Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (65)

Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća - svibanj 2022.

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća - ožujak 2022.

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća - ožujak 2022.

Svečana sjednica

Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća - veljača 2022.

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća - siječanj 2022.

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća - prosinac 2021.

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća - studeni 2021.

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća - listopad 2021.

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća - rujan 2021.

Izvod iz zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Gradskog vijeća - rujan 2021.

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća - srpanj 2021.

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća - lipanj 2021.

Stranica 1 od 6