Četvrtak, 07 Srpanj 2022 13:31

Nastavlja se projekt "Naša školska užina"

|| ||

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostavilo je Gradu Požegi obavijest o statusu projektnog prijedloga nakon faze procjene kvalitete projekta i provjere prihvatljivosti aktivnosti i izdataka u okviru poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023.)“. Naime, nakon provedenog postupka ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga, projekt Naša školska užina ocijenjen je s maksimalnih 15 bodova koji se odnose na kapacitet partnerskih organizacija za provedbu aktivnosti, prikladnost kriterija odabira najpotrebitije djece te na primjerenost kriterija odabira vrste školskog obroka, uključujući i lokaciju podjele obroka. Time je naš projekt odabran za sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – donošenje odluke o financiranju, nakon čega će uslijediti i potpisivanje ugovora, a provedba projekta predviđena je za početak nove školske godine.

Podsjetimo, dana 25. travnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će se sufinancirati u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)” usmjeren je ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će školski obrok biti dostupan većem broju djece.

Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, polaznici su obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.