Gore

Objave i pozivi

Isteklo (50)

Pomoć u kući - Poziv na iskaz interesa starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

     U sklopu projekta „PUK31“ Grad Požega objavljuje poziv za korištenje besplatne pomoći u kući u trajanju od šest mjeseci (1.10.2022. – 28.3.2023.).
Na poziv na iskaz interesa za pomoć u kući mogu se prijaviti starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Požege i prigradskih naselja.
Ukoliko u kućanstvu žive supružnici koji oboje trebaju pomoć, molimo ispunite dva obrasca (za svaku osobu posebno).

     Pomoć u kući u sklopu projekta „PUK31“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:
       - pomoć u dostavi namirnica
       - pomoć u pripremi obroka u kućanstvu
       - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika
       - pomoć pri oblačenju i svlačenju
       - briga o higijeni
       - pomoć u socijalnoj integraciji
       - pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
       - pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
       - pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Zahtjev...

Izjava...

Rok za prijave je do: 22. rujna 2022. godine

JAVNI POZIV
za zakup javne površine


     Grad Požega daje u zakup putem javnog poziva javnu površinu, nekretninu k.č.br. 542/1, k.o. Požega, ukupne površine 4.555,00 m2 za postavljanje pokretnih naprava za cirkuse i zabavne radnje, promet robom i sl. Površina koja se daje u zakup može biti manja od navedene ukupne površine nekretnine, ovisno o potrebama podnositelja zahtjeva.

UVJETI JAVNOG POZIVA

     Zahtjevi, odnosno prijave za zakup javne površine zaprimaju se u Gradu Požegi od dana objave ovog javnog poziva, pa sve do 31.12.2022. godine.
     Zahtjevi će se odobravati prvenstvenim redom kako su u Grad Požegu zaprimljeni, a podnositelju zahtjeva Grad Požega će izdati Rješenje o zakupu javne površine u kojem će biti definirani uvjeti Zakupa javne površine.
     Podnositeljima Zahtjeva koji imaju nepodmirenih novčanih obveza prema Proračunu Grada Požege ne može se odobriti zakup javne površine, što se utvrđuje po službenoj dužnosti.
Cijena zakupa javne površine određuje se sukladno Odluci o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, KLASA: 363-03/22-02/1, URBROJ: 2177-1-01/01-22-1, od 27. srpnja 2022. godine.

 

JAVNI POZIV
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova iz paketa mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.
Riječi i pojmovi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Broj izvršitelja: osam.

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola,
završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine.

Prijevoz: trošak prijevoza plaća se u cijelosti.

Radno iskustvo: radno iskustvo nije potrebno

Mjesto rada: područje Grada Požege.

Opis poslova: Uređenje javnih površina na području Grada Požege i prigradskih naselja odnosno obavljanje poslova ručnog čišćenja, uklanjanje korova, trave i druge vegetacije kao i bojanje sprava na igralištima.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Mjerom javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijave je do: 14. lipnja 2022. godine

 
 
Powered by Phoca Download