Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Mario Križanac

Mario Križanac

  • ITU mehanizamITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.
    Grad Požega a će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požega čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol.

- Odluka o uspostavi urbanog područja grada Požege
- Mišljenje MRRFEU o prijedlogu konačnog obuhvata
- Odluka o pokretanju postupka izrade SRUP-a Požega
- Odluka o izradi KS i KAP
komunikacijska strategija

Karta UP grada Pozege

 

  KOORDINACIJSKO VIJEĆE                    

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanoga područja, odnosno njihovi zamjenici.
Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Odsjek za ITU mehanizam Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

  PARTNERSKO VIJEĆE                   

Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanoga područja radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu. Članove partnerskog vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik grada središta urbanoga područja uz prethodno pribavljena mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanoga područja.

- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Poslovnik o radu

 

Srijeda, 30 Travanj 2014 14:04

Strategija razvoja Grada Požege

Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, pri čemu se za Hrvatsku otvorilo veliko europsko tržište, ali i postavilo niz izazova kojima moraju odgovoriti gospodarski i javni sektor. Jedan je od najvećih izazova maksimalno iskoristiti financijske mogućnosti koje nude europski fondovi.
Grad Požega, kao hrvatski grad, ima velike potencijale koje može iskoristiti upravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Stoga je uoči donošenja Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014.-2020. godine, Grad Požega otvorio širok dijalog s građanima, stručnjacima i predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, kako bi se mogli odrediti temeljni ciljevi i projekti primjereni razvoju Požege u idućem razdoblju.


Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...


 

JAVNI POZIV

za iskazivanje prijedloga i primjedbi na Strategiju razvoja Grada Požege za razdoblje od 2015. - 2020. godine

Poziv...

Prioritizacija projekata...

Strategija razvoja Grada Požege 2015.-2020. godine...

Krajnji rok za podnošenje komentara je 20. ožujka 2015. godine.


 

Nacrt socio-ekonomske analize Grada Požege...

Strategija 2015-2020 - PRVI NACRT...


Šesti sastanak radnih skupina – akcijski plan

U Gradskoj vijećnici 4. prosinca 2014. godine održao se šesti sastanak tematskih radnih skupina. Na sastanku se prezentirao dosadašnji rad na izradi Strategije te su se definirali zadaci kojima će se pristupiti u narednom razdoblju. Sljedeći koraci u izradi Strategije su: razvoj akcijskog plana 2015-2017, konzultiranje strategije od šire skupine dionika, daljnje prikupljanje projektnih ideja te njihova razrada, izrada završne verzije Strategije te prezentacija i usvajanje iste. Članovi skupina su dobili prvi nacrt Strategije na CD-u kako bi imali još jednu priliku za završne komentare. Što se tiče prioritizacije projekata, na sastanku je dogovoreno da svaki član zasebno pristupi ocjenjivanju projekata na temelju pet postavljenih kriterija:

(I) status projekta,

(II) relevantnost za grad do 2017.,

(III) koristi za županiju,

(IV) ocjena kapaciteta te

(V) ocjena sredstava.

Rok za prioritizaciju projekata je do 30.12.2014. godine.

U nastavku se nalazi prezentacija sa sastanka.

PREZENTACIJA - Provedbeni okvir...

 

Sastanak sa poduzetnicima

Dana 13. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici održan je sastanak sa poduzetnicima sa područja grada Požege. Sastanak je imao za cilj upoznati poduzetnike sa dosadašnjim rezultatima u pripremi Strategije razvoja grada Požege te načinima na koje im ona može koristiti u budućem poslovanju. Na sastanku je posebno naglašena važnost da svi pravci razvoja i temeljni projekti tvrtki budu u skladu sa Strategijom grada, jer to jamči dodatno vrednovanje prilikom ocjenjivanja na natječajima za financiranje sredstvima EU. Stoga su poduzetnici još jednom pozvani da se uključe u izradu Strategije prijavom projekata koje planiraju.

 

Individualni radni sastanci sa tematskim radnim skupinama


U utorak, 9. rujna 2014. godine u Gradskoj vijećnici su se održala četiri neformalna radna sastanka sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastancima su se zasebno sa svakom skupinom revidirali pristigli projektni prijedlozi koji se tiču Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Peti sastanak radnih skupina – modaliteti za provedbu i financijski okvir


Dana 30. lipnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je peti sastanak tematskih radnih skupina za potrebe izrade Strategije razvoja grada Požege. Na sastanku je postignut završni dogovor oko prioriteta i mjera te su članovi radnih skupina pozvani da na temelju Javnog poziva za prikupljanje prijedloga projekata predlože projektne ideje iz područja svog profesionalnog djelovanja.

Četvrti sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta

Dana 2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege s početkom u 9,00 sati održan je četvrti sastanak tematskih radnih skupina. Na radnom sastanku grupe su pristupile izradi intervencijske logike strategije, a rezultat rada možete pogledati u dokumentu u nastavku.

pdfIntervencijska logika strategije Grada Požege...

---

Treći sastanak radnih skupina – nastavak izrade vizije, ciljeva i prioriteta
12. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održao se treći sastanak sa članovima tematskih radnih skupina. Na sastanku se pristupilo izradi zaključaka iz SWOT analize na temelju čega se pristupa definiranju ciljeva, prioriteta i na kraju, vizije. Rezultat sastanka se može pročitati u dokumentu u nastavku.

pdfZaključci SWOT analize...

 ---

 Drugi sastanak radnih skupina - izrada vizije, ciljeva i prioriteta
7. svibnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK Požega održan je drugi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je napravljena nova, dopunjena verzija SWOT analize na temelju komentara sa prethodnog sastanka. Nakon toga je održana kratka edukacija o načinima izrade vizije, ciljeva i prioriteta. Novu verziju SWOT analize možete pogledati u nastavku, te je ista i dalje dostupna za komentiranje.

pdfSWOT analiza...

 ---

Prvi sastanak radnih skupina – izrada SWOT analize
23. travnja 2014. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama HGK Požega održan je prvi sastanak sa članovima tematskih radnih skupina, na kojemu je glavni zadatak bio izrada SWOT analize grada Požege. Rezultat cjelodnevnog sastanka je izrađena prva radna verzija SWOT analize koju možete pročitati u nastavku.

pdfSWOT analiza - prva verzija...

 

 

