Gore

Objave i pozivi

Isteklo (34)

 J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GOSPODARSKE NAMJENE U PODUZEZNIČKOJ ZONI

I. GRAD POŽEGA PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE UPODUZETNIČKOJ ZONI u Industrijskoj ulici u Požegi:

Lokacija
 
 k.č.br.   Površina  (m2) Oznaka nekretnine Opremljenost
(komunalna  infrastruktura) 

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

/ cijena po m2 u kunama

Početna cijena

(kn/m2)

Ukupna početna cijena ( kn)
Obrtnička ulica 4274/15 2573 Oranica Arslanovci

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema

G - gospodarska namjena 7,00 18.011,00
Industrijska ulica 4482/2 1702

Oranica Gradsko područje

Dostupna je sva komunalna infrastruktura,

priključaka na parceli nema

G - gospodarska namjena 7,00 11.914,00

 

 II. NATJEČAJ SE PROVODI prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

III. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 20% ukupne početne cijene zemljišta, na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Rok za dostavu prijava je 8. travnja 2021. godine do 14,00 sati.

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
- uredski prostori veličine do 17,7 m² i

Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

 

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

III. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila
na području Grada Požege

Predmet ovog javnog poziva je iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege u 2020. godini, u cilju unapređenja održivog razvoja, gospodarskog i turističkog razvoja Grada Požege.

Korisnici sredstava javnog poziva su fizičke i pravne osobe koje su u 2020. godini izgradile punionicu električnih vozila na području Grada Požege i prihvaćaju sve buduće troškove koji nastanu nakon izgradnje punionice te troškove redovitog održavanja punionice.

Grad Požega sufinancira izgradnju jedne punionice na području Grada Požege u 2020. godini u iznosu od 30.000,00 kn, te su sredstva planirana u Proračunu Grada Požege za 2020. godinu (Službene novine Grada Požege 19/19. i 7/20).

Obrazac prijave...

Odluka...

 
 
Powered by Phoca Download