Srijeda, 15 Prosinac 2021 18:57

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se 17. prosinca 2021. godine

|| ||

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege koja će se održati u petak, 17. prosinca 2021. godine naći će se 20 točaka dnevnog reda. Gradski vijećnici na najavljenoj sjednici raspravljat će o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. Kako stoji u objašnjenju II. izmjena i dopuna Proračuna, one se donose radi uravnoteženja prihoda i rashoda s njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine. Prihodi i primici, rashodi i izdaci smanjuju se za 11.826.728,00 kn, odnosno za 7,0 % i sa planiranim prenesenim rezultatom od 8.059.658,00 kn iznose 157.185.682,00 kn. Prihodi poslovanja manji su za 7,41%, odnosno za 11.826.728,00 kn, u odnosu na planirane te sada iznose 147.723.024,00 kn. Rashodi poslovanja smanjeni su za 3.119.058,00 kn ili za 2,28 % u odnosu na planirane te sada iznose 133.842.334,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su za 8.707.670,00 kn ili za 30,10 % u odnosu na planirane i sada iznose 20.218.348,00 kn.

Uz drugi rebalans proračuna, vijećnici će raspravljati i o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu II. Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, prijedlogu II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu, te o prijedlogu Odluke II. Izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.

Na sjednici će zasigurno najveći interes vijećnika pobuditi prijedlog Proračuna Grada Požege za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. – 2024. Proračun Grada Požege za 2022. godinu planiran je u iznosu 194.565.000,00 kn, projekcije za 2023. planirane su u iznosu 189.130.500,00 kn, a za 2024. u iznosu 159.685.400,00 kn. U Računu prihoda i rashoda ukupni planirani prihodi u 2022. godini iznose 192.062.650,00 kn, Ovim Proračunom za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiraju se velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, a to se prvenstveno odnosi na projekt Požeške bolte, izgradnju vrtića, ulaganja u sportske objekte, izgradnju prometnica, povijesnog arhiva i drugih. Također je planirano intenzivno pripremanje, apliciranje i provođenje projekata uz sufinanciranje iz pomoći EU i državnog proračuna. Osim kapitalnih ulaganja koja su glavna značajka ovog proračuna, kontinuirano se provode programi javnih potreba u kulturi, sportu, odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi, turizmu i suradnja sa ustanovama Grada Požege.

Osim proračuna, gradski će vijećnici raspravljati i o programu radu Upravnih tijela, programu javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi i turizmu. Na dnevnom redu našli su se i prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Požegu u 2022. godini, te prijedlog Odluke o parkiranju.

Među točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu, prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027., prijedlog Odluke o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege te prijedlog Odluke o izmjene Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanova na području Grada Požege.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog prostora, k.č.br. 2104, u k.o. Požega. Grad Požega suvlasnik je i etažni vlasnik navedene nekretnine, a riječ je o zgradi Muzeja u Požegi na adresi Ulica Matice hrvatske 3. Poslovni prostor koji se predmet ovog pravnog posla kupoprodaje nalazi se u prizemlju, a u naravi predstavlja Frizerski salon „Straka“. Budući da je sklapanje pravnog posla kupoprodaje predmet odlučivanja na ovoj sjednici Gradskog vijeća, napominje se da je u interesu Grada Požege zbog pravnog statusa zgrade Muzeja kao spomenika kulture ali i zbog same prirode muzejske djelatnosti nakon dovršetka projekta „Požeške bolte“ da bude upisan kao jedini vlasnik cijele te nekretnine kao jedne jedinstvene cjeline. Tu su i prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine te izbor članova Savjeta mladih Grada Požege.

Cijeli dnevni red možete pogledati ovdje ...