Gore

Zapošljavanje

Isteklo (79)

RANG-LISTA
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege kako je navedeno u prilogu.

Rang lista...


P O Z I V
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta-komunalnog redara provelo je 20. siječnja 2021. godine pisano testiranje kandidata kojem je pristupilo sedam pozvanih kandidata. Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova, sukladno odredbi članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervju), u srijedu, 27. siječnja 2021. godine. Intervju će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prema rasporedu u pozivu:

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara

 Povjerenstvo poziva kandidate s liste u prilogu na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 20. siječnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.
Lista...


 

 

 JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam vježbenika u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od dvanaest (12) mjeseci, radi osposobljavanja za poslove Višeg referenta-komunalnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang).
     Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
     U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 21. prosinca 2021. godine.

 
 
Powered by Phoca Download