Srijeda, 06 Travanj 2022 11:15

10. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
U ponedjeljak dopodne gradski trg je bio zatvoren, odnosno nije bio zatvoren trg, parking je bio zatvoren. Crkva je imala nekakvo zbivanje i mene zanima na koji način se regulira najam gradskog prostora - konkretno parkinga. Građani su došli ujutro na posao, a nisu imali gdje parkirati jer je Trg bio okružen radnicima Komunalca koji su tamo uredovali. Bilo je neko zbivanje koje ja uvažavam i poštivam, ali me zanima kakva je to procedura? Da li se pisanim putem traži suglasnost? Na koji se način takvo što ureduje i naplaćuje li se to? Tko donosi odluku? Da znamo za ubuduće.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
- Sukladno Odluci o komunalnom redu, na osnovu zahtjeva koji dobijemo mi reagiramo - dajemo ili ne dajemo. Ovisi o tome koja je vrsta zbivanja, u većini slučaja kada je opravdano dajemo i ne naplaćujemo korištenje budući da je za sve što damo odobrenje nekakvo društveno događanje koje je od veće vrijednost za sam grad. Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, donosi odluku, a pročelnik odlučuje o regulaciji prometa. Djelatnici Komunalca postupaju po toj istoj Odluci koju im dostavimo.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- S obzirom na ratno stanje u Ukrajini, potencijalno je i naša zemlja u ugrozi. Građani su u strahu jer nisu dovoljno informirani. U slučaju da zasvira znak za uzbunu, koliko je gradskih skloništa potpuno spremno za prijem naših građana? Jesu li provjereni ventilacijski otvori, zalihe pitke vode, hrane, alata, lijekova ili se do dan danas ondje nalaze skladišta? Koliko sam shvatila, u dva skloništa su udruge. Kako je s njima regulirano u slučaju da dođe to uzbune, posebno jer je sada riječ o rizičnoj situaciji? Kakvo je postupanje s udrugama, s obzirom na to da se ljudi mogu zateći blizu tih skladišta u tome trenutku?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Atomska skloništa koja imamo su neodržavana, odnosno, nisu u funkciji. Sva skloništa koriste se za druge namjene dok neka od njih ne služe ničemu. Vjerojatno se mislilo da skloništa više nikad neće biti potrebna. Svjesni smo da je postojala te da još uvijek postoji mogućnost da zasvira uzbuna i da se ljudi tada moraju negdje skloniti. Zatekli smo skloništa u takvom stanju kakvom jesu, no morat ćemo uložiti maksimalan napor da ono malo skloništa što nam stoji na raspolaganju privedemo njihovoj svrsi. Ima problema jer nešto su skladišta, nešto koriste udruge, bilo je svakakvih situacija, vjerojatno se mislilo da ta skloništa neće više nikada trebati.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Ja imam direktno pitanje, aktualno. Svi znamo da je bio raspisan natječaj po kojem su se dodjeljivale financijske potpore medijima koji je na kraju bio poništen. Zanima nas jeste li znali da je pročelnica u rodbinskim vezama s glavnim urednikom jednog od portala i jeste li znali da niti jedan član povjerenstva ne smije biti u rodbinskim ili bilo kakvim drugim vezama s nekim od medija?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Toliko jesam informiran da znam da ne smije biti u bliskim rodbinskim vezama, a informaciju da su pročelnica i novinar u bliskim rodbinskim vezama kako je on napisao, to naravno da nisam znao. Dakle, niti sam znao niti vodim o tome brigu, a taj koji je na kraju rekao da su u bliskim rodbinskim vezama, on je znao. Nadam se barem da je znao prije, da nije saznao taj čas kada je poziv završen. Da je upozorio, mi bismo promijenili povjerenstvo, a ovako je ostalo jedino rješenje poništiti javni poziv jer ako u bliske rodbinske veze, to sigurno ne može proći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Rekli ste da je gospodin novinar koji se prijavio na natječaj trebao znati da su u rodbinskim vezama on i članica povjerenstva gđa Petrović, međutim to isto je znala i gđa Petrović koja sjedi u povjerenstvu pa se nameće pitanje zašto se ona sama nije izuzela iz odlučivanja u tom predmetu i koji su vaši potezi, osim poništavanja natječaja, jer se tu dogodila etička povreda službeničke dužnosti?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Prvo, što se tiče tog javnog poziva općenito, oko toga su napravljene tenzije iz meni nepoznatih razloga, a obzirom da svi skupa vjerojatno pratite situaciju i u medijima, možde se to sve skupa može i racionalno objasniti. Kažnjavati zbog takvih propusta neću, čak i da se pročelnica nije izuzela, jer ako tako krenemo, tko će onda ovdje ostati raditi? A što se tiče samog događaja na povjerenstvu, ne znam što je bilo, pročelnica je tu pa neka odgovori sama. Nitko nije pitao je li se ona izuzela, svi su najprije osudili.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Maja Petrović:
U trenutku glasovanja za taj određeni medij, ja sam napustila prostoriju i nisam uopće sudjelovala u glasovanju.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li istina što su pisali pojedini mediji da je u gradskoj kući u izvidnim radnjama bila policija? Nakon odlaska vašeg prethodnika, nadao sam se da takvih stvari više neće biti.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Je li netko bio ili nije, dobro znate da o tome, kada bih znao ili znam, ne smijem govoriti. Takav je zakon. Ono što vam mogu reći vezano za to je da ne znam zašto ste se tako nadali jer sigurno je ako dolaze, možda dolaze zbog nečega što je bilo u proteklih 20 godina, a ne sada. Ispada da je sve bilo u ovih šest mjeseci.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Pitanje vezano za financijske potpore koje dodjeljujete vi kao gradonačelnik svojim odlukama. Postoji li kriterij ili je to jednostavno princip 'tko zatraži pa vi procijenite'. Vidljivo je prema odlukama koje su objavljene, da ima doista velikih razlika u iznosima. Postoji li kriterij i mogu li svi koji se prijave dobiti takvu potporu? Riječ je o financijskim potporama za turizam, vinotočje, postavljanje reklamnih panoa itd. Znači ako netko želi otvoriti apartmane u Požegi, može se javiti Povjerenstvu i zatražiti financijsku potporu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ni pogledao nisam tu odluku. Postoji Povjerenstvo koje se imenuje upravo zato da procijeni kome treba i koliko dati, na temelju zahtjeva koji su podneseni. Jasno da postoji kriterij i Povjerenstvo se njima vodi. Ja ne revidiram njihovu odluku, nego je samo proslijedim na realizaciju.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Što se tiče javnih potpora u turizmu, kada otvorimo javni poziv prvo se dolazi s odlukom koja dolazi iz Županije. Na osnovu te odluke, zahtjev koji popuni svaka zainteresirana strana, povjerenstvo odlučuje kome će sredstva biti dodijeljena i u kojem iznosu. Isto to važi i za ostale pozive. Praksa kakva je bila ranije više nije, mi za sve što idemo raspisujemo natječaj i svima dajemo iste uvjete.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vrlo jednostavno pitanje, hoće li parking kod bolnice ostati besplatan?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Grad nije vlasnik parcele na kojoj je parking već je to Opća županijska bolnica. Županija je njezin osnivač, a ne Grad. Zbog toga ni Grad niti gradonačelnik nemaju nikakve ingerencije niti sudjeluju u upravljanju bolnicom. Čak nitko ni nema teoretske mogućnosti donositi bilo kakve odluke vezane uz bolničko parkiralište, osim same bolnice i Županije.

