Utorak, 13 Rujan 2022 09:46

Prva Osnovna geološka karta RH M 1:50 000 s publiciranim tumačem za Požešku goru bit će predstavljena 23. rujna 2022. godine

|| ||

Hrvatski geološki institut je javni znanstveno-istraživački institut u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja koji je izradio prvu Osnovnu geološku kartu RH M 1:50 000 s publiciranim tumačem za Požešku goru. Karta koja je od iznimne važnosti za gospodarstvo, prostorno planiranje, previđanje potencijalnih klizišta i potresa, bit će prezentirana javnosti dana 23. rujna 2022. u Gradskoj vijećnici s početkom u 11 sati, dok je potom predviđena stručna ekskurzija na Požešku goru.

Krajem prošloga stoljeća na državnoj razini pokrenut je projekt izrade nove Geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 na litostratigrafskom principu (tzv. formacijska karta). U okviru projekta „Slavonija“ u razdoblju od 1986. – 1990. godine istraživane su neogenske naslage Požeške kotline i vulkaniti Požeške gore. Tijekom Domovinskog rata istraživanja nisu bila moguća, a tek poslije rata postupno se nastavlja istraživanje u Slavoniji, na Požeškoj i Dilj gori. Geološka karta područja Požeške gore publicirana je 2019. godine, dok je u proljeće 2022. publiciran i tumač za istu.

Osnovne geološke karte M 1:50 000 predstavljaju dugotrajni znanstveno – istraživački proces sa svim značajkama temeljnog znanstvenog rada kojim se sustavno nadograđuju postojeće geološke spoznaje i otkrivaju nove.