Gore

Natječaji

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u Zelenoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Zelena ulica 731/50 481 Gradsko područje livada Mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu S - stambena namjena 469,53 225.843,93

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 14. svibnja 2021. godine do 15:00 sati.

N A T J E Č A J
za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP) ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega i njegovim izmjenama (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.
Predmet ovoga Natječaja je:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) i
- uredski prostor veličine 17,70 m²
- uredski prostor veličine 18,20 m²
- konferencijska dvorana 76 m² i sala za sastanke 55 m².

Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a – proizvodne hale i uredske prostore mogu podnijeti:
1. Poduzetnici početnici
2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
3. Poduzetnici bez subvencija.

Prijava za inkubaciju...
Prijava za PPI...
Zahtjev za nepostojanje duga...
Cjenik usluga...
Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...
I. izmjene pravilnika...
II. izmjene pravilnika...
III. izmjene pravilnika...
IV. izmjene pravilnika...
V. izmjene pravilnika...

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GOSPODARSKE NAMJENE U PODUZEZNIČKOJ ZONI

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE UPODUZETNIČKOJ ZONI u Industrijskoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Industrijska ulica 4482/22 1540 Industrijska cesta

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 10.780,00
Industrijska ulica 6660/3 466

Oranica Gradsko područje

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema.

K - gospodarska namjena -poslovna 7,00 3.262,00

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 26. ožujka 2021. godine do 14,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine.

ADRESA

POVRŠINA

NAMJENA VRIJEME PREGLEDA NAPOMENA
 Trg Sv. Trojstva 13  60,74

 Aktivnosti od interesa za opće dobrou području socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 

 10. svibnja 2021., u 9:00 sati   
 S. Radića 3 (prostorija ID133) 14,46  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta  10. svibnja 2021., u 9:30 sati  
 Vučjak 2 150,25  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području glazbe  10. svibnja 2021., u 10:00 sati  Zajedničko korištenje s Gradskom glazbom „Trenkovi panduri“ Požega

 

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu (u nastavku teksta: udruga).

Rok za podnošenje pisanih prijava je 4. lipnja 2021. godine.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga..

Obrazac o postojanju partnerskog odnosa...

 
 
Powered by Phoca Download