Ponedjeljak, 28 Veljača 2022 07:18

9. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Postavio bih pitanje vezano za grijanje u Naselju Babin vir. Na 7. sjednici Gradskog vijeća vijećnica Dijana Krpan postavila je pitanje vezano za problematiku grijanja u Babinom viru. Problematika je vezana za visoke troškove grijanja koji su ostali isti za 410 korisnika kao kada je stanara bilo puno više. S vremenom se smanjivao broj korisnika tog zajedničkog grijanja, a fiksni troškovi su ostali su na postojećim korisnicima. Tome je dobrim djelom ‘kumovao’ i Grad, odnosno vlasti koje su bile prije. Sada su cijene grijanja prevelike. Ljudi dobivaju po 1.500 ili 2.000 tisuće kuna za dvosobne stanove. Što će biti nagodinu ako se nastavi ovim tempom jer bit će još i gore. Na sedmoj sjednici odgovorili ste kako se ove zime po tome pitanju ne može ništa učiniti jer je riječ o kratkom roku te da smatrate da iduće sezone grijanja neće biti potrebe za takvim pitanjima. Jeste li nešto poduzeli po tome pitanju budući da nova sezona grijanja u Babinom viru počinje za sedam mjeseci? Razgovara li se s tim ljudima? Postoje li ikakvi modaliteti koji su ponuđeni ljudima putem kojih bi imali jeftinije grijanje? Četiri puta je veća cijena onima koji imaju zajedničko grijanje.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Poduzeo sam jedino ono što se u trenutku početka sezone grijanja može učiniti. Na taj problem je upozoren Komunalac Požega d.o.o. i zatražili smo da se tijekom zimskih mjeseci u kojima grijanje radi napravi točna evaluacija stanja kotlovnica, troškova i prijedlozi rješenja. Trenutno smo u pola zime i ne mogu vam odgovoriti da sam do sada nešto dobio, a mislim da nije niti Nadzorni odbor Komunalca o tome dobio još nikakvo izvješće, no to se svakako mora napraviti. Pogotovo sada s obzirom na predstojeće promjene cijena energenata. To je pitanje koje se ne može zaobići, no ne može se sve ni tako brzo riješiti. Mi smo u 6 mjeseci otvorili pitanja koja su vrlo skupa, mislim da je svima jasno da u jednoj godini riješiti sve to nije realno. Ovo smatram kao podsjetnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Po meni ste napravili odličan potez što ste stavili gospodina Lovrića za direktora tvrtke Komunalac, međutim povukla su se nekakva pitanja vezana za uvjete koje on zadovoljava ili ne, ali to tome će se kasnije raspravljati. Moje pitanje je vezano uz ostale rukovodeće pozicije. Na 7. sjednici ste izjavili da niste zadovoljni radom Komunalca, na prošloj sjednici ste rekli da direktor više neće imati vašu ruku, da je prošao probni period i da se tamo treba srediti stanje. Što se radi s tim smjenama rukovodećih pozicija? U Komunalcu se moraju napraviti strukturne promjene i zanima me što se radi po tom pitanju.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pitanje uvjeta gospodina Lovrića i napisima u medijima isto se može raspravljati jer po njim sam ja smetlar, grobar, kako koji dan i kako na kojem portalu. Ako gledamo realno i činjenice, uvjet za direktor Komunalca je visoka stručna sprema, pet godina radnog iskustva u struci, dakle na poslovima visoke stručne spreme. On ima sedam godina na tim poslovima, od kojih je većina Color emajl. Dakle, on ispunjava uvjete. Ono što se dovodi u pitanje je rad na rukovodećim radnim mjestima koji nije bio uvjet za direktora Komunalca. Drugo, nije točno da sam rekao da nema moju ruku nego da neću dizati ruku dok se ne napravi upravo ovo o čemu ste govorili, odnosno dok se ne napravi sistematizacija da se srede koeficijenti, odnosno restrukturiranje da se firma postavi onako kako je to u interesu posla koji obavljaju. Imam pravo inzistirati na takvim stvarima, predsjednik sam Skupštine i Grad Požega je većinski osnivač Komunalca. Po meni se to moglo napraviti brže, ali s druge strane razumijem i da nije jednostavno i nije to mala firma pa razumijem da je trebalo vremena. Dobio sam prošli tjedan prijedlog nove sistematizacije i koeficijenata na uvid i eventualne komentare što znači da je taj administrativni dio pri kraju. Sve ovo dalje proizlazit će iz toga.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Što je s odmaralištem u Baškoj? Bila je anketa na stranicama Grada koja je trajala do 14.1. Što je sa samim odmaralištem, odnosno u kojoj je fazi? Kada će biti spremno za korištenje? Uskoro se bliži sezona, nekim građanima bi bilo dobro da imaju gdje otići.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Oni koji su bili za to da se pita građane ovdje na vijeću kasnije su se izrugivali pitanjima. Mi smo proveli anketu, upravo onako kako smo na Gradskom vijeću razgovarali, da čujemo što bi građani željeli s odmaralištem u Baškoj? U provedenoj anketi najmanje je bio onih koji su za to da se proda što nam ni u početku nije bila opcija. Ove druge dvije opcije su više bile pitanje rezultata ankete. Druga je bila da se to da u najam na određeni broj godina i da se od te najamnine možda financira odmor određenih skupina društva, a treća je bila da se objavi javni poziv i ponudi nekoj od udruga koja bi se prihvatila toga, ali ne po modelu da damo udruzi pa oni iznajme opet nekom privatniku kao što je to bilo, nego po modelu da udruga to preuzme i organizira ljetovanje kao što je jedno vrijeme bilo. Gledamo na koji način formulirati javni poziv. Mi ne možemo Grad financijski stavljati u neka veća opterećenja. Nadam se da će netko imati interesa uključit se u to. Ako ne, onda ostaje ovaj drugi model koji su građani isto podržali

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Zašto se Grad ne pridržava Odluke o komunalnom redu i kada se planira početi pridržavati? Riječ je o Pješačkoj zoni u kojoj se konstantno prometuje tijekom cijeloga dana, a u Odluci točno piše kada je prometovanje dozvoljeno. Drugim riječima, meni djeluje da o tome apsolutno nitko ne brine. Ulaz od Ivančice je omogućen jer nema stupova koji su davnih dana ‘porezani’. Kada je riječ o drugoj strani, kod Katoličke škole, stupić koji je na spuštanje konstantno je spušten.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Pročelnica mi je s tom temom do sada došla pet puta. To je nešto što je napravljeno, ne prije šest mjeseci, već neko duže vrijeme. Pustilo se u nekom trenutku da krene to čupanje stupova, kao i parkiranje u pješačkoj zoni. Mi tamo, a takav je i dogovor, moramo ići s radikalnim rješenjem. Međutim, to zahtjeva da s jedne strane omogućimo stanarima i onima koji imaju poslovne prostore da, ono što trebaju obaviti automobilom, obave u vrijeme i na način kako je to propisano. Tu je problem, rekao bih i naših redara, ali i policije. Kada netko stup iščupa pred policijom to je kazneno djelo, a ako ga iščupa u pješačkoj zoni, onda je to stvar Grada. Postoji tu puno toga što će se morati regulirati kako bi to funkcioniralo normalno. Problem je to koji je nastao prije i samo je rastao, a sada je kulminirao do te mjere da svatko vozi kud hoće.
Pročelnica Andreja Menđel:
Problem je i kad se stupići poprave, nakon dva dana oni ponovno ne rade. Uz to i preveliki broj ljudi ima pristup šifri za spuštanje tog stupića. Trenutno prikupljamo ponude s lokalnog tržišta za servisiranje stupića, jer trenutno o tome računa vodi firma iz Rijeke. Općenito, planiramo staviti stupiće sa svih strana, na način da omogućimo prolaz u dovoljnoj širini za majke s kolicima i osobe s invaliditetom, ali da onemogućimo svako drugo prometovanje, jer u konačnici ni mi to ne želimo. Nadam se da ćemo u što kraćemu roku krenuti s realizacijom rješavanja i ovog problema. Kao što je gradonačelnik rekao, pristup će imati samo osobe koje imaju osigurano parkirno mjesto unutar svojih objekata koji se nalaze u pješačkoj zoni.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li Grad pokrenuo realizaciju Programa zaštite od divljači? Radi se o tome da se zaštiti divljač koja je teritorijalno na području grada Požege gdje ne može biti uspostavljeno lovište. Prije dvije godine, odnosno u prosincu 2020. godine, bio je zakonski rok da svi gradovi i općine na teritoriju Republike Hrvatske donosu taj program. Riječ o Zakonu o lovstvu, neki naši susjedni i gradovi i općine su to već napravili.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Provjeriti ćemo i reći na sljedećoj sjednici. kazao je gradonačelnik.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
U zadnjih nekoliko tjedana ili mjeseci sam od građana čuo priču da će gradonačelnik dočekati 2 godine i 1 dan mandata i da će nakon toga pustiti to u ruke svojem zamjeniku. Možete li o tome nešto reći, je li to utemeljeno?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Svašta i ja čujem što se odnosi na mene, a da ni ja to ne znam. Imam apsolutno odgovornost, tako to i shvaćam, unatoč tome što mi, tko treba i ne treba, to sve otežava. Bez obzira na klimu, funkciju gradonačelnika obavljam jer su me građani izabrali i prema ovom gradu i njegovim stanovnicama imam i dogovornost da ako su me izabrali, da onda to odradim onako kako oni to očekuju od mene. Kada bi očekivali da odradimo 2 godine i 1 dan, ja bih se maknuo, ali ne govorim o pojedincima, već o građanima.

