Savjetovanja u tijeku

Savjetovanja u tijeku (1)

Grad Požega otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege u razdoblju od 17. prosinca 2021. godine do 17. siječnja 2022. godine .

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju (word), klikom na poveznicu dolje.

Nacrt prijedloga Odluke...

Obrazac sudjelovanja...