Petak, 18 Veljača 2022 08:43

Gradskom muzeju Požega odobreno 10 tisuća kuna za projekt „Digitalizacije privatnih fotografija Klub čitatelja vlastite prošlosti“

|| ||

Gradskom muzeju Požega odobreno je 10 tisuća kuna za projekt „Digitalizacije privatnih fotografija Klub čitatelja vlastite prošlosti“. Naime, na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pristiglo je 85 prijava za koje se traži financijska potpora u ukopnom iznosu od 3.036.291,95 kuna. Vijeće projekta "Hrvatska kulturna baština" sukladno kriterijima za vrednovanje i odabir programa digitalizacije arhivske, knjižnične, muzejske građe predložilo je potporu 39 programa u iznosu od 565.294,50 kuna. Vijeće je dalo prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva.

Podsjetimo, riječ je o projektu Gradskog muzeja Požega čija je autorica Maja Žebčević Matić, a koji ima za cilj digitalizirati i na taj način sačuvati privatne, amaterske fotografije nastale od kraja 19. do kraja 20. stoljeća. Na taj se način stvara baza podataka i fotografija koje će postati nezaobilazna građa za istraživanje Požege i okolice brojnim stručnjacima (etnolozima, kulturnim antropolozima, povjesničarima, arhitektima i sl.)