Ponedjeljak, 07 Veljača 2022 10:15

8. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Čitajući medije i zapisnike nadzornih odbora tvrtki Komunalca i Tekije, uočio sam da je u tvrtki Komunalac za 2018. godinu revizija imala primjedbu za 2019. godinu imala primjedbu na reviziju, a istu takvu je imala Tekija u 2020. godini vezanu za isplatu naknada članovima nadzornih odbora. Primjedba je bila da se naknade isplaćuju mjesečno, a ne po održanoj sjednici. Ja sam izračunao iznose i u Komunalca su prošle godine bile četiri sjednice, svaki vijećnik u brutu košta 27 tisuća kuna, to je po sjednici 6.800,00 kuna. Svaki član nadzornog odbora košta košta građane 6.800,00 kuna po sjednici. Kad se to pretvori u sate, prosječno član nadzornog odbora košta građane 4.500,00 kuma. Predsjednik nadzornog odbora, njegova je bruto naknada 3.000,00 kuna. Kada to pretvorimo po sjednici 10.900,00, odnosno po satu 7.300,00 kuna. Mi u SDP-u smatramo kako se radi o izuzetno visokim naknadama. Tu se više – manje radi o ljudima koji su tu zbog političke trgovine. Mislim da je to previsoka cijena koju građani plaćaju za takve stvari. Mislite li po tom pitanju nešto poduzeti i zbog nalaza revizije i zbog onoga što smo mi sad iznijeli?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Da to je kako ste pročitali. Revizija je dala preporuku, ona nije obvezujuća nego je preporuka, da se plaća po sjednici, a ne mjesečno. Prijedlog na skupštini Tekije i Komunalca je bio da se 50 posto naknade plati onima koji ne dođu na sjednicu, a onima koji dođu stopostotni iznos naknade. Tu ima jedan prijepor oko toga pogotovo kada je u pitanju predsjednik nadzornog odbora, ali isto tako i članovi jer bez obzira na to što se vi to tako opisali ljudi tamo imaju neku odgovornost. Odgovornost je permanentna za vrijeme trajanja mandata člana nadzornog odbora Tekije i Komunalca, a ne dolazak treba sankcionirati na način da se za 50 umanji naknada. - kazao je požeški gradonačelnik. Tražio sam analizu s drugim sličnim firmama u Osijeku, Slavonskom Brodu i još sedam, osam gradova. Ima i onih koji imaju manje, ali kada bi gledali koja naknada se najviše pojavljuje u sličnim trgovačkim društvima, to je otprilike oko ovog iznosa koji je u Komunalcu i Tekiji. Skupština se opredijelila za takvu varijantu.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Također se u medijima dosta piše o tome ima li direktor Komunalca Požega uvjete. Malo sam proučavao, nadzorni odbor tvrtke je godinu dana prije imenovanja promijenio uvjete, više se ne traži rad na rukovodećim mjestima. To sigurno nije promijenjeno da bi se poboljšala kvaliteta rada tvrtke ili izabrao kvalitetan direktor. Zanima i mene i građane, vi ste predložili direktora, naveli ste da on ima bogato iskustvo rada temeljem kojega je zavrijedio dobiti mjesto direktora komunalne tvrtke. Koje je to bogato iskustvo na temelju kojega ste vi zaključili da on može biti direktor?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ne znamo kako su me citirali, ali on ima dovoljno radnog staža, ispunjava uvjete, radio je u nekoliko privatnih tvrtki i po struci je magistar strojarstva što je po mom mišljenju najidealnije za direktora komunalne tvrtke. Ne mislim da ima bogato iskustvo, ali mislim da ga ima dovoljno. Rekao sam da on ima povjerenje dok posao radi kako treba naravno da morate dati jedno određeno vrijeme da netko napravi plan restrukturiranja i novu sistematizaciju i da predloži nekakav svoj koncept kako bi ta tvrtka trebala raditi. Vama za informaciju, na prošloj sjednici skupštine društva sam rekao da je taj period istekao. Vjerujem da ima odgovarajući plan i program i da će predložiti rješenja koja mogu biti kvalitetna za ovaj grad, ali ako nema, ima drugih.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Imam pitanje u vezi stipendija za ovu akademsku godinu. Bila je riječ o tome da je osam studenata imalo jednak broj bodova, međutim kvota je bila 15 stipendista i samo njih četvero je moglo ući u tih 15. Drugim riječima, bili su opći uvjeti natječaja po kojima su imali jednak broj bodova te postoje i dodatni. Međutim, nigdje u objavi ne piše kako je bodovano to 'dodatno bodovanje'.
ODGOVOR:
Maja Petrović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Dobiti ćete u pisanom obliku točne dodatne kriterije jer ih ima više i bili su različiti kriteriji za darovite učenike i studente. - odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege, Maja Petrović.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Pitanje je vezano za sistematizaciju radnih mjesta u gradu. Nime, na sjednici 28.12. kada je potvrđen proračun za Gradsku knjižnicu vidljivo je da je sredstava za plaće manje i to 4 radna mjesta. Rekli ste da će se te 4 osobe preraspodijeliti na neka druga radna mjesta. Zanima me jeste li napravili nekakav nacrt sistematizacije i zanima me na koji način mislite, ako je tako slučaj i s ostalim institucijama u gradu, racionalizirati troškove ako prebacujete s jedne hrpe na drugu? Da li neki ljudi idu u mirovinu, znate li koji su to?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
To je šire pitanje od same knjižnice. Ne znamo što će se tijekom godine događati s plaćama, vidimo da se pojavljuju inflacija i poskupljenja, da li će biti dovoljno ono što smo planirali ili neće, to ćemo vidjeti. U startu smo planirali u knjižnici smanjiti za 4 osobe broj zaposlenih jer primjerice Slavonski Brod ima 19 zaposlenih, kada se malo šire analizira ovdje je u onom trenutku kada je istovremeno zaposleno 7 novih djelatnika u knjižnici malo po mom mišljenju otišlo preširoko. Možda za neka bogatija vremena i neki bogatiji sustav i državu od naše. Dakle ta 4 djelatnika, jedan prelazi na projekt Požeške bolte čiji je dio Požeška kuća. To je projekt koji je završen i koji ćemo uskoro pustiti u rad. Imamo obvezu u projektu zaposliti dvoje ljudi. Jedan prelazi iz knjižnice, profesor je povijest, a drugi je već prešao ovdje na mjesto domara-vozača. Mi u sistematizaciji imamo prazno to mjesto, a on će biti domar za knjižnicu, kazalište, muzej i Gradsku kuću. Treći djelatnik je bila prvostupnik ekonomije koja je bila na određeno vrijeme i njoj je s današnjim danom prestao radni odnos. Svaka je ustanova imala i svoga računovođu i njega smo prebacili u muzej i radi taj posao za sve tri ustanove, a djelatnicu koja je taj posao radila u muzeju smo prebacili u Gradsku kuću umjesto jedne ekonomistice koja je otišli na trudnički dopust. Što se tiče sportskih objekata, ravnatelj je otišao u mirovinu, jedna djelatnica, prvostupnica ekonomije je prebačena na projekt iz kojeg joj se financira plaća, drugi djelatnik koji je bio zamjenik ravnatelja radi do kraja ovog mjeseca i dobiva poslovno uvjetovani otkaz i jednu djelatnicu koja je radila ekonomsko financijske poslove smo prebacili u Grad i ona će raditi na evidenciji i administrativnim poslovima za sve objekte. Kazalište još nismo riješili, ali imamo i zato plan i to će u sljedećih mjesec dana biti riješeno. Nismo nikoga primili osam mjeseci, ne znam je li se to ikada dogodilo da nije nitko zaposlen ni u Gradskoj kući ni kod korisnika. Umjesto Josipa Lisjaka došla je pročelnica Petrović, ne na isto, ali na pročelničko mjesto. Dakle nitko novi nije zaposlen, a mislim da ni vi niste zato da se podijeli 10 otkaza, a onda sutra prima osam novih ljudi. Ovi koji su otišli ne fale, a ovi koji su ostali dobili su posao, a to nam je svima bio cilj.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Nastavlja se devastacija zelenih površina u gradu Požegi. Konkretno, tko je odgovoran za novo rušenje stabala na stadionu Slavonije. Je li to odlučilo Povjerenstvo za hortikulturu. Drugo pitanje je vezano uz najlošiji Advent koji je organiziran u posljednjih dvadesetak godina gdje su građani jako bili nezadovoljni ponudom. Povjerenstvo za hortikulturu je savjetovalo da se posade nove sadnice, dakle ne poštuje se njihova odluka. Radi se o drvetu koje je moglo biti stavljeno pod zaštitu.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Što se tiče rušenja tamo kraj pruge, znate da su te odluke donošene prije ovog saziva i da nemam s tim ništa, a ne mogu ni odgovoriti. Ono što je meni rečeno kada sam ja to isto pitanje postavio je da je to po nalogu HŽ-a. što se tiče rušenja i sadnje drveća u Požegi, sve što i gdje god donesem ikakvu odluku da se nešto sruši bit će posađeno barem zamjensko drvo. Naravno uvijek u skladu s prijedlog povjerenstva, međutim za stadion Slavonije niti je tko pitao niti je tko tražio mišljenje. Tražit ćemo odgovor na pitanje kako se može išta srušiti da se ne dođe u komunalni odjel i traži suglasnost. Kada govorimo o Adventu, na to sam pitanje odgovorio još u 12. mjesecu u medijima, na radiju RVA. Nezadovoljstvo i građana i gradske uprave s turističkom zajednicom je bilo evidentno i dogovorno je direktorica TZ dala otkaz i raspisujemo natječaj za novog direktora. Idemo tu priču pokrenuti u drugom smjeru. Isto tako, danas se gasi Udruga Aurea fest i tu isto idemo s novim organizacijskim odborom i svime što treba.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Zašto djelatnicima vrtića nije isplaćena novčana pomoć za otklanjanje posljedica elementarne nepogode po kolektivnom ugovoru koji se nalazi u Službenim novinama Grada Požege broj sedam 2021. godine i jesu li ga drugi zaposlenici unutar grada dobili?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Kolektivni ugovor je potpisan nekoliko dana prije promjene 'vlasti', a Grad Požega je vjerojatno jedan od rijetkih gradova koji uz otpremninu za mirovinu ima šest plaća. Županija, općine i ostali gradovi imaju tri plaće. Uvedeni su još nekakvi benefiti - financijski. I taj kolektivni ugovor uz sve dobro što sadrži, sadrži i neke stvari koje su pretjerane. Kriteriji za pomoć su napisani da bi se malotko prema tome usudio isplatiti. Odnosno, napisani su tako da - ako primjerice imate štetu od dvije tisuće kuna, zbog elementarne nepogode - dobijete prosječnu plaću od šest tisuća, a i onaj koji ima štetu od 60 tisuća dobije isto toliko. Ti kriteriji nisu uopće razrađeni, da se zna odakle, dokle i za što - tu je jedan problem. Drugi problem je zakonski princip kojim je određeno da se pomoći ne mogu dobivati kod elementarnih nepogoda po dva osnova. Znate da svi koji su imali osigurane kuće ili poljoprivredne površine nisu mogli dobiti naknadu. Ovdje su svi koji su se prijavili za naknadu štete i dobili sredstva po istom kriteriju kao i svi ostali građani. Ovo bi bio, dakle, taj drugi kriterij koji nije dopušten. To je razlog zašto većina ne može dobiti naknadu. Oni koji nisu tražili naknadu štete, rekli smo da daju podatke te da sindikat formira povjerenstvo kako bi se napravila procjena štete i kako bismo ih isplatili. U vrtiću, koliko znam ima dvoje takvih. - kazao je gradonačelnik.

