Utorak, 19 Listopad 2021 10:12

Raspored odvoza glomaznog otpada 23. listopada 2021.

|| ||

U subotu, 23. listopada 2021., Komunalac Požega d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja:

• MO Tekija u ulicama: Anin Put, A. B. Šimića, Dore Pejačević, Dragutina Tadijanovića, Frana Supila, Grgurevski put, Ivane Brlić Mažuranić, Ivana Gundulića, Ivana Šveara, Jakova Gotovca, Janka Matka, Josipa Jurja Strossmayera, Josipa Kozarca, Kalvarija, Marije Jurić Zagorke, Marina Držića, Marka Marulića, Matice hrvatske, Matije Antuna Reljkovića, Petra Preradovića, Radnička, Skorupov put, Silvija Strahimira Kranjčevića, Svetog Josipa, Svetog Roka, Tekija, Vatroslava Lisinskog, Vinogradska, Zagrebačka, Zdenke Marković, Zlate Kolarić-Kišur.
• U naseljima: Drškovci, Novo Selo

Iz Komunalca Požega d.o.o. mole korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka, 22.10.2021., u 13:00 sati na tel. broj 034/440-997.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada.

Raspored odvoza i popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.