Petak, 15 Srpanj 2022 08:36

Na snazi Odluka o zabrani paljenja na otvorenom

|| ||

Zbog dugotrajnog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, odlukom županice Požeško – slavonske županije na snazi je zabrana paljenja na otvorenom,

Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima (poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojemu su građevine javne i poslovne namjene, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori) u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine.

Izuzima se paljenje vatre u tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite od požara.

Molimo sugrađane da se pridržavaju navedene odluke.