Gore

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

     Grad Požega daje u zakup putem javnog natječaja (u nastavku teksta: natječaj) dio javne površine radi postavljanje kioska za obavljanje pekarske djelatnosti od 22. studenog 2021., na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Požega, Vukovarska ulica na križanju sa ulicom Franje Cirakija, katastarska čestica označena kao k.č.br. 1519, ukupne površine od 9883 m2 , zemljišno-knjižnog opisa „put gradsko područje“, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825, upisano vlasništvo Grada Požege.

 Zona
 

 Površina zakupa
 (m²)

 Početna cijena
(kn/m2)
 Ukupna cijena zakupa
(mjesečna/kn)
I 12.00 35,00 420,00

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom koju provodi Povjerenstvo za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema Proračunu Grada Požege.
Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime natjecatelja te njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), te osobni identifikacijski broj (OIB)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- potvrda Grada Požege o nepostojanju duga prema Proračunu Grada Požege
- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno broj žiro-računa za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu ponuda je do: 19. studenog 2021.

 

Prijedlog odluke...


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine.

ADRESA

POVRŠINA

NAMJENA VRIJEME PREGLEDA NAPOMENA
 Trg Sv. Trojstva 13  60,74

 Aktivnosti od interesa za opće dobrou području socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 

 10. svibnja 2021., u 9:00 sati   
 S. Radića 3 (prostorija ID133) 14,46  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta  10. svibnja 2021., u 9:30 sati  
 Vučjak 2 150,25  Aktivnosti od interesa za opće dobro u području glazbe  10. svibnja 2021., u 10:00 sati  Zajedničko korištenje s Gradskom glazbom „Trenkovi panduri“ Požega

 

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu (u nastavku teksta: udruga).

Rok za podnošenje pisanih prijava je 4. lipnja 2021. godine.

Obrazac prijave...

Obrazac o nepostojanju duga..

Obrazac o postojanju partnerskog odnosa...

 

 
 
Powered by Phoca Download