Ponedjeljak, 12 Rujan 2022 07:21

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se 15. rujna 2022. godine

|| ||

Na idućoj, 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 7 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u četvrtak 15. rujna raspravljati o izvješću o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, polugodišnjem izvještaju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu, zatim o izvješćima o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine, te javnim potrebama u predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalim udrugama i društvima građana.

Na dnevnom redu su i izvješće o korištenju proračunske zalihe od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine, prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske, prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega, te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o parkiranju.

Dnevni red …