Hrvatskih branitelja i Mlinska – nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 metara kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 810 metara. Izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

- Započeli su pripremni radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, a očekuje se i skori početak radova u Ulici A. Starčevića.

Radovi se u gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije. Ovim putem molimo građane grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

Podsjetimo, projektom Aglomeracija Požega predviđene su ove aktivnosti:
- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
- Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV - Požega)
- Nabava opreme
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12% te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88%

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti 91.739.804,27 kn.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe Aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika - Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 14.139 m (96%)

2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci - Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 17.195 m (86%)

3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega - Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 6.132 m (56%).