Utorak, 04 Siječanj 2022 09:25

Novi raspored odvoza korisnog otpada

|| ||

Od siječnja 2022. godine na snazi je novi raspored odvoza korisnog otpada iz domaćinstava i gospodarskih subjekata u gradovima i općinama gdje Komunalac Požega d.o.o. obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

Dosadašnjih godina raspored odvoza korisnog otpada za iduću godinu korisnici su dobivali prilikom podjele vrećica za odvojeno sakupljanje papira, plastike i stakla. Budući da se korisni otpad – plastika i papir u 2022. godini neće više sakupljati iz vrećica, već iz posuda za odvojeno sakupljanje otpada, vrećice za odvojeno sakupljanje papira i plastike nisu dijeljene, a time korisnici nisu dobili ni raspored odvoza korisnog otpada za 2022. godinu.

Raspored odvoza korisnog otpada za 2022. godinu dostupan je na internetskoj stranici Komunalca Požega d.o.o., www.komunalac-pozega.hr. Korisnici će ga dobiti tijekom siječnja u kuverti s uplatnicama za odvoz i zbrinjavanje otpada, a na blagajni Komunalca Požega d.o.o. bit će dostupne i brošure sa svim potrebnim informacijama vezanim za odvoz i zbrinjavanje otpada, odnosno javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Uz uplatnice će biti podijeljene i zelene vrećice za odvojeno sakupljanje stakla.

Odvoz korisnog otpada iz domaćinstava je besplatan.

Izvor: Komunalac Požega