Mario Križanac

Mario Križanac

Ponedjeljak, 14 Srpanj 2014 11:34

Zelene površine - lipanj 2014. god.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.pozega.hr/images/Zelene povrsine 2014

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • U Upravni odjel za samoupravu Grada Požege prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od dvanaest mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

                       - jedan polaznik magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na poslove višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu.

 • Dodatni uvjeti za navedeno mjesto: primaju se nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od trideset dana, te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 17. ožujka 2015. god.

Opširnije...

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 07:04

Prijam polaznika za stručno osposobljavanje 2015-01

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Rok za prijave je do 03. siječnja 2015. god.

Pripravnici - viši stručni savjetnik za proračun, referent za poslove evidencije računa i referenti za računovodstvene poslove...

Pripravnici - viši stručni suradnik za poticaje u poljoprivredi, viši referent za poslove komunalne infrastrukture, viši stručni suradnik za poduzetništvo i gospodarstvo, viši referent za komunalne poslove i viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda...

Pripravnici - viši stručni suradnik za socijalnu skrb i referent za informatičke poslove ...

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 • Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN.
 • Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta: Zavod). Grad Požega podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada Požege bit će uređeni ugovorom. Grad Požega ne planira zaposliti polaznika nakon isteka osposobljavanja.
 • Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13. - u nastavku teksta: ZOR).
 • Prijavi je potrebno priložiti:

- kratki životopis,
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
- običnu presliku osobne iskaznice,
- presliku dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 • Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.
 • Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica ovoga upravnog odjela u koje se polaznik prima odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
 • Primanje polaznika u Grad Požegu provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidat kojeg odabere Grad Požega bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
 • Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom: „za stručno osposobljavanje za rad", Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.

Viši referent za društvene djelatnosti

Referent za knjigovodstvene poslove i Referent za računovodstvene poslove

Viši referent za komunalne poslove i Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda

Viši stručni suradnik za strateško planiranje i Viši referent za projekt management

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravne odjele Grada Požege na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11. i 82/12.)

1) u Upravni odjel za samoupravu, 1 polaznik

Stručni uvjeti:

 • jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik politološke struke na poslove višeg referenta za informiranje.

 Uz prijavu na poziv potrebno je priložiti:

 • životopis
 • običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
 • običnu presliku osobne iskaznice,
 • presliku drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a, te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije
 • stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
 • običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, sa obveznom naznakom: « za stručno osposobljavanje za rad»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva, kandidati će biti obaviješteni u roku iz članka. 10. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

Rok za podnošenje prijava: 29. listopada 2013. god.

Ponedjeljak, 05 Svi 2014 07:32

Prostorni plan uređenja (PPUG)

Četvrtak, 21 Kolovoz 2014 11:48

JAVNI POZIV - Petica za dvoje 1

09. rujna 2014. god.

POZIV
kandidatima na intervju za mjesto Pomoćnika/ica u nastavi

Intervju kandidata koji su zadovoljili prvi krug testiranja (pismeni dio) za mjesto POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI održat će se u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sobe 15 i 16) u razdoblju od 10.-12.09. 2014.prema slijedećem rasporedu:

Opširnije ...

 


08. rujna 2014. god.

J A V N I  P O Z I V

I. Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" (u nastavku teksta: Projekt), na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 1. listopada do 30. lipnja 2015. godine), jedan (1) izvršitelj.

UVJET:
- magistar struke ili stručni specijalist struke odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o znaju engleskog jezika
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekta
- presliku domovnicu
- uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)

Mjesto rada: gradska uprava Grada Požege
Opis poslova voditelja projekta:
- direktno je odgovoran za komunikaciju među partnerima na projektu, koordinaciju i raspodjelu
odgovornosti u skladu s opisom projekta, kontrolu provedbe zadataka preuzetih od strane različitih
partnera, osiguranje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta; voditelj projekta
koordinira rad svih partnera na projektu s ciljem ispunjenja preuzetih obveza od strane svakog od njih; - priprema i vođenje partnerskih koordinacijskih sastanaka i sastanaka stručnih radnih skupina;
- prema financijskih i narativnih izvješća
- pruža pomoć Koordinatoru projekta u programskom osmišljavanju predviđenih evenata (seminara,
konferencija), koordinira pripremne radnje za održavanje istih, zadužen/a je za kontrolu prikupljanja sve
popratne dokumentacije;
- upravlja projektnim timom kako bi osigurao pravovremeno ispunjenje preuzetih obveza predviđenih
terminskim planom.

 

Rok za prijave je do: 13. rujna 2014. god.

Opširnije..


 

OBAVIJEST

o testiranju kandidata prijavljenih za mjesto Pomoćnika/ica u nastavi

Testiranje kandidata koji su se javili na Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na mjesto POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI odvijati će se u OŠ Antuna Kanižlića u razdoblju od 25.08. – 04.09.2014. prema slijedećem rasporedu:

25.08.2014.    

26.08.2014.    

27.08.2014.    

28.08.2014.    

29.08.2014.

01.09.2014.

02.09.2014.

03.09.2014.

04.09.2014.

 

 

Kandidati koji pristupaju testiranju obvezni su ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu i pribor za pisanje.

 

POPIS KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG POZIVA

Opširnije ...


JAVNI POZIV


I. Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 15. rujna 2014. godine do 16. lipnja 2015. godine), u tri osnovne škole u Gradu Požegi (OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića) koje su partneri Gradu Požegi u provođenju Projekta ,,Petica za dvoje" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" (u nastavku teksta: Projekt) - 40 IZVRŠITELJA.


UVJET: Minimalno završena srednja stručna sprema.


Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stručnoj spremi ( ovjerena preslika svjedodžbe) domovnicu ( preslika)
uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci) uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Mjesto rada: OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića.
Opis poslova: zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
Radno vrijeme: 25 sati tjedno.
Prijevoz na rad: djelomično.
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o radu).

Opširnije ...