Petak, 07 Siječanj 2022 17:18

Stanje projekta: Most u Dervišagi

|| ||

Most preko rijeke Orljave u Dervišagi duži niz godina predstavlja problem i moguću opasnost tamošnjem stanovništvu. Iako je izgradnja novog mosta obećavana dugo vremena, tek u srpnju 2021. godine započelo se s koracima nužnim za rješavanje ovog problema.

Za potrebe izgradnje novog mosta u Dervišagi najprije je izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola dana 29.07.2021. godine. Nakon toga se pristupilo izradi glavnog projekta te izradi i provedbi parcelacijskog elaborata za formiranje nove katastarske čestice od dijela k.č.br.1059 k.o. Dervišaga što je preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Hrvatskim vodama. Parcelacijski elaborat izrađen je 30.08.2021.godine, geodetska i katastarska provedba dovršena je krajem listopada, a početkom studenog poslan je zahtjev Hrvatskim vodama za osnivanjem prava građenja, budući je isto zatraženo od strane Hrvatskih voda u točki 10. njihovih vodopravnih uvjeta u postupku izrade glavnog projekta.

Ugovor o pravu građenja na javnom vodnom dobrunosi datum 30.11.2021., a u Požegi je zaprimljen 03.12.2021. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvoleu Uredu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije zaprimljen je 09.12.2021. godine. U proračunu Hrvatskih voda u 2021. nisu planirana sredstva za izgradnju mosta u Dervišagi kao samostalnog projekta, dok se isto nalazi u planiranim sredstvima za 2022. godinu. Hrvatske vode mogu i suglasne su sudjelovati u izvođenju aktivnosti uređenja korita na dijelu na kojem se gradi most, što će olakšati realizaciju čitavog projekta.

U proračunu Grada Požege za 2022. godinu planirana su sredstva za izgradnju mosta u Dervišagi, što znači da će se po ishođenju građevinske dozvole i provedenog postupka javne nabavi pristupiti izgradnji.

Za kraj možemo reći kako će problem mještana Dervišage, čije se rješavanje obećavalo godinama, biti riješen već u prvoj polovici ove godine.

Foto: SB plus