Srijeda, 12 Siječanj 2022 14:12

7. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnica Dijana Krpan (DP):
Pretpostavljam da ste upoznati s dugogodišnjim problemom grijanja na području najvećeg stambenog područja, Babinog vira. Stanari se i danas suočavaju s problemom povremenog prestanka opskrbe grijanja zbog kvara na toplani, ali i sa visokim računima. Molim da se, ako je ikako moguće, pošto je tvrtka Komunalac u gradskom vlasništvu, poduzme nešto po tome pitanju. U tom kvartu žive pretežno umirovljenici koji imaju mala primanja, a računi se kreću od 1.500 do 2.000 kuna.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Dobio sam ovih dana i nekoliko pismenih upita vezanih za ovaj problem. Vidim da je to stvarno problem i sigurno da treba pristupiti njegovu rješavanju. Što se tiče Komunalca i njegova funkcioniranja nadam se da ovdje ne trebam puno objašnjavati. Mi tamo moramo provesti jedno malo dublje restrukturiranje da tako kažem jer nismo zadovoljni. Ja osobno nisam zadovoljan s puno toga što imamo ugovoreno s njim. Dakle Grad to plaća i očekujemo da sve bude u redu i da građani budu zadovoljni - od javne higijene do održavanja grijanja i zgrada na dalje. Što god bih vam sada odgovorio moglo bi izgledati kao izmotavanje, a to ne želim. Mogu samo najaviti da će se pristupiti rješavanju tog problema, no nažalost to neće ove zime biti toliko vidljivo, dok se za sljedeću godinu nadam da nećete imati priliku postaviti ovakvo pitanje.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Ja bih postavio pitanje vezano za nedavnu rang listu, vezano za projekt ruralnog razvoja gdje su projekti iz Požege bili kandidirani. Projekat sportske dvorane Vidovci i Mihaljevci. Koliko vidim po rezultatima nismo prošli. Međutim, ono što mene brine kad sam vidio kako izgleda ta rang lista za projekat Dječjeg vrtića u Mihaljevcima 14 je prijavljenih projekata prošlo, mi smo bili na 66. mjestu, znači 52 mjesta ispod crte. Što se tiče Vidovaca, tamo je situacija još lošija, 23 projekta se prihvatljiva, naš projekat je nominiran na 136. mjestu, 113 mjesta ispod crte. Moje pitanje je dakle kada smo ulazili u te projekte, da li smo napravili evaluaciju, da li možemo uopće proći s obzirom n bodove koje Požega može biti jer ipak je urbano mjesto i prigradska naselja koja su uz ožegu ili smo taj projekat toliko loše odradili da nismo bili ni blizu ulasku u nekakav krug prihvatljivih projekata. Što će se dalje događati s tim projektima? Ja sad ne vidim kroz taj ruralni razvoj ako je to ovako mali broj bodova da uopće im smisla kandidirati se.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Do sada se nismo ni prijavljivali. Recimo ovako, sada smo barem kupili lutriju pa možda dobijemo na lotu, a do sada je nismo ni kupili pa nismo mogli proći. Niti jedno županijsko središte nije prošlo jer ona skupe premalo bodova zbog prerazvijenosti i jednostavno. To je jedan od natječaja na koji se ide s takvim projektima. Znate da u sljedećem periodu će biti natječaji uz MPO-a, iz mjera oporavka, gdje se isto možemo javiti s takvim projektima. To isto ne znači da ćemo proći, ali bit će neki treći, četvrti … Znam gradove u kojim vi sada imate bazu projekata od 600, 700 milijuna kuna. Oni ne znaju što će od toga proći, ali 200-300 milijuna hoće. Mi bazu projekata nemamo. Pošteno i iskreno, mi imamo dva, tri projekta koji nisu tako veliki, ali su u nekom stanju u kojem ih možemo doraditi i s njima se negdje prijaviti. Dakle, mi smo počeli stvarati bazu projekata i ta dva projekta su isto ušla u tu bazu, a koliko će dugo trajati da oni negdje prođu ne znam. Naš je cilj napraviti desetak, petnaest projekata koji će svi zajedno biti oko 500 milijuna kuna pa ćemo sigurno sa nekim projektima proći, s nekima možda, nekima vjerojatno i nećemo. Čak kada je u pitanju vrtić, to je najizvjesnije da se negdje na nečemu prođe jer to tema koji se sad tretira kao jedan od problema u razvoja hrvatske i koji su prioritetni za rješavanje. Pri kraju nam je i projekt dječjeg vrtića u Požegi i nadamo se da ćemo to negdje na nekom od ovih natječaja koji slijede uspjeti realizirati.

