Ponedjeljak, 12 Travanj 2021 08:03

KOMUNALAC POŽEGA Edukacija oko izgradnje kompostane na Vinogradinama

|||| ||||

U sklopu provedbe projekta „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine, KK.06.3.1.15.0009“, u skladu s projektnim zadatkom i epidemiološkim mjerama, u prostoru tvrtke Komunalac Požega d.o.o. održana je dvodnevna edukacija o horizontalnim načelima s temama: promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom, održivi razvoj, energetska učinkovitost i ušteda, održivi razvoj – Zelena javna nabava (ZJN), zelena javna nabava (ZJN) i održiva javna nabava (OJN).

Edukaciju za djelatnike Komunalca Požega d.o.o., među kojima su bili i članovi projektnog tima zaduženog za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine, KK.06.3.1.15.0009“ su provele Maja Jerman Vranić dipl.ing.kem., MBACon i Mr.sc. Tamara Tarnik, dipl.ing.biol.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.