Gore

Natječaji

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega i njegovim izmjenama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) i
- uredski prostor veličine 17,70 m²
- uredski prostor veličine 18,20 m²
- konferencijska dvorana 76 m² i sala za sastanke 55 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a – proizvodne hale i uredske prostore mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za inkubaciju...
Prijava za PPI...
Zahtjev za nepostojanje duga...
Cjenik usluga...
Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...
I. izmjene pravilnika...
II. izmjene pravilnika...
III. izmjene pravilnika...
IV. izmjene pravilnika...
V. izmjene pravilnika...

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GOSPODARSKE NAMJENE U PODUZEZNIČKOJ ZONI

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE UPODUZETNIČKOJ ZONI u Industrijskoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Industrijska ulica 4482/22 1540 Industrijska cesta

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 10.780,00
Industrijska ulica 6660/3 466

Oranica Gradsko područje

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 3.262,00

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 26. ožujka 2021. godine do 14,00 sati.

 
 
Powered by Phoca Download