Andreja Menđel, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje:
Pošto je tema na kojoj sam jednim dijelom radila dok sam bila u razvojnoj agenciji. Ovo je prvi puta da se uopće detektiralo da se Požega može prijavljivati na natječaje ruralnog poziva. Znači, ruralni se odnosi na broj stanovnika (manje od 5.000), a Požega ne zadovoljava te uvjete. Ali, na natječaju koji je bio prije nekoliko godina od svih okolnih gradova jedino se Požega nije prijavila. Kroz ovo smo prvi puta vidjeli priliku da se ne baziramo na Požegu nego da idemo na okolno područje, na naselje u kojemu bismo mogli nešto napraviti. Isto tako, detektiran je problem vezan uz kapacitet smještaja djece u vrtićima. Mi bodove gubimo na stupanj razvijenosti jer je Požega u šestom stupnju, postojala je indikativna lista, ali je u pozivu stajalo da ukoliko više jedinicama lokalne samouprave bude imalo jedna broj bodova prioritet imaju one koje nisu do sada konzumirale sredstva ruralnog razvoja. Što se tiče Vidovaca, projekt je bio u fazi do projektiranja zbog poplava kako bismo sačuvali novi objekt koji bi nastao. Znači identična je bila situacija, ali činjenica je da smo se prvi puta pokušali prijaviti na ruralni razvoj. Moglo se to prije i tada je bilo puno više raspoloživih sredstava, a sada pričamo o vrlo malom intenzitetu potpore koji je bio dostupan

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Postoji zabrinutost građana u Ulici Ante Starčevića. Obzirom da ne mogu izaći iz svojih okućnica zabrinuti su da se radovi ne bi odužili, odnosno da neće biti gotovi u roku u kojemu trebaju biti. Imate li to u vidu i jeste li naučeni prethodnim iskustvom da se izvođači moraju gurati, kao i sve majstore, da završe bilo kakav posao, da to bude u roku?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić
Kod te ulice napravili smo posebno veliki korak. U toj ulici je stari vodovodni cjevovod. Dakle, s Tekijom smo sve analizirali i donijeli rješenje kojim će ta ulica, od Zrinske pa sve gore do križanja, dobiti novi vodovod i pješačku stazu. Desnu stranu radi aglomeracija jer su tu stranu oni i raskopali zbog postavljanja kanalizacije. Sada spajaju na tu kanalizaciju i ove šahtove koji će biti na kolniku i u prvih 250 metara radi se podloga u sklopu aglomeracije. Nakon blagdana krećemo s natječajem i radimo asfalt na kolniku i cesti. Drugim riječima, unutar par mjeseci to će biti ulica koja je kompletno rekonstruirana s obje strane pješačka staza, nova cesta, novi vodovod i odvod. Jasno da to ne može biti gotovo danas za sutra, to će malo trajati, ali isplati se strpiti jer će to biti jedna od ljepših i najbolje rekonstruiranih ulica u gradu.

Tomislav Hajpek (SDP):
Do koje faze je stigla izvedba projekta osam retencija kako je u medijima bilo navedeno?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Iznenađujuće daleko. Prvo, Vlada je donijela odluku o dodjeli sto milijuna kuna Hrvatskim vodama za rješavanje tih retencija što je početak - bez toga nema ništa. Drugo, završen je natječaj izabrani su projektanti i počelo je projektiranje. To je u ovako kratkom vremenu najviše što se moglo napraviti. Naravno, sve te retencije se neće paralelno raditi tako da one koje su manje bit će prije projektirane i ići će brže. Plan završetka svih retencija je 4 godine. ovako kako sada to izgleda vjerujemo da će biti i napravljeno u tom roku.


Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Iz kojeg razloga se Grad nije više uključio u ekološku akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“, obzirom na to da su neki gradovi donirali sadnici čak i fizičkim osobama? Ja sam se kao fizička osoba uključio obzirom da sam po struci biolog, dobijem sam poziv zajedno s još tri udruge da dođem posaditi dva stabla. Znači nas pedesetak je trebalo doći da bismo zasadili dva stabla na jednoj lokaciji. Iz kojeg razloga Grad to nije mogao financijski podržati ili eventualno kupiti sadnice, a mjesta za saditi ima na pretek.

ODGOVOR:
Andreja Menđel, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje:
Što se tiče financijske slike i proračuna koji je u tijeku mi smo u ovoj godini oko 70 tisuća kuna dali za sadnju na području grada Požege. Povjerenstvo za hortikulturu određuje gdje će i što saditi i iz njihovog popisa smo izabrali onoliko koliko smo u tom trenutku imali raspoloživih sredstava. Imamo i proljetnu i jesensku sadnju, ne radi se o tome da netko ne želi, već smo se išli uklopiti u financijsku sliku na način da ne probijamo stavke, a i puno toga se odradilo ove godine.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Pitanje je vezano uz poslovne prostor u vlasništvu gospodina Strake koji je bio ponudio Gradu da zaokruži cjelinu s muzejskom zgradom. Bio je ovlašteni sudski vještak, gospodin Fumić, procijenio je to na nekih 140 tisuća eura ako se dobro sjećam. Ja znam da ste vi tek nedavno došli i predstavljate Grad, međutim to je jedna institucija i zanima me za koliko je novaca Grad kada je prodavao taj poslovni prostor gospodinu Straki, za koliko novaca ga je prodao i kolika je diskrepancija na to što on sada traži?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ja bih rekao da je velika, prema informacijama koje imam, međutim to je protok puno vremena. Tada su to bile marke, teško je to više uspoređivati. Osim toga, ulaziti sada u nešto što je rađeno prije 25 godina, ne znam koliko bi to bilo usporedivo. Ja bih osobno rekao da je razlika velika, međutim nama to ništa ne pomaže i naš problem to ne umanjuje. Imamo situaciju koju imamo, svi više-manje znate koja je to situacija. Sada kada bih ulazio u te analize prvo bih se pitao kome je palo na pamet da proda 2% gradske zgrade, zgrade gradskog magistrata jer to je sve jedna cjelina. Možemo mi o tome razgovarati i misliti što hoćemo, ali mi sad realno imamo s tim problem koji nekako moramo riješiti i moramo ispraviti to što je napravljeno. U vrlo smo nezavidnoj situaciji da nam se zbog tih nekoliko kvadrata ruši koncepcija cijelog projekta Požeške bolte. Dijelim s vama nezadovoljstvo i ogorčenost situacijom, ali naše jedino rješenje je biti vlasnik cijele zgrade, cijelog prostora. Nemoćan sam napraviti išta osim vama ovo predložiti. Volio bih da me to nije ni dočekalo, da je to riješeno prije.

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Grad Požega je prošle godine izgubio jedan spor pravomoćnom presudom Županijskom suda u Požegi od tvrtke Promet red veličine od 1 milijun kuna. Grad nije uložio izravni pravni lijek. Imam iskustvo s izravnim pravnim lijekovima i s bivšim gradonačelnikom vezan na tu temu. Bio sam ravnatelj Doma zdravlja, imao sam jedan spor, odvjetništvo je odbacilo moju tužbu, Županijski sud je odbacio, išlo se u izravni spor, dobili smo 700 tisuća kuna. Sada imamo situaciju da smo izgubili 1,2 milijuna kuna. Zanima me temeljem čije procjene Grad nije išao na izvanredni pravni lijek? Radi se o sporu koji je trajao preko 10 godina i vrlo suspektnom predmetu.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Činjenica je da nije podnesen nikakav zahtjev nakon te presude i činjenica je da rok za podnošenje takvog zahtjeva davno prošao. Mi smo ovdje da to konstatiramo, riješimo ono što možemo, a teško je ulaziti u povijest. Nadam se da je neko stručno tijelo procijenilo kako treba.

