Petak, 30 Svi 2014 06:06

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

||||||| |||||||

Na jučer održanoj 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege gradski su vijećnici jednoglasno usvojili Izvješće o korištenju proračunske zalihe za travanj 2014. godine te Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2013. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) Papuk-Krndija. Lokalna akcijska grupa je tijelo osnovano u Europskoj uniji namijenjeno podršci ruralnih regija, a objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave i neprofitnih organizacija, s ciljem poticanja i potpore regionalnom razvoju pojedinog područja. Pristupanjem LAG-u, Grad Požega će dobiti snažne partnere na razvojnim projektima te će lakše ostvarivati financiranje iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.

Najveći interes gradskih vijećnika potaknula je točka dnevnog reda koja se odnosila na Dječje odmaralište u Baškoj. No, također jednoglasnom odlukom vijećnici su dali suglasnost Ženskom košarkaškom klubu Požega kao trenutačnom korisniku tog objekta za provođenje njegove, prema zakonu potrebne kategorizacije.

– Pred nama je prijedlog da se ovom odlukom i ugovorom koji je na snazi do 2016. godine omogući Ženskom košarkaškom klubu Požega izvršenje kategorizacije objekta u koji su uložena znatna sredstva i da ga kao takvog može eksploatirati i vršiti onu uslugu koju prema ugovoru treba raditi, a to je turizam – naglasio je gradonačelnik Vedran Neferović, dodajući kako će se nakon kategorizacije objekta, do 1. listopada ove godine napraviti procjena vrijednosti odmarališta.

Ovom odlukom korisnik i dalje ostaje obvezan izvršavati potrebna ulaganja u odmaralište te omogućiti ljetovanje djeci gradskih osnovnih škola i Dječjih vrtića Požega u sezoni, kao i umirovljenicima.

Usvajanjem Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 715/1, površine od 116 km², Zemljišno-knjižni odjel Općinskoga suda u Požegi upisat će pravo vlasništva u ime i u korist Grada Požege.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na Prijedlog rješenja o odbijanju ponude tvrtke Slavonija Bus d.o.o. Naime, usvajanjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja, koncesija na pet godina dana je tvrtki APP d.o.o. iz Požege.