Četvrtak, 24 Travanj 2014 23:14

Grad Požega dobiva dvije poduzetničke zone

|||||||| ||||||||

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasnom su odlukom prihvatili hvalevrijedan projekt o osnivanju Gospodarske zone poljoprivredno – poslovne namjene. Gospodarska zona će obuhvaćati ukupnu površinu od 72 hektara, a nalazit će se na sjeveroistočnom rubnom dijelu grada, od Poljoprivredne škole prema Alagincima. Unutar ove zone planirana je gradnja građevina poljoprivredne i poslovne namjene, a predviđen je i prostor za rekreaciju, uključujući i sportsku dvoranu.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog o osnivanju Poduzetničke zone koja će se protezati na gotovo 37 hektara na istočnom dijelu grada. Poduzetnička zona na sjeveru će graničiti s rijekom Orljavom, na zapadu s postojećom zonom poslovne namjene, južnu joj granicu čini Industrijska ulica, a istočnu stranu Šokačka ulica. Poduzetnička zona uključivat će građevine gospodarsko poslovne namjene – uslužne, poslovno-prodajne, trgovačke i brojne druge.

- Namjena zone je rekreacijsko poslovna, dakle kroz izmjenu prostornog plana dana je mogućnost da se uz isključivo poljoprivredne sadržaje može ostvariti i sadržaj koji je poslovne namjene i u svakom slučaju da ne onečišćuje okoliš. Razlog donošenja, odnosno predlaganja ove odluke je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i kandidiranje na Europske fondove – naglasila je Jasminka Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

Od interesa građanima dio je odluka koje se odnose na reguliranje komunalnih djelatnosti između „Komunalca" i „Tekije". Tako prema odluci Gradskog vijeća tvrtka „Komunalac" preuzima upravljanje grobljima u vlasništvu Grada Požege, obavljanje dimnjačarske službe te održavanje javnih parkirališta. Na vijeću je odlučeno kako osobe s invaliditetom koje imaju oštećenje 60 ili više posto ostvaraju pravo na besplatno parkiranje na mjestima označenim za invalide.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove „Sportski objekti Požega" koja će, osim upravljanja sportskim objektima, obavljati djelatnost sportske obuke te sportske rekreacije. Vijećnici su danas usvojili i Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole za prijevoz učenika. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjih vrtića Požega.