Petak, 04 Veljača 2022 11:19

Obavijest o obvezi uklanjanja snijega i leda na području grada Požege

|| ||

U cilju boljeg očuvanja javnih površina, uređenja naselja i održavanja čistoće, uklanjanje snijega i leda na području Grada Požege propisano je Odlukom o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 12/11, 2/18). U gradu Požegi obvezno se uklanja snijeg s javnih površina, te krovova zgrada uz javno - prometne površine.

Sukladno članku 90. navedene Odluke propisano je da je za uklanjanje snijega i leda s kolodvora, posebnih parkirališta, tržnica, sajmišta i sličnih prostora odgovorna pravna ili fizička osoba koja upravlja tim površinama ili ih koristi. Za uklanjanje snijega i posipanje nogostupa i javne površine u pješačkoj zoni uz zgrade brinu vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi, dok su za prostor ispred uličnih lokala odgovorni vlasnici, odnosno korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i posipanje nogostupa uz kioske i pokretne naprave odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno korisnici, za nogostupe uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama. Za uklanjanje snijega i posipanje ispred zgrade u izgradnji odgovoran je izvođač radova.

Na području Grada Požege i prigradskih naselja organizirano je održavanje cesta u zimskim uvjetima od strane nadležnih i to HC-a, ŽUC-a i Grada Požege. Komunalac Požega d.o.o. održava oko sto kilometara prometnica u gradu Požegi i prigradskim naseljima. Čišćenje se provodi prema zonama prioriteta s obzirom na lokaciju javnih službi, prometnu važnost ulica i frekvenciju prometa. Grad Požega i prigradska naselja su podijeljeni u četiri zone prioriteta. U prvoj su zoni centar grada, najfrekventnije nizinske i važnije brdske ulice dok su u četvrtoj zoni nerazvrstane ceste i ulice prema i u prigradskim naseljima.

Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima.

Kao i dosadašnjih godina, od nadležnih službi za održavanje prometnica u zimskim uvjetima zatražen je pravovremen i žuran izlazak na prometnice te da s čišćenjem snijega započnu odmah po početku padalina i početka njihovog prianjanja na kolnik. Takva se aktivnost očekuje i od naših sugrađana koji bi trebali obratiti pažnju na svoja parkirana vozila u vrijeme čišćenja prometnica od snijega te brinuti o čišćenju ispred vlastitih domova.