Četvrtak, 17 Srpanj 2014 13:43

Sastanak o ustroju poduzetničke zone "Sjever"

||||| |||||

Uređenje gospodarske zone „Sjever" u Industrijskoj ulici u Požegi bila je tema radnog sastanka danas održanog u Gradskog vijećnici na kojem su, uz požeškog gradonačelnika Vedrana Neferovića i pročelnicu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Jasminku Vodinelić, sudjelovali predstavnici Urbanističkog zavoda grada Zagreba te predstavnici javnopravnih tijela grada Požege.

Tema prethodne rasprave bila je izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Sjever" koja je započela na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Sjever" koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Požega. Ciljevi pokretanje ovog postupka odnose se na korekcije i planiranja detaljnije mreže prometnica i drugih prometnih i infrastrukturnih sustava te definiranja prijedloga parcelacije zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa i formiranja novih građevinskih čestica primjerenih za funkcionalno korištenje i gradnju građevina gospodarske namjene.

Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja doći će do usklađivanja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te s odredbama Generalnog urbanističkog plana uređenja.

Pri izradi prijedloga parcelacije za predmetno područje vodilo se računa o postojećim imovinsko-pravnim odnosima te su za sve vlasnike unutar obuhvata predviđene zamjenske građevne čestice,a koje su površinom približno jednake današnjima, a oblikom zadovoljavaju uvjete gradnje propisane Planom - rekla je Maja Videk Pavlović iz Urbanističkog zavoda.