Utorak, 22 Ožujak 2022 07:51

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji mosta na rijeci Orljavi u Ulici Matije Gupca u Dervišagi

||| |||

Grad Požega je započeo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji mosta na rijeci Orljavi u Ulici Matije Gupca u Dervišagi. Procijenjena vrijednost nabave je 1.090.000,00 bez PDV-a, a rok za podnošenje ponuda 08.04.2022. godine do 12 sati.

Podsjetimo, most preko rijeke Orljave u Dervišagi duži niz godina predstavlja problem i moguću opasnost tamošnjem stanovništvu. Iako je izgradnja novog mosta obećavana dugo vremena, tek u srpnju 2021. godine započelo se s koracima nužnim za rješavanje ovog problema. Tako je za potrebe izgradnje novog mosta u Dervišagi najprije izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, a zatim se pristupilo izradi glavnog projekta te izradi i provedbi parcelacijskog elaborata za formiranje nove katastarske čestice od dijela k.č.br.1059 k.o. Dervišaga što je bio preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Hrvatskim vodama.

Iz opisa projektnog rješenja vidljivo je kako se na prijelazu nerazvrstane ceste prijeko rijeke Orljave u mjestu Dervišaga predviđa izgradnja mosta ukupne duljine cca 25.10 m, s tri raspona dužine 8.00 m. Most je predviđen kao monolitna armirano-betonska konstrukcija. Postojeći drveni most se prethodno uklanja.