×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 677
Petak, 19 Rujan 2014 09:12

Gradsko vijeće donijelo nekoliko novih i izmijenjenih starih odluka

|||||||| ||||||||

Grad Požega će nastaviti sufinanciranje provođenje produženog boravka u osnovnim školama Antuna Kanižlića, Dobriše Cesarića i Julija Kempfa u školskoj 2014./15. godini. Produženim boravkom obuhvaćeni su učenici prvih i drugih razreda koji polaze razrednu nastavu u jutarnjoj smjeni u trajanju od pet sati dnevno. Prednost na produženi boravak imaju učenici zaposlenih roditelja, zaposlenog samohranog roditelja, roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, učenici iz obitelji s troje i više djece, s teškoćama u razvoju i učenik uzet na uzdržavanje. Cijenu boravka određuje Školski odbor.

Kako je na sjednici rečeno, sada je u produženom boravku 76-ero djece. Grad financira plaće učitelja, dok roditelji plaćaju prehranu. Ona će iznositi ukupno 65.000 kuna, a po odluci školskih odbora za svakog učenika po 4 kune za svaki dan.

I ove školske godine Grad Požega sufinancirat će troškove Katoličke osnovne škole, i to za materijalne troškove 140.000 kuna te 180.000 kuna za plaće učitelja u produženom boravku.

Koncesija za gradski linijski prijevoz putnika dodijeljena SLAVONIJA BUS-u

Postupak davanja koncesije za obavljanje linijskog javnog prijevoza putnika na području Grada Požege dijelom je ponovljen. Prethodno donijeta odluka da se koncesija dodijeli APP, promijenjena je povodom žalbe državnoj komisiji. U prvom dijelu postupka ocijenjeno je bitnim ima li ponuditelj registrirana vozila, dakle ona koja su provjereno ispravna. Povodom žalbe, koncesija je ipak sada dodijeljena SLAVONIJA BUS-u iz Velike Kopanice. Obzirom da je to učinjeno nakon rješenja državne komisije, uslijedila je međusobna polemika vijećnika, u kojoj su spominjana i iskustva iz prethodnog mandatnog razdoblja, kada je na nepravilnosti reagirala i Državna revizija.
U raspravi se nije govorilo samo o odluci koja je bila predložena, već i o prijevozu učenika, cijeni prijevoza, kvaliteti usluge i sl., unatoč upozorenjima da se radi o strogo propisanom postupku javne nabave i to nije tema odluke.

Još o spomeničkoj renti

Odluka o visini spomeničke rente donijeta na prošloj sjednici vijeća, za koju su nadležna tijela utvrdilo da nije u skladu sa zakonom, zamijenjena je novom odlukom. Iznos od 5 kuna po kvadratnom metru mjesečno će plaćati banke, mjenjačnice, štedno-kreditne zadruge, kladionice, trgovine telekomunikacijskom opremom i telekomunikacijskom djelatnošću, trgovine automobila, osiguravajuća društva i pošte, javnobilježnički uredi, ljekarne, prijenos, distribucija i trgovina električne energije te njihova predstavništva i poslovnice. Za sve ostale obveza će iznositi po 3 kuna. Međutim, propisane su i olakšice za pravne i fizičke osobe u prvoj i drugoj godini poslovanja, trgovačka društva koja zapošljavanju invalide i za fizičke osobe invalide Domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost. Njihova obveza bit će jednu kunu po kvadratnom metru prostora kojeg koriste na području kulturno-povijesne cjeline ili u nepokretnom kulturnom dobru.
U raspravi je ponovno bilo riječi o rečenom na prošloj sjednici, pa i o tome je li prijedlog bio pravno usklađen. Nezadovoljstvo su iskazali vijećnici SDP-a i HNS-a, u ime čijeg kluba je govorila Marica Zovko. Iako je više govornika ponovilo da se ne treba vraćati u prošlost, ipak bilo dosta rečeno o tome tko je što rekao ili o svemu šutio.

Nakon što je Nino Smolčić, predsjednik Vijeća podsjetio na način rada Vijeća u prethodnom mandatu, oporbene vijećnice izrazile su svoje nezadovoljstvo takvom raspravom i napustile sjednicu.

Dva reciklažna dvorišta

Grad Požega zajednički s općinama Brestovac, Jakšić, Kaptol i Velika pristupa organiziranom zajedničkom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te Krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kroz uspostavu zajedničkih reciklažnih dvorišta na lokacijama koje su predviđene u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. odlukom je propisano da će se prava i obveze regulirati sporazumom kako je razmjerno broju stanovnika potrebno osigurati dva reciklažna dvorišta, to su lokacije u sklopu odlagališta Vinogradine i odvojak u Industrijskoj ulici u Požegi.

Imenovanja ...

Za ravnateljicu Gradskog muzeja izabrana je Maja Žebčević Matić, dipl. etnologinja i povjesničarka umjetnosti, dosadašnja vršiteljica ove dužnosti koja je istu dužnost obavljala i od 2005. do 2009. godine. Do promjena je došlo i u sastavu Upravnog vijeća ove ustanove. Za njegove članove imenovani su Višnja Menđel Troha, Iva Šnajder i Ivana Lenac. Utvrđen je i prijedlog za imenovanje 30 sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi.

Grad Požega je s osnove komunalne naknade ima sporna potraživanja od 896.057,67 kuna. Nakon detaljnog uvida u potraživanja prema dospjelosti i naplativnosti, predložen je otpis. Naime, za ova dugovanja okončani su postupci stečajeva ili likvidacija ili su subjekti brisani iz sudskog registra, tako da su iskorištene sve mogućnosti naplate.