Gore

Zapošljavanje

Isteklo (86)

Odluka o zamjeni asistenta...

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

     Prijave na predmetni javni poziv zaprimljene su zaključno s danom, 04. travanja 2022. godine.

     Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (u nastavku teksta: intervju) kandidata prijavljenih na Javni poziv održat će se u četvrtak, 7. travnja 2022. godine, u službenim prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv...

Dopuna poziva...


 JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 11. travnja do 21. lipnja 2022. godine, u Osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“ i Osnovnoj školi Julija Kempfa u Požegi koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - V. faza“ u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ – 2 IZVRŠITELJA.

Rok za prijave je do: 1. travnja 2022.

Odluka o poništenju...


JAVNI NATJEČAJ

     Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Višeg referenta - komunalnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije viši referent, 9. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), te posebne uvjete:
          - sveučilišni prvostupnik tehničke struke ili stručni prvostupnik tehničke struke
          - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni ispit
          - poznavanje rada na računalu
          - vozačka dozvola „B“ kategorije.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 31. ožujka 2022. godine

RANG-LISTU
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

     Utvrđena je Rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, za prijam u službu Referenta (2) - komunalnog redara u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, u Odsjek za komunalni sustav i komunalno redarstvo za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju).

Rang lista...


P O Z I V
za usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

     Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provelo je 23. ožujka 2022. godine pisano testiranje kandidata za prijam u službu Referenta (2) - komunalnog redara, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za komunalni sustav i komunalno redarstvo kojem je pristupilo pet, od šest pozvanih kandidata.
     Kandidati koji su pristupili na pisano testiranje i koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja i sposobnosti (intervjuu), u ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine.
Intervju će se održati u sobi broj 9., Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema sljedećem rasporedu

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu Referenta (2) - komunalnog redara

Javni natječaj za prijam u službu Referenta (2) - komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjeku za komunalni sustav i komunalno redarstvo, objavljen je u Narodnim novinama, broj: 22/22. od 23. veljače 2022. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, te na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.

Povjerenstvo poziva kandidate s liste kandidata na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 23. ožujka 2022. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Referenta (2) - komunalnog redara (službenik III. kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.

     Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), te posebne uvjete:
          - SSS, upravne, tehničke ili trgovačke struke
          - najmanje jedna (1) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
          - položen državni ispit
          - poznavanje rada na računalu,
          - položen vozački ispit „B“ kategorije.

     Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog...

Natječaj je objavljen do 3. ožujka 2022. godine

 
 
Powered by Phoca Download