Srijeda, 05 Siječanj 2022 14:40

Pojašnjenje Odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine u sklopu Gradskog muzeja Požega (Frizerski salon „Straka“)

|| ||

U interesu javnosti, a s ciljem pojašnjenja problematike vezane uz donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora, suvlasničkog dijela nekretnine u sklopu Gradskog muzeja Požega (Frizerski salon „Straka“), Grad Požega želi sugrađanima što vjerodostojnije predočiti problem koji se uz navedenu nekretninu veže duži niz godina.

Naime, u lipnju 2001. godine Grad Požega sklapa kupoprodajni ugovor (prilog 1) sa Zvonkom Strakom kojim prodaje svoje poslovne prostorije na adresi Ulica Matice hrvatske 3. U ožujku 2002. godine Grad Požega i Zvonko Straka potpisuju Anex kupoprodajnom ugovoru (prilog 2) kojim je Grad dao u vlasništvo dodatni dio svog poslovnog prostora čime je Zvonko Straka postao vlasnikom 58,18 m². Zatim, Sporazumom o uređenju suvlasničkih odnosa iz prosinca 2015. godine (prilog 3) Grad Požega se obvezuje, zbog povećanja površine muzejskog prostora, nakon dovršetka radova izdati Zvonku Straki ispravu podobnu za upis prava vlasništva u zemljišne knjige za onaj dio površine prostor koji odgovara vlasničkom omjeru od 18,95 m². Važno je napomenuti kako je potpisani Sporazum u praksi neprovediv jer podrazumijeva da će Grad Požega Zvonku Straki dograditi 18,95 m² koji nisu obuhvaćeni građevinskom dozvolom, niti su predviđeni i obuhvaćeni projektom rekonstrukcije i dogradnje Gradskog muzeja Požega, zbog čega iste neće biti moguće ni izvršiti po završetku procesa obnove.

Obzirom na brojne tužbe gore spomenutog suvlasnika upućene nadležnim državnim tijelima, završetak provedbe projekta rekonstrukcije i dogradnje Gradskog muzeja Požega postaje problem te predstavlja realnu opasnost za gubitkom dodijeljenih financijskih sredstava potpore. Podsjetimo, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ dodijelilo je Gradu Požegi 33.499.999,97 kn bespovratnih sredstava.

S ciljem rješavanja ovog velikog problema, na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege održanoj 17. prosinca 2021. godine vijećnici su s 11 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ (niti jedan glas „protiv“) , usvojili Odluku o kupnji poslovnog prostora, suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 2104, u k.o. Požega (Frizerski salon „Straka“) ukupne površine 58,18 m². Budući da je sklapanje pravnog posla kupoprodaje u interesu Grada Požege zbog pravnog statusa zgrade Muzeja kao spomenika kulture, ali i zbog same prirode muzejske djelatnosti nakon dovršetka projekta „Požeške bolte“, važno je da Grad Požega bude upisan kao jedini vlasnik cijele nekretnine kao jedne jedinstvene cjeline. Sukladno usvojenoj Odluci o kupnji, Grad Požega je uvjetovao da se svi sudski postupci koji su pokrenuti od strane prodavatelja povuku i da ugovor sadrži klauzulu da nema nikakvih naknadnih potraživanja po bilo kojoj osnovi.