Gore

Natječaji

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

 

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe – poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

            Predmet ovoga Natječaja je najam dviju proizvodnih hala kako slijedi:

  • proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) – Hala 1 i
  • proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) – Hala 2.

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:

  1. Poduzetnici početnici
  2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
  3. Poduzetnici bez subvencija.
  4. Poduzetničke potporne institucije

Opširnije na stranicama Lokalne razvojne agencije Požega...

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Požege


Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje sljedeću nekretninu:

Nekretnina oznake
k.č.br.
Zemljišno-knjižni
opis nekretnine 
k.o./
z.k.ul.br.  
Površina
(m2) 
Lokacija   Opremljenost Podaci iz
prostorno-planske
dokumentacije 
Ukupna
početna
cijena  
 

697/6
(suvlasništvo
Grada Požege)

 oranica  Požega/
1767
 5133 m2
(suvlasništvo Grada Požege
2450 m2)
 Zemljište se nalazi
između Ulice Pavla Radića
i Ante Starčevića u Požegi 
 Mogućnost priključka
na komunalnu infrastrukturu
 M- mješovita namjena
S4
 82.981,92 eura
(u protuvrijednosti
625.227,27 kuna
prema fiksnom tečaju
konverzije 7,53450)

 

Odluka...

Elaborat...

Dopuna elaborata...

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. 01. 2023. godine

 

JAVNI NATJEČAJ
o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1577 u k.o. Požega (stan u Ulici Franje Cirakija 8, Požega)

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje sljedeću nekretninu:

Nekretnina oznake
k.č.br. 
Opis
nekretnine 
k.o./
zk.ul.br 
Površina
(m2) 
Adresa  Početna cijena
(euro/kuna) 
 1577  Posebni dio zgrade sagrađene
na k.č.br. 1557 u Ul. F.Cirakija 8,
stan br.2., na 1. katu zgrade, 4.
suvlasnički dio 903/10000,
etažno vlasništvo E-4
 Požega/
7266
 36,67 m2  Franje Cirakija 8,
Požega
 32.251,64 eura
(u protuvrijednosti
243.000,00 kuna prema
fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

Odluka...

Elaborat...

Prijavu je potrebno dostaviti najkasnije dana 26. siječnja 2023. godine, do 15,00 sati, na adresu:
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – STAN U CIRAKIJEVOJ ULICI“.

 
 
Powered by Phoca Download