Ostalo

Ostalo (34)

 • ITU mehanizamITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.
  Grad Požega a će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požega čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol.

- Odluka o uspostavi urbanog područja grada Požege
- Mišljenje MRRFEU o prijedlogu konačnog obuhvata
- Odluka o pokretanju postupka izrade SRUP-a Požega
- Odluka o izradi KS i KAP
komunikacijska strategija

Karta UP grada Pozege

 

  KOORDINACIJSKO VIJEĆE                    

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanoga područja, odnosno njihovi zamjenici.
Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Odsjek za ITU mehanizam Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

  PARTNERSKO VIJEĆE                   

Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanoga područja radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu. Članove partnerskog vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik grada središta urbanoga područja uz prethodno pribavljena mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanoga područja.

- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

 

Srijeda, 30 Travanj 2014 14:04

Strategija razvoja Grada Požege

Written by

Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, pri čemu se za Hrvatsku otvorilo veliko europsko tržište, ali i postavilo niz izazova kojima moraju odgovoriti gospodarski i javni sektor. Jedan je od najvećih izazova maksimalno iskoristiti financijske mogućnosti koje nude europski fondovi.
Grad Požega, kao hrvatski grad, ima velike potencijale koje može iskoristiti upravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Stoga je uoči donošenja Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014.-2020. godine, Grad Požega otvorio širok dijalog s građanima, stručnjacima i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, kako bi se mogli odrediti temeljni ciljevi i projekti primjereni razvoju Požege u idućem razdoblju.


Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...


 

JAVNI POZIV

za iskazivanje prijedloga i primjedbi na Strategiju razvoja Grada Požege za razdoblje od 2015. - 2020. godine

Poziv...

Prioritizacija projekata...

Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...

Krajnji rok za podnošenje komentara je 20. ožujka 2015. godine.


 

Nacrt socio-ekonomske analize Grada Požege...

Strategija 2015-2020 - PRVI NACRT...


Šesti sastanak radnih skupina – akcijski plan

U Gradskoj vijećnici 4. prosinca 2014. godine održao se šesti sastanak tematskih radnih skupina. Na sastanku se prezentirao dosadašnji rad na izradi Strategije te su se definirali zadaci kojima će se pristupiti u narednom razdoblju. Sljedeći koraci u izradi Strategije su: razvoj akcijskog plana 2015-2017, konzultiranje strategije od šire skupine dionika, daljnje prikupljanje projektnih ideja te njihova razrada, izrada završne verzije Strategije te prezentacija i usvajanje iste. Članovi skupina su dobili prvi nacrt Strategije na CD-u kako bi imali još jednu priliku za završne komentare. Što se tiče prioritizacije projekata, na sastanku je dogovoreno da svaki član zasebno pristupi ocjenjivanju projekata na temelju pet postavljenih kriterija:

(I) status projekta,

(II) relevantnost za grad do 2017.,

(III) koristi za županiju,

(IV) ocjena kapaciteta te

(V) ocjena sredstava.

Rok za prioritizaciju projekata je do 30.12.2014. godine.

U nastavku se nalazi prezentacija sa sastanka.

PREZENTACIJA - Provedbeni okvir...

 

Sastanak sa poduzetnicima

Dana 13. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici održan je sastanak sa poduzetnicima sa područja grada Požege. Sastanak je imao za cilj upoznati poduzetnike sa dosadašnjim rezultatima u pripremi Strategije razvoja grada Požege te načinima na koje im ona može koristiti u budućem poslovanju. Na sastanku je posebno naglašena važnost da svi pravci razvoja i temeljni projekti tvrtki budu u skladu sa Strategijom grada, jer to jamči dodatno vrednovanje prilikom ocjenjivanja na natječajima za financiranje sredstvima EU. Stoga su poduzetnici još jednom pozvani da se uključe u izradu Strategije prijavom projekata koje planiraju.

 

Individualni radni sastanci sa tematskim radnim skupinama


U utorak, 9. rujna 2014. godine u Gradskoj vijećnici su se održala četiri neformalna radna sastanka sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastancima su se zasebno sa svakom skupinom revidirali pristigli projektni prijedlozi koji se tiču Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Peti sastanak radnih skupina – modaliteti za provedbu i financijski okvir


Dana 30. lipnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je peti sastanak tematskih radnih skupina za potrebe izrade Strategije razvoja grada Požege. Na sastanku je postignut završni dogovor oko prioriteta i mjera te su članovi radnih skupina pozvani da na temelju Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata predlože projektne ideje iz područja svog profesionalnog djelovanja.

Četvrti sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta

Dana 2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege s početkom u 9,00 sati održan je četvrti sastanak tematskih radnih skupina. Na radnom sastanku grupe su pristupile izradi intervencijske logike strategije, a rezultat rada možete pogledati u dokumentu u nastavku.

pdfIntervencijska logika strategije Grada Požege...

---

Treći sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta
12. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održao se treći sastanak sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastanku se pristupilo izradi zaključaka iz SWOT analize na temelju čega se pristupa definiranju ciljeva, prioriteta i na kraju, vizije. Rezultat sastanka se može pročitati u dokumentu u nastavku.

pdfZaključci SWOT analize...

 ---

 Drugi sastanak radnih skupina - izrada vizije, ciljeva i prioriteta
7. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je drugi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je napravljena nova, dopunjena verzija SWOT analize na temelju komentara sa prethodnog sastanka. Nakon toga je održana kratka edukacija o načinima izrade vizije, ciljeva i prioriteta. Novu verziju SWOT analize možete pogledati u nastavku, te je ista i dalje dostupna za komentiranje.

pdfSWOT analiza...

 ---

Prvi sastanak radnih skupina – izrada SWOT analize
23. travnja 2014. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama HGK Požega održan je prvi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je glavni zadatak bio izrada SWOT analize grada Požege. Rezultat cjelodnevnog sastanka je izrađena prva radna verzija SWOT analize koju možete pročitati u nastavku.

pdfSWOT analiza - prva verzija...

 

 

Subota, 09 Travanj 2022 08:12

2022.04 - Baška

Written by
 • 2022.04 - Baska (01)
 • 2022.04 - Baska (02)
 • 2022.04 - Baska (03)
 • 2022.04 - Baska (04)
 • 2022.04 - Baska (05)
 • 2022.04 - Baska (06)
 • 2022.04 - Baska (07)
 • 2022.04 - Baska (08)
 • 2022.04 - Baska (09)
 • 2022.04 - Baska (10)
 • 2022.04 - Baska (11)
 • 2022.04 - Baska (12)
 • 2022.04 - Baska (13)
 • 2022.04 - Baska (14)
 • 2022.04 - Baska (15)
 • 2022.04 - Baska (18)
Utorak, 04 Siječanj 2022 07:53

Anketa - odmaralište u Baški

Written by

Grad Požega predstavlja anketu čijim ispunjavanjem želi uvažiti mišljenje svojih sugrađana o budućnosti požeškog odmarališta u Baški.

 

Odmaralište u Baški djeluje od 1951. godine kada je Gradski odbor u Požegi unajmio manji hotel koji je 1953. godine kupio. Od 2016. do 2021. godine odmaralište je bilo dano u zakup trgovačkom društvu Valis Aurea Baška j.d.o.o. Ugovor je istekao, poslovni prostor u Baški ne nalazi se u zakupu niti se koristi u neke druge svrhe te je stoga potrebno donijeti odluku o daljnjem postupanju s istim.

Utorak, 18 Svi 2021 13:25

Zamjenik gradonačelnika

Written by

dr.sc. Borislav Miličević


Borislav Milicevic     Rođen je 25. lipnja 1967. godine u Požegi, po narodnosti Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac je troje djece.

     Osnovnu školu završio je u Požegi, a srednju školu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1993. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a 2001. godine je doktorirao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijedoktorsku specijalizaciju stječe 2013. godine na University of Maryland, Washington D.C. US, program: Global safety - Food safety USDA US.

     Od 1995 do 2012. radi kao direktor Tvornice alkoholnih pića Zvečevo d.d. Požega. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek zaposlen je od 2012. godine, gdje je 2016. godine izabran u zvanje redovitog profesora, a 2018. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.

     Od 2018. godine obnaša i dužnost dekana Veleučilišta u Požegi. Kao vanjski nastavnik angažiran je i u nastavi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, te Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

     Za sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovan je Spomenicom.

