×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 677
Utorak, 09 Prosinac 2014 08:22

Proračun za 2015. godinu je realan, ostvariv, ali i hrabar

|||||||| ||||||||

Proračun Grada će u idućoj godini raspolagati s 77.963.700 kuna ili za 2 posto manje nego ove godine. O tome je odlučeno na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća, te su ujedno s rebalansom proračuna donijeti programi i planovi u konačnoj verziji za ovu godinu i novi za iduću. Rezultat je to smanjenja prihoda poslovanja, uglavnom prihoda od poreza, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi od poreza za 2015. godinu čine 34.458.000 kuna i manji su za 12 posto. - Smanjenje je to zbog nove porezne politike koja stupa na snagu početkom iduće godine. - planirani proračun obrazložio je Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, te pored ostalog rekao kako su prihodi od pomoći planirani u iznosu od 20,8 milijuna kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog, županijskog i općinskog proračuna, pomoć izvanproračunskih korisnika te od sredstava iz Europske unije.

- Čuli smo danas na tiskovnoj konferenciji kako je gotovo 15 milijuna kuna iz gradske tvrtke otišlo nikuda, a moramo ovdje jasno reći da dandanas, dok god ovdje mi sjedimo, tih 15 milijuna kuna je na računima tvrtke „Tekija" i tvrtke „Komunalac". – naglasio je Pilon, te dodao kako je u postupku podjele tvrtke 10 milijuna pripalo tvrtki „Komunalac", a 5 milijuna tvrtki „Tekija". Naveo je i planiranu isplatu u okončanom upravnom sporu za nezakonite obračune komunalnog doprinosa tvrtke „Tofrado" u iznosu od 1,8 milijuna kuna, što treba podmiriti. Glavnica je bila milijun kuna, a kamate su došle do 860 tisuća kuna, znači 1.860.000 kuna je ukupna vrijednost upravnoga spora.

Zatražena informacija o svim sudskim i odvjetničkim troškovima

- Kad pogledate proračun primijetit će se da se neće obistiniti rečene dubioze od 4 milijuna kuna, nego je hrabrost ići na 75 milijuna u ovoj situaciji, a čvrsto smo rekli i to možemo potvrditi da bi ovaj proračun bio preko 80 milijuna da nesposobna Vlada RH nije praktički oduzela ovome gradu 4 milijuna, a nekima će oduzeti i daleko više. Polako osjećate da kosturi iz ormara ispadaju. - rekao je o potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Šolić i podsjetio na vrijeme bivšeg gradonačelnika - Jer dolaze na naplatu sudski sporovi koji su bez veze vođeni i oni su pretežito svi izgubljeni. Ove godine dobivamo za platiti 1,8 milijuna kuna, a glavnica je bila milijun. Za taj novac mogla se jedna ulica asfaltirati. - rekao je i zatražio da se za iduću sjednicu daju podaci o svim  sporovima, sudskim i odvjetničkim troškovima.

Gradonačelnik Vedran Neferović je podsjetio kako je još 2008. godine unutarnja revizorica dala svoje mišljenje o komunalnom doprinosu koji je naplaćen i rekla da je to nezakonito. - Međutim, nije se vodilo računa o kamatama zbog osobnih animoziteta i nečeg što je bio inat i politička glupost. I sad iz ovih ugovora za Hrvatske željeznice također se vidi koliko je bilo površnosti. – rekao je gradonačelnik i pitao vijećnika Ivana Čolaka što bi on učinio, obzirom daje bio i savjetnik bivšeg gradonačelnika.

Neke od primjedbi na predloženi proračun uputio je vijećnik Ivan Čolak (SDP), napominjući da smanjenje prihoda od poreza ne odgovara obrazloženju. Prema njegovim riječima proizlazi da je država umanjila prihod za 2,9 milijuna. Sastavljač proračuna je imao to u vidu i zato je išao na umanjenje prihoda od poreza samo s drugačijim obrazloženjem. Drugi prihodi nisu uzeti u obzir koji bi se eventualno mogli ostvariti, a to su oni koji se naplaćuju kao komunalni doprinos i komunalna naknada. Ocijenio je da je proračun ipak realan i bit će vjerojatno tako i ostvaren. A da država ipak ne uništava, prema njegovom mišljenju vidi se na primjeru 10 milijuna planirane pomoći.

Kako su raspoređena sredstva za 2015. godinu

Rashodi za zaposlene veći su za 2.334.830 kuna radi zapošljavanja kroz EU projekte (33 osobe u programu Petica za dvoje, te u 2015. godini projekt Menadžeri poslovnog razvoja (1 osoba) i projekt Multifunkcionalni centar za osobe s invaliditetom (4 osobe). Rashodi za subvencije planirani su iznosu 1.800.000 kuna radi uvođenja novog projekta dodjelom subvencija za zapošljavanje i razvoj poduzetništva. Zadovoljstvo zbog prihvaćene inicijative za mjere poticanja zapošljavanja uputio je nezavisni vijećnik Miro Rašić, a o uvjetima za korištenje ovih sredstava gradonačelnik će donijeti poseban pravilnik. Vijećnica Mirjana Novaković (HSU) pohvalila je prihvaćanje takvog prijedloga, ali i drugih prijedloga Hrvatske stranke umirovljenika. Realnim je ocijenio proračun i vijećnik Danijel Božić (HDSSB), posebno jer nisu mijenjani iznosi planirani za socijalne potrebe, za dar novorođenoj djeci i sl.

- Ono što je dobro i što treba u idućim godinama nastaviti je povećati prihode izvanproračunskih korisnika kao i iz državnog proračuna na temelju prijenosa sredstava iz EU. Mislim da je tu ključ razvoja ovog grada. – rekao je Nino Smolčić, predsjednik Gradskog vijeća.

Za 2015. godinu za komunalne djelatnosti bit će raspoređeno 30,375 milijuna kuna, od čega je najveći dio za kapitala ulaganja u komunalnu infrastrukturu za što se namjenjuje sedam milijuna kuna. Za izgradnju reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici namijenjeno je 2 milijuna kuna. Ulaganja u Gradsku knjižnicu planirana su s 2,8 milijuna, a za projekt uređenja Požeške kuće za potrebe turističko informativnog centra 1,6 milijuna kuna.

U razdjelu Upravnog odjela za europske integracije planirani su projekti, čija realizacija će trajati dulje, a ne samo u 2015. godini. Planirana su sredstva za izgradnju dječjeg vrtića, rekonstrukcija Trga sv. Terezije, Gradskog muzeja, izgradnja poduzetničkog inkubatora s poslovnom zonom, izgradnja Thalerovog ljekovitog hrama, Multifunkcionalni centar za osobe s invaliditetom, projekt Petica za dvoje, izgradnja pješačke i biciklističke staze, i dr.