Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Mario Križanac

Mario Križanac

Srijeda, 27 Studeni 2019 09:55

20. sjednica Gradskog vijeća 2019.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 4. prosinca 2019. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
- Odgovori na vijećnička pitanja

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesec:
      a) rujan
      b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
3. a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
        - Opći dio
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
        - Program rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje
4. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
    c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
    d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
    e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Proračuna Grada Požege za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021.-2022. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2020.-2022.
        - Razvojni programi
        - Opći dio
        - Posebni dio
        - Projekcije
        - Obrazloženje
        - Ciljevi
    b) Prijedlog Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
        - Plan razvojnih programa 2020. - 2022.
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
8. a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
    d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
    e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
9. a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
    b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
12. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Sokolova ulica 9
        - Prilozi
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2020. godinu
15. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2020. godini
17. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja

Srijeda, 18 Rujan 2019 16:39

19. sjednica Gradskog vijeća 2019.

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice

1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesece:
a) lipanj
b) srpanj
c) kolovoz
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
- realizacija razvojnih programa
- izvršenje proračuna
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
- dodatak
5.a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2019. godine
d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2019. godine
e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2019. godine
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
- dodatak
7. Prijedlog Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Požege
- dodatak
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
- dodatak
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvoja agencija Požega
10. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
- dodatak

Srijeda, 19 Lipanj 2019 17:08

18. sjednica Gradskog vijeća 2019.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1. 

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesece travanj i svibanj
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2018. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
        - izvršenje proračuna
        - izvješće o provedbi Plana razvojnih programa
        - plan otplate kredita iz 2006. god. (Addiko banka)
        - plan otplate kredita iz 2016. god. (HBOR)
4. a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
    b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2019. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
         - tablice
         - obrazloženje
         - izmjene Plana razvojnih programa
         - ciljevi
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
6. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2019. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Grada Požege za 2019. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
8. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini
9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Požege
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
        - Odluka i Statut Gradskog muzeja
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020.
14. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
        - mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
15. a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
        - imenovanje članova povjerenstva
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
        - Rješenje DGU-a o promjeni podataka
18. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
        - dopis Skupštine Požeško-slavonske županije

 

Utorak, 09 Travanj 2019 12:25

17. sjednica Gradskog vijeća 2019.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 16. travnja 2019. godine,
s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,30 do 17,00 sati.

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice

1. Izvješće Mandatne komisije
    - prisega vijećnika -
2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
3. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2019. godine
4a. Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za nekretnine u k.o. Šeovci
     b) - zahtjev za mirno rješenje spora
     c) -  uvjerenje o smještaju čestica
5a. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu (u Požegi, u Ulici Ivana PavlaII kbr. 1)
     b) - ponuda Ljerke Stanisavljević i ZK izvadci

Utorak, 12 Ožujak 2019 20:08

16. sjednica Gradskog vijeća 2019.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 20. ožujka 2019. godine,
s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice
- Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, za mjesec:
      a) siječanj
      b) veljaču
2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
3. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
4. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
5. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
6. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
7. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825
      - rješenje o utvrđivanju građevinske čestice
10. Prijedlog Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
      - prilozi

Srijeda, 06 Ožujak 2019 20:51

14. sjednica Gradskog vijeća 2019.

14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održati će se u srijedu 4. ožujka 2019. godine u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima

Srijeda, 23 Siječanj 2019 23:05

13. sjednica Gradskog vijeća 2019.

13. sjednica Gradskog vijeća održati će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec:
    a) studeni
    b) prosinac
2. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
    - ponuda g. Strake
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
   - pregledna karta listova
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege u sitnom mjerilu
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeverozapadnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona sjeveroistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugoistočnog dijela Grada Požege - detalj
   - prostorni prikaz komunalnih zona jugozapadnog dijela Grada Požege - detalj
5. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
6. Prijedlog Odluke o grobljima
7. Prijedlog Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
8. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
9. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
     - prijedlog POČASNI GRAĐANIN prof.dr. Branko Katalinić
     - prijedlog NAGRADE ZA ŽIVTOTNO DIJELO prim.dr.med Ljubo Begić
     - prijedlog GODIŠNJE NAGRADE GRADA POŽEGE Nenad Pečur
     - prijedlog KOLEKTIVNE NAGRADE Zlatni lug d.o.o.
15. Prijedlog Odluke o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
     - pismo namjere kupnje nekretnine 
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Statut OŠ Antuna Kanižlića
b) Statut OŠ Dobriše Cesarića
c) Statut OŠ Julija Kempfa
20. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege
    - procjena rizika od velikih nesreća
21. Analiza sustava Civilne zaštite u 2018. godini i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
22. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege.

Četvrtak, 22 Studeni 2018 00:05

12. sjednica Gradskog vijeća 2018.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 28. studenog 2018. godine, s početkom u 17,30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.

Za sjednicu predlažen sljedeći

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
   a) rujan
   b) listopad
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
3.a) Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi...
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4.a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
   c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
   d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
   e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
5.a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
   b) Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
   c) Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018. godini
6.a) Prijedlog Proračun Grada Požege za 2019. godinu sa Projekcijama za 2020.-2021. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2019.-2021.
          Opći dio...
          Posebni dio...
          Projekcije...
          Plan razvojnih programa...
          Obrazloženje...
          Ciljevi..
   b) Prijedlog Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
8.a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
   d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
   e) Prijedlog Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
9.a) Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
   b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
   c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Požega
13. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
14. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor (u Požegi, na Trgu Sv. Trojstva kbr. 13)
15. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu
16. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
19. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
20. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

Utorak, 11 Rujan 2018 14:56

11. sjednica Gradskog vijeća 2018.

11. sjednica Gradskog vijeća održati će se u utorak 18. rujna 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

- Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesece:
     a) lipanj
     b) srpanj
     c) kolovoz
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
4.  a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018. godine
     b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018 godine
     c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2018. godine
     d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2018. godine
     e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2018. godine
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
     - geodetski projekt -
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Požega
     - natječajna dokumentacija -
7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Općine Čapljina i Grada Požege
8. Prijedlog Zaključka o opozivu i predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o. i Komunalac d.o.o.
9. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu i 2019. godinu
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
     - prijedlozi imenovanja članova -
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

Srijeda, 20 Lipanj 2018 21:35

10. sjednica Gradskog vijeća 2018.

10. sjednica Gradskog vijeća održati će se u četvrtak 28. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

D N E V N I   R E D

- Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2017. godinu
3. a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2018. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
    b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravih tijela Grada Požege za 2018. godinu
4. a) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2018. godinu
    b) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2018. godinu
    c) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2018. godinu
    d) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2018. godinu
    e) Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društva građana Grada Požege za 2018. godinu
5. a) Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
    b) Prijedlog I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
    c) Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
8. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2018./2019.
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega, oznake k.č.br. 1394/1
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi i ostalim naseljima
12. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Uzhhoroda i Grada Požege
13. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju makadamskih kolnika u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini
     b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na odražavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
     c) Prijedlog Odluke o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini.
14. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
15. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008