     Na redovitim lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine, kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske stranke umirovljenika, u prvom je krugu izabran za zamjenika gradonačelnika grada Požege.

Utorak, 18 Svi 2021 08:33

Gradonačelnik

Written by

dr.sc. Željko Glavić


Zeljko Glavic    Rođen je 20. listopada 1954. godine u Požegi, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac je dvoje odrasle djece. 

  Medicinski studij upisao je 1973. godine, a 18. srpnja 1978. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru u Požegi, a specijalizaciju iz opće kirurgije u KBC-u “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu, gdje je 1986. godine položio specijalistički ispit. Poslijediplomski studij iz opće kirurgije završio je 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1989. godine magistrirao. Radni vijek u požeškoj bolnici proveo je na Odjelu za abdominalnu kirurgiju Službe za kirurške bolesti, kao subspecijalist za abdominalnu kirurgiju.

     Od 1990. godine ravnatelj je Medicinskoga centra u Požegi, a od 1994. godine ravnatelj Opće županijske bolnice u Požegi do 31. prosinca 2020. godine. U 2000. godini obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2002. godine priznat mu je naslov primarijusa. U srpnju 2003. godine izabran je za docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku te 2007. godine u zvanje izvanrednoga profesora. U znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika izabran je 2015. godine, a potom u znanstveno nastavno zvanje redovnoga profesora kirurgije.
Aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu 86 puta te sudjelovao u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova i kongresa, kao član znanstvenog, kongresnog ili organizacijskog odbora. Objavio je 56 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Koautor je više priručnika i zbirnih znanstvenih knjiga. Urednik je više zbornika, udžbenika, monografija i priručnika te recenzent u više časopisa, priručnika i zbornika radova.

     Od 1991. do 1993. godine bio je član Kriznoga štaba Općine Slavonska Požega, od 1993. do 1997. godine zamjenik zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga sabora, a od 1993. do 2001. godine član Poglavarstva Požeško-slavonske županije. Predsjednik je Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije od 2009. godine, a predsjednik Gradskoga vijeća Grada Požege od 2017. do 2021. godine. Od 2017. godine je povjerenik, a potom i predsjednik Županijskoga odbora Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije.

     Nagradu Grada Požege za doprinos razvoju požeškoga zdravstva dobio je 1995. godine. Diplomu Hrvatskoga liječničkoga zbora (HLZ) dobio je 1999. godine, povodom 125. obljetnice njegova utemeljenja, za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ-a, medicinske znanosti i zdravstva RH, a 2005. godine na prijedlog Hrvatskoga društva za endoskopsku kirurgiju dobio je i Povelju Hrvatskoga liječničkoga zbora.
Odlikovan je Spomenicom i Hrvatskim trolistom za sudjelovanje u Domovinskom ratu.

     Na redovitim lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine, kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske stranke umirovljenika, u prvom je krugu izabran za gradonačelnika grada Požege.

Četvrtak, 12 Studeni 2020 10:21

Tradicionalni susret Nitko ne smije biti sam 2020.

Written by

Obavijest - tradicionalni susret Nitko ne smije biti sam

Sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, a vezano za sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, nismo u mogućnosti organizirati tradicionalni susret Nitko ne smije biti sam koji se svake godine održava u prosincu u ogranizaciji Grada Požege. Prigodno druženje i ručak ove će godine nažalost izostati, dok se za prigodni dar svi stanovnici Grada Požege stariji od 70 godina koji su ostali bez supružnika trebaju prijaviti u Grad Požegu do 04. prosinca 2020. godine i to ispunjavanjem obrasca.

kojega potom trebaju predati osobno u Gradsku kuću (Trg Sv. Trojstva 1), dostaviti poštom ili putem email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija možete dobiti na 311 307 ili 311 318.

 

 

Utorak, 24 Ožujak 2020 12:32

Propusnice

Written by

Zahtjev za izdavanje propusnice možete preuzeti na dolje navedenom linku te ga popunjenog možete dostaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovor će te dobiti povratno na mail s kojeg ste poslali zahtjev!!

Zahtjev za izdavanje propusnica...

NAPOMENA: Propusnice koje se izdaju iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju se maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja). U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Prepouka je se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta.

Stranica 1 od 3