Savjet Mladih

Savjet Mladih (5)

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

                       - jedan polaznik magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu.

 • Dodatni uvjeti za navedeno mjesto: primaju se nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od trideset dana, te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 17. ožujka 2015. god.

Opširnije...

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 07:04

Prijam polaznika za stručno osposobljavanje 2015-01

Written by

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 03. siječnja 2015. god.

Pripravnici - viši stručni savjetnik za proračun, referent za poslove evidencije računa i referenti za računovodstvene poslove...

Pripravnici - viši stručni suradnik za poticaje u poljoprivredi, viši referent za poslove komunalne infrastrukture, viši stručni suradnik za poduzetništvo i gospodarstvo, viši referent za komunalne poslove i viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda...

Pripravnici - viši stručni suradnik za socijalnu skrb i referent za informatičke poslove ...

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Viši referent za društvene djelatnosti

Referent za knjigovodstvene poslove i Referent za računovodstvene poslove

Viši referent za komunalne poslove i Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda

Viši stručni suradnik za strateško planiranje i Viši referent za projekt management

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravne odjele Grada Požege na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11. i 82/12.)

1) u Upravni odjel za samoupravu, 1 polaznik

Stručni uvjeti:

 • jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik politološke struke na poslove višeg referenta za informiranje.

 Uz prijavu na poziv potrebno je priložiti:

 • životopis
 • običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
 • običnu presliku osobne iskaznice,
 • presliku drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a, te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije
 • stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
 • običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, sa obveznom naznakom: « za stručno osposobljavanje za rad»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva, kandidati će biti obaviješteni u roku iz članka. 10. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

Rok za podnošenje prijava: 29. listopada 2013. god.