Petak, 22 Listopad 2021 13:03

Održana 4. sjednica Turističkog vijeća TZ Grada Požege

||||| |||||

Turističko vijeće TZ Grada Požege je 21. listopada 2021. godine održalo svoju 4. sjednicu na kojoj je bilo devet točaka dnevnog reda. 

Direktorica Turističkog ureda Silvija Podoljak je izvijestila vijeće o poslovanju i svim aktivnostima TZ Grada Požege od posljednje sjednice održane 12. ožujka 2021. godine. Prihvaćena su izvješća o održanim manifestacijama i troškovima istih, izvješća o evidenciji boravka turista i uplatama turističke pristojbe kroz eVisitor sustav, a odobrena je i nabava 20 novih drvenih štandova.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Rebalansa programa rada TZ Grada Požege u 2021. koji je usklađen s rebalansom Gradskog proračuna za 2021. godinu, s predviđenim ukupnim prihodom od 1.240.772,16 kn. Sukladno tome, do kraja godine održat će se planirane manifestacije: Festival Buče – BUČArt, Okusi jeseni, Advent i Doček Nove Godine.

Raspravljalo se i o Planu i programu rada TZ Grada Požege za 2021. godinu s ukupnim prihodima u iznosu od 1.405.858,00 kn, a koji će se na prijedlog Vijećnika korigirati i to u stavci Podrška razvoju turističkih događanja. Novi prijedlog manifestacija bit će predstavljen Skupštini na sljedećoj sjednici koja će se održati 27. listopada.

Direktorica je izvijestila i o aktivnostima na Projektu IQM Destination Zlatna Slavonija koji se provodi u cijeloj županiji s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija kroz mjerenje poslovnih rezultata radi podizanja razine učinkovitosti sudionika projekta i čitave zajednice kroz sinergiju svih dionika turizma Grada Požege.

Direktorica TU Silvija Podoljak je pojasnila Vijeću Izvješće Ministarstva turizma i sporta o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZ Grada Požege. Iz izvješća je razvidno da je TZ Grada Požege uskladila sve svoje akte i ustrojstvo sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama, da su sjednice tijela zajednice, odnosno Skupštine i Turističkog vijeća, vođena u rokovima i evidentirane zapisnicima i odlukama. Nadležno je Ministarstvo utvrdilo da Skupština TZ Grada Požege na svojoj prvoj sjednici provede nadzor nad poslovanjem u 2020. godini i o tome sačini Izvješće, s obzirom na činjenicu da je promjenama Zakona o turističkim zajednicama došlo do ukidanja Nadzornih odbora koji su do sada obavljali nadzor poslovanja. Zajednice koje imaju prihode iznad 3.000.000,00 kn moraju angažirati Revizorsku kuću.

Sjednicu je vodio predsjednik TZ Grada Požege, gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.