Mario Križanac

Mario Križanac

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na dogradnji i nadogradnji škole i dogradnji športske dvorane OŠ Dobriše Cesarića u Požegi, EV-10/17 

Obavijest o savjetovanju...

Dokumentacija ...

- TROŠKOVNICI -

- građevinski radovi ...

- obrtniči radovi ...

- hidrantska mreža, vodovod i kanalizacija ...

- strojarske instalacije ...

- plinske instalacije ...

- električne instalacije ...

- vatrodojava ...

- vanjsko uređenje ...

- ostali radovi ...

- oprema dvorane ...

- sveukupna rekapitulacija ...

EV-10/17 - radovi na na izgradnji prometne infrastrukture u spoju Zelene i Rudinske ulice u Požegi
Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka ...

Obavijest o savjetovanju...

Dokumentacija ...

Troškovnik ...

Radovi na dobavi i ugradnji vertikalno podizne platforme u OŠ "Dobriša Cesarić"

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Procijenjena vrijednost nabave je: 250.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o o javnoj nabavi radova..
Evidencijski broj nabave male vrijednosti: NMV-23/21

Dokumentacija o nabavi...

Troškovnik...

Projekt...

Položaj u prizemlju...

Položaj na katu...

Prethodno savjetovanje traje do: . 09. 2021.

Ponedjeljak, 26 Srpanj 2021 10:30

NMV 4-21 Održavanje makadamskih kolnika

Radovi na održavanju makadamskih kolnika na području grada Požege i prigradskih naselja 2021./2022.

Otvoreni postupak javne nabave

Procijenjena vrijednost nabave je: 1.500.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o izvršenju usluga.
Evidencijski broj nabave male vrijednosti: NMV-4/21

Dokumentacija o nabavi...

Troškovnik...

Prethodno savjetovanje traje do: 27. 07. 2021.

Ponedjeljak, 19 Srpanj 2021 14:58

NMV 2-21 Obvezna preventivna deratizacija

Usluga obvezne preventivne deratizacije na području grada Požege

Otvoreni postupak javne nabave

Procijenjena vrijednost nabave je: 290.000,00 kuna bez PDV-a.
Planirano je sklapanje ugovora o izvršenju usluga.
Evidencijski broj nabave male vrijednosti: NMV-2/21

Dokumentacija o nabavi...

Troškovnik...

Prethodno savjetovanje traje do: 21. 07. 2021.

Utorak, 06 Srpanj 2021 17:49

NMV 21-21 Požeške bolte - brendiranje

Marketing plan brendiranja turističke destinacije temeljenog na projektu Požeške bolte NMV-21/21

Otvoreni postupak javne nabave

Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje: 12. 08.2021.


Dokumentacija o nabavi...

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Prijedlog ugovora...

Prethodno savjetovanje traje do: 12. 07. 2021.