Srijeda, 22 Rujan 2021 11:34

Dječji vrtić Požega - još uvijek traje upis u kraći program predškole

|| ||

Dječji vrtić Požega poziva roditelje predškolske djece (djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine), koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, da mogu ispuniti Zahtjev za upis do 29. rujna 2021.godine. Podnošenje zahtjeva vrši se poštom ili osobno na adresu vrtića. Ispunjeni Zahtjev za upis u kraći program predškole te popratnu dokumentaciju potrebno je poslati na: Dječji vrtić Požega, Rudinska 8, 34 000.

Obrazac zahtjeva.