Utorak, 09 Studeni 2021 13:36

Grad Požega povećava iznos sufinanciranja boravka djece u privatnim dječjim vrtićima

|| ||

U cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored osnivanja vlastitih ustanova, Grad Požega podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih vrtića. Riječ je o Dječjem vrtiću Radost, Dječjem vrtiću Sv. Leopold Mandić te Dječjem vrtiću Šareni svijet u koje je ukupno upisano 276 djece. Dokaz je to kako Grad Požega želi biti dobar partner i roditeljima i privatnim predškolskim ustanovama u odgoju i obrazovanju budućih generacija, stoga će od iduće godine sufinanciranje smještaja djece iznositi 800,00 kuna mjesečno po djetetu čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada.

- Svjesni smo da je roditeljima teško i da se razmatra podizanje cijene vrtića, stoga smo odlučili podići subvenciju Grada Požege za 200 kuna po djetetu s područja Grada Požege. Vidjet ćemo što će nam donijeti sljedeća godina i koliko će biti drastična poskupljenja. Nadamo se da će ovaj iznos od 200 kuna biti neko prijelazno rješenje da vi ne morate podizati svoje cijene. – rekao je gradonačelnik Požege dr.sc. Željko Glavić te izrazio uvjerenje u nastavak dobre suradnje i partnerskih odnosa, a na dobrobit svih požeških mališana i njihovih roditelja.

Svoje zadovoljstvo odlukom Grada iskazale su i ravnateljice privatnih vrtića, svjesne olakšanja koje će to donijeti roditeljima djece polaznika njihovih vrtića pa tako i njima samima.

Podsjetimo, Grad Požega od rujna 2012. godine provodi program sufinanciranja smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege. Udjel Grada u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe koji se provode u predškolskim ustanovama od 2012. do 2014. godine iznosio je mjesečno 500,00 kuna po djetetu, dok razliku do visine ukupne cijene koštanja smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi snosi roditelj. Godine 2014. udjel Grada podignut je na 600,00 kuna mjesečno, dok bi sukladno odluci gradonačelnika od iduće godine iznosio 800,00 kuna po djetetu za što će biti osigurana sredstava u Proračunu Grada.