Petak, 03 Prosinac 2021 09:16

Grad Požega ima viziju razvoja i spremne projekte za financiranje iz ITU mehanizma

|| ||

Na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH Grad Požega je klasificiran kao manje urbano područje te uvršten u mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja gradova u novom programsku razdoblju od 2021. do 2027. godine. Stoga je nužno izraditi Strategiju razvoja urbanog područja kao preduvjet za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja, a uspostava urbanog područja jedan je od prvih koraka u procesu izrade Strategije razvoja urbanog područja. Na temelju definiranih osnovnih kriterija za uključivanje u urbano područje grada Požege predloženi su Grad Pleternica, te općine Brestovac, Velika, Kaptol i Jakšić koje su dostavile pozitivne mišljenje o ulasku u obuhvat urbanog područja grada Požege, a Gradsko vijeće Grada Požege na svojoj je sjednici održanoj 30. studenog 2021. godine isto jednoglasno usvojilo.

- ITU je odličan mehanizam za nas jer tu je kriterij to da smo županijsko središte i da smo osnovali urbano područje. Predviđeno je oko 100 do 150 milijuna kuna za Požegu iz tog ITU mehanizma. Požega kao središte županije ne može više od 70% ukupnih sredstava uzeti za svoje područje što je puno novaca i naravno da imamo projekata koje treba završiti, kao i onih koje pripremamo i s kojima ćemo se natjecati kako u ITU mehanizmu, tako i u drugim natječajima. Kao što znate, naš cilj je izgraditi dječji vrtić u Požegi, a dječji vrtić Pod gradom je u fazi projektiranja. Pripremamo se za jedan malo veći „zalogaj“ - tržnicu, gdje ćemo nastojati naći najbolje rješenje za novu tržnicu u Požegi. Nit vodilja je da tržnica ostane na trgu, da trg živi i da pokušamo u sklopu tržnice podzemnom garažom riješiti barem dio problema s parkingom, što je također jedan od preduvjeta za pitanje rješavanja trga. Naravno, drugi veliki zalogaj je rekonstrukcija samoga trga. Već sam rekao da mi nismo impresionirani niti jednim od 21 rješenja. Problem je bio u projektnom zadatku i mi ćemo to sigurno revidirati. To je jedna od tema koja je najviše vezana upravo uz ITU mehanizam. Sljedeće što planiramo riješiti je pitanje škola. Jedna tema je izgradnja nove osnovne škole u Požegi i druga tema je dogradnja Kanižlićeve škole da bi bila primjerena za jednosmjensku nastavu. – rekao je gradonačelnik Požege dr.sc. Željko Glavić.

Planira se i izgradnja biciklističkih staza koje će povezati pet prigradskih naselja s turističko – rekreativnim sadržajima, zatim tu je i uređenje Starog grada, a priprema se i dokumentacija za izgradnju nove zgrade Državnog arhiva u Požegi što je preduvjet za povrat arhivske građe u naš grad.

- Što god od projekata budemo radili ili se na neke natječaje prijavljivali, svaki ćemo prezentirati na Gradskom vijeću, što do sada niste imali priliku vidjeti, - poručio je gradonačelnik Glavić te pozvao vijećnike da se aktivno uključe i daju svoje prijedloge i ideje.