Ponedjeljak, 06 Prosinac 2021 11:27

Na kućne adrese korisnika stižu žuti spremnici za plastiku

|| ||

Krenula je podjela žutih spremnika za odvojeno sakupljanje plastične ambalaže korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Požege.

Prilikom dostave žutog spremnika potrebno je potpisati Zapisnik o preuzimanju, a svaki će spremnik biti barkodiran kako bi se znalo kojem je korisniku dodijeljen. U slučaju da korisnik nije u trenutku dovoza spremnika kod kuće, u poštanskom sandučiću ili dostavljenom spremniku će mu biti ostavljen Zapisnik o preuzimanju koji je potrebno popuniti i u roku 15 dana od dana zaprimanja vratiti u Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8 ili poslati e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ako korisnik u navedenom roku ne dostavi popunjenu Zapisnik, smatrat će se da je Zapisnik potpisan.

Napominjemo da će korisnici, ako im zapremnina spremnika nije dovoljna za sakupljene količine plastičnog otpada, i nadalje moći na blagajni Komunalca kupiti dodatne vrećice za odvajanje plastične ambalaže.
Odvoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika) je BESPLATAN.

Odvajanjem reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada, koji je zakonska obveza svakog korisnika, smanjujete količinu otpada u zelenim spremnicima za miješani komunalni otpad, a time i broj odvoza čime možete utjecati na visinu Vašeg računa za zbrinjavanje otpada.

Komunalac Požega d.o.o. u postupku je nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike. Do isporuke vozila i izrade plana odvoza, molimo Vas da i nadalje plastičnu ambalažu odvajate u žute vreće koje ste dobili na svoju kućnu adresu.

O početku odvoza plastične ambalaže iz žutih spremnika, koji se očekuje početkom 2022. godine, bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Uz žute spremnike korisnici dobivaju i informativne letke o projektu "Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine" KK.06.3.1.15.0009 koji se sufinancira EU sredstvima te obavijest o iskazivanju interesa za dobivanje posude za odvajanje biootpada.

Izvor: Komunalac Požega