Utorak, 28 Rujan 2021 16:16

Andreja Menđel nova je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege

||| |||

Gradonačelnik Grada Požege raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 89/21. od 11. kolovoza 2021. godine, na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na Oglasnoj ploči Grada Požege i na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr). Gradonačelnik Grada Požege dana 1. rujna 2021. godine donosi Rješenje o imenovanju Andreje Menđel pročelnicom Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.

Andreja Menđel rođena je u Požegi gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 2014. stječe zvanje magistre inženjerke građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojemu je od 2017. godine studentica poslijediplomskog studija građevinarstva. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa završila je u Požeško – slavonskoj županiji na mjestu više stručne suradnice za prostorno uređenje. Nakon rada u privatnom sektoru, tvrtki Promet građenje d.o.o. na mjestu voditeljice gradilišta, godine 2016. zapošljava se u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije - PANORA d.o.o. kao suradnica za gospodarstvo, a zatim kao stručna suradnica za projekte u području infrastrukture. Od 2017. do 2019. godine zaposlena je u Javnoj ustanovi Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije Požega, a potom se zapošljava na mjesto vršiteljice dužnosti ravnatelja, zatim ravnateljice Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega. Sudjelovala je na brojnim stručnim konferencijama, seminarima i edukacijama. Autorica je znanstvenih članaka i sudionica više međunarodnih projekata EU.