Petak, 17 Prosinac 2021 16:05

6. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
- Zašto Grad Požega od građana traži podatke koji nisu potrebni, a vezani su za prijave šteta koje su uzrokovane elementarnim nepogodama? Grad Požega je u objavi zatražio podatke, odnosno zatražio je da građani dostave presliku kartice tekućeg računa. Kada sam postavio pitanje o tome, rečeno mi je da o tome nema spoznaje. Kako nisam bio na prošloj sjednici, dobio sam informaciju da je rečeno da taj podatak nije tražen i da su građani mogli dostaviti karticu s prekriženim podatcima koji nisu potrebni. Propisano je da se mogu tražiti samo podaci koji su nužni za obradu, podaci koje Grad ima, za nekoliko tisuća građana, a ne oni koje ne smije tražiti niti imati. Ima li Grad osobu zaduženu za takve podatke i što misli poduzeti?“

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ne znam što da vam kažem. Toliko dugo se poznajemo da znate da nisam niti financijaš niti pravnik. Dakle, primjerenije bi bilo to pitati pročelnice. Prošli puta kada ste postavili to pitanje rečeno je, koliko se sjećam, da to baš i nije traženo. No dobro, ako vi imate informacije da je tako, zadužit ćemo pravnu službu neka izvadi sve prijave i pregleda ima li negdje prekomjerni broj podataka kako bi ih izmijenili.“

 

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Imam pitanje vezano za Crkvene Vrhovce gdje stanovnici nemaju kontejner na groblju. Potom, problem je i cesta, a o pitkoj vodi da ne govorim. Dakle, riječ je da se nemaju kome obratiti. U više navrata su se pokušali obratiti bivšem gradonačelniku, nisu mogli doći do njega, a ne mogu niti do vas.“

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Gdje god nema rasvjete, gdje god je rupa na cesti ispada da je sve nastalo u posljednjih par mjeseci. I vi, i ja znamo da taj kontejner nije bio tamo niti sam ga ja sklonio, već ga nije bilo uopće. Što se tiče toga da netko ne može doći do mene - pozdravite te koji to kažu i recite im da to nije istina. Dobili su čak i poziv da dostave svoje popise problema. Od svih predsjednika mjesnih odbora tražimo neka nam dostave popise upravo takvih problema.

 

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
U posljednja dva mjeseca događa se da po tri puta dnevno pucaju vodovodne cijevi na Sajmištu (npr. Ulica kralja Tvrtka) te stanovnici ne mogu ili teško obavljaju opću higijenu zbog slabog mlaza vode. Slali su upite Tekiji koja im je odgovorila kako su smanjili vodu s devet na četiri bara te da će im to ostati tako. Inače imaju problem da voda ima okus i miris po teškim metalima, a postoje obitelji koje su zbog vode imale crijevne probleme. Stanovnici se pitaju što će se konkretno poduzeti po tome pitanju jer oni uredno plaćaju režije, a nemaju ono osnovno - mogućnost obavljanja higijenskih potrepština?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Vaše pitanje i primjedbe prenijet ću Tekiji. Oni su nadležni za rješavanje toga problema, a ja sam tamo predsjednik Skupštine te ću kao takav od njih tražiti neka riješe probleme, a povratnu informaciju o tome dati će Vam se na sljedećoj sjednici koja će biti ubrzo.


Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Obzirom da je 20. kolovoza, o.g. završena javna rasprava u svezi s Generalnim urbanističkim planom, zanima me kada će doći na usvajanje?“

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Zbog ozbiljnih problema u staroj verziji, izvršene su određene dorade, a napravljena je i revizije. Budući da je već bila jedna rasprava, u prosincu će biti još jedna, skraćena.
Pročelnica Andreja Menđel:
Izrađivačica nas je kontaktirala, izvješće je pri kraju te očekujemo da će kroz ova dva tjedna biti ponovljena javna rasprava nakon čega slijedi prijedlog za usvajanje. Ponavljamo da će na javnoj raspravi biti samo oni prijedlozi koji su stigli u redovnom roku, budući da i dalje dobivamo naknadne zahtjeve koje u ovome krugu ne možemo zaprimiti.

 

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
Što se dešava sa stadionu NK Slavonija, po kojem projektu se stadion uređuje, jer ga u javnosti nema, te što će se, kada i po kojoj cijeni sve napraviti? Da li i Hrvatski nogometni savez sudjeluje u uređenju kao što sudjeluje na stadionu u Pleternici. Nadalje, napominje da su izbori u HNS-u, a jedini je kandidat iz Pleternice.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Stadion je već star, a o stadionu se pričalo i devedesetih godina. Bilo je govora o izgradnji novog stadiona, a ponudu je dao Kamen-Ingrad d.o.o. Tadašnja gradska vlast je to odbila i zato je stadion izgrađen u Velikoj. Na stadionu NK Slavonija došlo je do nepopravljive štete koja je nastala uslijed elementarne nepogode (tuče), u lipnju, o.g. Čekalo se da dođu kontejneri kako bi se igrači imali gdje presvući. Stadion se ruši već ovaj mjesec, a teren se priprema za izgradnju novog. U Proračuna su planirana sredstva za umjetnu travu i pomoćni stadion, a radovi će započeti na proljeće. Projekt ima dvije strane i to, za sadržaj zgrade dobili smo od Hrvatskog nogometnog saveza idejni projekt i riješeni su primjedbe i komentari, a što se tiče ostalog, mora se izraditi projekat. Što stiče Pleternice ne želi političke podjele, treba njegovati dobar odnos s gradovima i općinama u Županiji. U izbore za čelnike sportskih udruga ne želi se miješati. Iskoristit će se sve što Gradu stoji na raspolaganju, ne samo za stadion nego i za SD Tomislav Pirc koja je u katastrofalnom stanju i nema više uvjete za natjecanja.

Ponedjeljak, 22 Studeni 2021 09:25

5. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):

- Nakon prošle sjednice Gradskog vijeća, 'listao' sam portale i stranicu Grada Požege te vidio da su informacije šturo, odnosno nepotpuno prenesene, čak na nekom od portala informacija o visini vrijednosti projekta vrtića u Mihaljevcima je 9,5 milijuna kuna - što nije istina. Smatram da se izuzimanjem vijećničkih pitanja oporbe i konkretnih rasprava, kao i odgovora gradonačelnika i pročelnika, stječe nekakav dojam manipulacije, a mi nalazimo se u vijeku gdje je sveopća digitalizacija, gdje je pametna poljoprivreda, Internet, pametna veš mašina. Isto tako može biti pametno vijeće i narod, odnosno javnost koja bi trebala imati uvid u rad Gradskog vijeća putem izravnog video prijenosa na YouTube kanalu. Smatram da se na taj način njeguje transparentnost, a neki gradovi takvu praksu već imaju u svom djelovanju. –

ODGOVOR:
Predsjednik Gradskog vijeća Matej Begić:
- Podržavam Vaš prijedlog. Od konstituirajuće sjednice ovog saziva Gradskog vijeća smatram da nam je to bila nit vodilja za daljnji rad. Moraju se steći tehnički uvjeti što je na službama Grada. No, mislim da je na prethodne četiri sjednice sve bilo transparentno.
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- To što će portali objaviti ili neće objaviti, mi stvarno portalima, kao što se vidi iz sadržaja tih portala, ne upravljamo i oni mogu što hoće. Sjednicu naravno možemo snimati, one se i ovako snimaju, a vi se kao gradski vijećnici odlučiti što želite. No, imajte u vidu da će svi kada budu znali da se sjednica snima urbi et torbi govoriti što manje i što točnije. Osobno sam dobio opasku od jednog portala da preopširno odgovaram na vijećnička pitanja, da bih trebao reći samo ono što je najvažnije. Moj odgovor je bio da ja nisam na vijeću zbog portala nego zbog vijećnika i odgovarat će tako da me vijećnici razumiju i znaju što govorim, a ne da zadovoljavam kriterije bilo koga drugog. Nije problem prenositi sjednicu, ali onda ćemo se za njih drugačije pripremati, drugačije razgovarati kada bude uživo i sigurno će biti malo zadrške. Ako se za to odlučite, Grad će napraviti uvjete da se to tako radi.


Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Znamo da je bio izrađen idejni projekt za rekonstrukciju Trga Sv. Trojstva. Koliki je iznos plaćen autoru najboljeg idejnog rješenja te, obzirom na to da nije provedena javna rasprava, a bilo je vidljivo da su naši sugrađani većinom nezadovoljni tim ponuđenim idejnim rješenjem, da li se nastavlja procedura i u kojem smjeru to dalje ide?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Niti jedno od ta 21 rješenja ne uvažava potrebe i stavove građana Požege nego su to rješenja stručnjaka koji tu ne žive. Pogledao sam i meni osobno niti jedno od tih rješenja nije riješilo ništa. To je uređenje trga, to nije rekonstrukcija s ciljem rješavanja onih esencijalnih problema koje mi imamo na trgu. Ključno pitanje je ostaje li promet na trgu ili ne. To se ovim rješenjima ne rješava. Pitanje je što mi želimo s trgom. Želimo li da bude kao Trg svete Terezije, mrtvi trg na kojem nema nikoga ili želimo da bude trg na kojem ima ljudi i na kojem se živi? Ovdje su sada tržnica, crkve, kafići, gradski magistrat. Hoćemo li mi sada maknuti ljude pa da dođu samo kada to baš moraju? To su pitanja na koja ne odgovara niti jedno idejno rješenje. Vi ako nemate parkiralište na trgu, ne mora biti nužno na površini trga, može biti i ispod trga, uz trg - on će biti mrtav. Dakle, ova rješenja nisu na tragu rješavanja onih stvarnih problema nego su na tragu uređenja trga. S obzirom na to da se tu radi o velikim novcima, potaknuo sam neke stručne rasprave na tu temu. Više u smislu rješavanja ključnih pitanja jer postoji i teorija da treba maknuti tržnicu koja je već ranije premještana. Micati ili ne micati - osobno ne vidim zašto je micati s trga, ali ima i takvih rješenja. Sve su to nekakva, po meni, nepotpuna rješenja. A zašto? Zato što projektni zadatak nije bio jasan. Onaj tko je davao projektni zadatak, nije znao što građani Požege žele na tome Trgu, a to je osnovni problem. Vi kada dajete projektni zadatak morate znati što želite kada projekt bude gotov, a ovdje se to nažalost ne vidi. Upravo zato imamo rješenja na koja su se bunili i oni koji znaju o tome više nego ostali. Po mome mišljenju bilo bi dobro to 21 rješenje, iako je to forme radi, dati na javnu raspravu. No, unaprijed znamo kako će na svako od njih biti niz primjedbi. Alternativa tome je napraviti kvalitetan projektni zadatak, pripremiti podlogu i kandidirati se na neki od europskih projekata, a onda sve izraditi potpuno novo.


Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- U Ulici Ivana Mesnera, preko puta kućnog broja 18, nalazi se jedno udubljenje u stjenovitu brdu. S njega svakodnevno pada sve veće i veće kamenje koje se nerijetko zaustavlja na kućama preko puta. To kamenje prijeti udarcima u automobile, a i samim prolaznicima. Uz to, riječ je o slijepoj ulici koja je dosta uska. Postoji problem i s kućom niže, na broju devet, ona je jako stara i godinama u njoj više nitko ne živi. U sklopu te kuće, pod brdom, zidana je šupa koja bi se svakim danom mogla srušiti i ugroziti prolaznike. Ali i kuću preko puta, odnosno garažu, u kojoj se nalazi automobil. Kuća je u vlasništvu dviju sestara - jedna živi u istoj ulici, a druga na Krku. Što se tiče te šupe, ona je pukla i svakom kišom ispada sve više kamenja iz zida i opasnost je za sve. Naglašavam, uz te objekte zadržavaju se mala djeca koja se tijekom lijepog vremena igraju vani. Znači, prijeti ljudska tragedija. Tko će biti odgovoran kada se to sruši ili odroni kamen na nekoga? Kako se to može riješiti?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- U Mesnerovoj ulici sve kuće su sagrađene nelegalno, a onda ih je država legalizirala. Bio sam tamo i sve vidio. Mislim da bi bilo jeftinije, negdje u Požegi, napraviti novu ulicu s novim kućama, nego sanirati ono što je tamo. Osim toga, ne znam kako to tehnički napraviti. To je ukopano u brdo. Što s time napraviti? Jedino da iza toga brda 'otplešemo' 20 metara. Ali ni to ne možemo jer ispred ima kuća na koju bi opet padalo kamenje. Tamo je cesta izgrađena u terenu na kojem, što god napravite, sve pukne ili se nagne jer klizi. Po meni, problem je što se često daju građevinske dozvole - i/ili legalizira - ono što je nelegalno napravljeno na mjestima za koja već unaprijed znamo da su problematična. Ljudi grade kuće na klizištima, a onda traže od Grada da riješi nastale probleme. U Požegi, ovakvoj kakva je, ima mjesta za razvoj grada na sve strane, ali mi stalno odobravamo nešto što znamo da će biti problem. Možemo mi to malo popraviti, a onda će za dvije tri godine netko drugi odgovarati na ta pitanja, jer tamo trajnog rješenja nema. Nisam te struke, ali jesu ljudi koji su razmatrali problem. Opet ćemo poslati stručne ljude neka vide postoji li tamo ikakvo suvislo rješenje, jer ne možemo potrošiti dva, tri milijuna kuna da bi ljudi za 15 dana dolazili ponovno i govorili kako opet imaju isti problem.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
- Zanima me što se poduzelo u svezi s dostavom podataka koji se odnose na bankovne kartice. Znači, tu se, zapravo, ovakvim načinom, dostavom preslike kartice, ugrožava financijska sigurnost. Problematično je to što se na pojedinim karticama određenih banaka, na istoj strani, nalazi kod i IBAN.

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- To nitko nije tražio, a tu je i pročelnica za financije. Mi ne znamo zašto su ljudi kopirali obje strane, odnosno zašto nisu kopirali ili prepisali samo ono što se tražilo. Službeno nitko nije tražio takav podatak. Nama je IBAN potreban da bi nekome nešto uplatili i to nam je dovoljan podatak, a je li netko, na svoju ruku, tražio ostale podatke to ja ne mogu znati. Pročelnica je upozorila na to da su ljudi kopirali i dali više podataka nego što je ona tražila.
Branka Bulaja, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun:
-Ja mogu reći da je svatko mogao zaštiti taj svoj broj, to je svačija dužnost da zaštiti. To nije nešto što je isključivo tražio Grad Požega već je propisano uz taj obrazac, a svaki građanin treba voditi računa o zaštiti svojih podataka.


Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
- U svojstvu vijećnika imamo uvid u dokumentaciju revizije provedene nad institucijama Grada Požege. Za nekoliko institucija to sam i zatražio. Uz suglasnost gradonačelnika, gospođa Šimunović mi je to isporučila na mail i ovim putem na tome se zahvaljujem. Proučavajući tu dokumentaciju, vidio sam da su u nekim od institucija ustanovljene nepravilnosti koje se tiču neekonomske i nepromišljene potrošnje proračunskog novca - putni nalozi, isplate honorara. Mene zanima, po nalazu revizije i roku u kojem se ona mora popraviti, što Grad Požega poduzima kako bi se takvi propusti spriječili?

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Mogu samo reći što se poduzima da se to spriječi, a što je bilo poduzimano tada, kada su ti nalazi nastajali, to ne znam. To je bilo prije ovog saziva, stoga o tome nemam informacije. Bio je model da se proračunski novac odredi u Proračunu, a onda su rebalansi, kao i ovaj o kojem ćemo danas raspravljati, donošeni na način da se poravna to što je više potrošeno - negdje eventualno manje. S tim dijelom, ja osobno, nisam zadovoljan. Ne prigovaram nikome ponaosob, ali nisam zadovoljan. Proračun funkcionira i mora funkcionirati po modelu da se svaki mjesec troši jedna dvanaestina predviđenog novca. To može biti jedan mjesec manje, jedan više, ali u prosjeku je to jedna dvanaestina. Imamo - na četiri ustanove - potrošeno gotovo tri milijuna kuna više nego što je planirano. Svi ste manje-više po upravnim vijećima pa Vas molim da doprinesete tome. Vrlo jasno sam rekao na sastanku ravnateljima i pročelnicima kako onaj tko ne može funkcionirati u okviru proračuna, tko ne može voditi ustanovu u okviru planiranih sredstava, neka da ostavku ili ćemo mu se mi zahvaliti. Tako to funkcionira u razvijenom svijetu, kao i u privatnom biznisu. Kada taj princip uvedemo u našim ustanovama, neće biti problema s revizijom i njihov nalaz će biti usmjeren više na neke detalje koji su isto važne, ne ovo što uopće ne bi trebao biti predmet revizije.

Srijeda, 10 Studeni 2021 14:57

Radovi u ulici...

Radovi su ulici ...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008