Utorak, 14 Prosinac 2021 08:09

Korisnički portal Komunalca Požega d.o.o. - uvid i plaćanje računa online

|| ||

Na internetskoj stranici Komunalca Požega d.o.o. postavljen je Korisnički portal. Putem korisničkog portala možete dobiti uvid u stanje svojih plaćenih računa za odvoz otpada, grobnu naknadu i toplinsku energiju (grijanje) te u PDF formatu prikaz neplaćenih računa za navedene usluge.

Za pristup korisničkom portalu potrebno je registrirati se unošenjem imena, prezimena, korisničkog imena i lozinke te poziva na broj s nekog od prethodnih računa koje ste dobili u papirnatom obliku. Isto tako postoji mogućnost izbora želite li dobivati račune na e-mail. Nakon registracije na e-mail će Vam doći link za aktivaciju čijim je otvaranjem postupak registracije završen.

Administrator korisničkog portala u roku od 24 sata će odobriti pristup traženim informacijama nakon čega je za svaki daljnji ulaz u korisnički portal potrebna samo prijava.

Na prikazanim računima nalazi se QR kod za brže i jednostavnije plaćanje putem mobilnih telefona (slikaj i plati).

Izvor: Komunalac Požega