Gore

Zapošljavanje

Isteklo (94)

 ODLUKA
o izboru kandidata za prijem u radni odnos radnica za pomoć u kući

      U radni odnos na radno mjesto radnice za pomoć u kući, u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, u Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i europske integracije, na određeno vrijeme od 3. listopada 2022. do 28. ožujka 2023. godine, primaju se osobe navedene u Odluci.:

Odluka...


P O Z I V
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje radnica za pomoć u kući

     Javni poziv za zapošljavanje radnica za pomoć u kući radi provedbe Projekta „PUK31“ od 8. rujna 2022. godine, objavljen je na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici Grada Požege.
Prijave na predmetni javni poziv zaprimljene su zaključno s danom 16. rujna 2022.

     Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine, u prostoru Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega (Poduzetnički inkubator), Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

     Intervju će se održati prema nastavno navedenom rasporedu u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Požege da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Požegi za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "PUK31“ Grad Požega - potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih osoba: 31
Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Požege
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Prijevoz na rad: djelomično
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (planirano zapošljavanje na 6 mjeseci)

   Ciljane skupine u navedenom radu su:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

     Opis poslova:
• pomoć u dostavu namirnica
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
• organiziranje prehrane
• pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala lijekova, plaćanje i sl.)
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Rok za prijave je do: 16. rujna 2022. godine

ODLUKU
o odabiru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2022./2023.

     Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Požega i Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi kojoj je osnivač Požeška biskupija, nakon provedenog usmenog dijela provjere znanja i sposobnosti, odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2022./2023., obavljati će kandidati navedeni u odluci.

Odluka...


POZIV I LISTA KANDIDATA
u svezi provjere znanja i sposobnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
za učenike s teškoćama u razvoju

    Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u četvrtak, 25. kolovoza 2022. godine od 8:00 sati prema rasporedu u pozivu, u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.

Poziv...


JAVNI POZIV

     Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 5. rujna 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine, u četiri osnovne škole s područja Grada Požege, u OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Dobriše Cesarića i u Katoličkoj osnovnoj školi koje su partneri Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VI. faza“, u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, 49 IZVRŠITELJA.

     Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

UVJETI:
     - minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
     - da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:
     - punoljetnost
     - hrvatsko državljanstvo
    - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 
 
Powered by Phoca Download