Mario Križanac

Mario Križanac

Petak, 18 Ožujak 2022 10:27

11. sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 25 Siječanj 2022 16:23

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Obavijest uz poziv

- Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće Mandatne komisije - davanje svečane prisege
2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2021. godine
3. Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2022. godini
    - popis prijedloga dodjele javnih priznanja
    - prijedlozi za dodjelu javnih priznanja
    - očitovanje predloženog kandidata
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine - akcijskog plana, komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
8. Prijedlog Odluke o određivanju Dana branitelja Grada Požege
    - prijedlog
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju.
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
11.a) Prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesije na području Grada Požege za razdoblje od 2022. do 2024. godine
    b) Prijedlog Plana davanja koncesije za 2022. godinu.

Četvrtak, 09 Prosinac 2021 17:59

7. sjednica Gradskog vijeća

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u petak 17. prosinca 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 17:00 do 17:30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2021. godine
2.a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
      - opći dio
      - posebni dio
      - obrazloženje
      - ciljevi
      - plan razvojnih programa
2.b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
     - program rada komunalnog odjela
3.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
  b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
  c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
  d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
  e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
4.a) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  b) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
  c) Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
5.a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
     - obrazloženje
     - opći i posebni dio
b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
    - program rada komunalnog odjela
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
7.a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
8. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
   b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
   c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
9. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
11. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2022. godini
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu
13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027. godine
14. Prijedlog Odluke o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada PožegE
16. Prijedlog Odluke o parkiranju
17. Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog prostora, k.č.br. 2104, u k.o. Požega
     - prilog 1.
     - prilog 2.
18. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
19. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. - 2020. godine
20. Izbor članova i zamjenika članova Savjet mladih Grada Požege

Srijeda, 13 Listopad 2021 12:45

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 21. listopada 2021. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Sv. Trojstva 20.

  - obavijest uz poziv

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege od 29. rujna 2021. godine

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za rujan 2021. godine
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
       - zaključak i odluka
       - opći dio
       - posebni dio
       - ciljevi
       - plan razvojnih programa
       - obrazloženje
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
   c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
   d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2021. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
   b) Prijedlog izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
   c) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
   d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
7. I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022.
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju
10. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
11. a) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
     b) Prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
         - prilog 1.
         - prilog 2.
         - zaključak
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje moto-cross staze Vilare
13. Prijedlog izmjene Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave

Srijeda, 22 Rujan 2021 21:39

4. sjednica Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 29. rujna 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20, Požega.

- obavijest uz poziv
 - obavijest uz nadopunu materijala

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice
- Izvod iz zapisnika sa izvanredne sjednice

1. Izvješće Mandatne komisije
   - davanje svečane prisege vijećnika
2. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine
3. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
   - prijedlog i zaključak
   - tablice
   - odluka i obrazloženje
   - ciljevi
   - realizacija Plana razvojnih programa
   - ispravak
5. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
   c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2021. godine
   d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2021. godine
   e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2021. godine
6. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
7. Prijedlog Odluke o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
   - Pravilnik o jednostavnoj nabavi
   - uputa ministarstva uprave
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
11. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima
     - opis projekta
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
     - opis projekta
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (usklađenje naziva radnih mjesta)
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
    - zamolba za razrješenjem
14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

    - prijedlozi
    - prilog
15. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Požege
    - prijedlog mrtvozornika Požeško-slavonske županije
16. Informacija u svezi poslovnog prostora u vlasništvu Zvonka Strake koji se nalazi u zgradi Gradskog muzeja Požega, Matice Hrvatske 5, Požega
17. Informacija u svezi gradske imovine u Baškoj.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 7. rujna 2021. godine s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

 

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstva pomoći za ublažavanje i uklanjanje i posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

Petak, 25 Lipanj 2021 15:18

2. sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u petak, 2. srpnja 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa prve, konstituirajuće sjednice
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova
- dopis uz dnevni red

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju:
   a) Odbora za određivanje imena ulica i trgova
   b) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
   c) Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja
   d) Odbora za financije
2. Prijedlog Rješenja o razrješenju:
   a) Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
   b) Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
   c) Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju:
   a) Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
   b) Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
   c) Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
4. Prijedlog Zaključka o opozivu i predlaganju članova u Nadzori odbor
   a) Tekije d.o.o.
   b) Komunalac Požega d.o.o.
5.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
   b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
6. Izvješće će o korištenju proračunske zalihe za siječanj - svibanj 2021. godine
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
   - zaključak
   - obrazloženje
   - tablice
   - plan otplate kredita
   - razvojni programi
   - ciljevi
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
     b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
     c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
     d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
     e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnikau Gradskom vijeću Grada Požege od lipnja do 31. prosinca 2021. godine
13. Prijedlog Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
     - 1
     - 2
     - 3

Petak, 11 Lipanj 2021 09:20

1. sjednica Gradskog vijeća

 1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskom kazalištu Požega, Trg Svetog Trojstva 20.

 

DNEVNI RED...

 

- otvaranje konstituirajuće sjednice
- utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
   - utvrđivanje člana Gradskog vijeća Grada Požege koje će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
   - svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Požege
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor Odbora za statutarno-pravna pitanja
5. a) Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
   b) Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege