Gore

Objave i pozivi

Isteklo (31)

Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2021. god.

Poziv vrijedi do 15. siječnja 2021. godine.

Proćišćeni tekst sa izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Požege...

LISTA REDA PRVENSTVA
ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požege utvrdilo je Listu reda prvenstva za izbor korisnika stipendije u akademskoj godini 2020./2021.

Lista...

Izmjena liste...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2020./2021.

Grad Požega dodijelit će dvadeset (20) stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2020./2021., studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan grada Požege)
- imaju status redovnog studenta
- imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 3,00 odnosno da u srednjoškolskom obrazovanju imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita.

Pravilnik o stipendiranju...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju...

Obrazac za prijavu...

 

Rok za prijave je do 6. studenog 2020. godine

LISTA ZA IZBOR KORISNIKA
ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU GODINI 2020./2021.

Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika Grada Požege utvrdilo je listu za izbor korisnike stipendije za školsku godnu 2020./2021.

Lista...


JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Grad Požega dodijelit će tri (3) stipendije u iznosu od 500,00 kuna, mjesečno za školsku godinu 2020./2021. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege (u nastavku teksta: učenici).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
- su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
- imaju prebivalište na području grada Požege najmanje 5 godina
- imaju prosjek ocjena najmanje 4,50
- su državljani Republike Hrvatske.

Odluka o stipendiranju učenika...

Ispravak Odluke o stipendiranju učenika...

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju učenika...

Obrazac za prijavu...

Rok za podnošenje prijava je do 6. studenoga 2020. godine.

Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega

Predmet ovoga Natječaja je davanje u zakup/ili najam poslovnog prostora po komercijalnim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Požega, u Industrijskoj ulici 39, Požega:
- proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²).
- uredski prostori veličine do 17,7 m² i

Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe - poduzetnici uključujući i znanstvene institucije koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

 Zahtjeve za korištenjem usluga PIP-a mogu podnijeti:
- Poduzetnici početnici
- Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
- Poduzetnici bez subvencija.

 

Prijava za usluge inkubacije u Poduzetničkom centru...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požega...

Pravilnik o radu Poduzetničkog inkubatora...

I. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

II. pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

III. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Poduzetničkog inkubatora...

Odluka o radnom vremenu coworking prostora...

Cjenik usluga...

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila
na području Grada Požege

Predmet ovog javnog poziva je iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje punionice električnih vozila na području Grada Požege u 2020. godini, u cilju unapređenja održivog razvoja, gospodarskog i turističkog razvoja Grada Požege.

Korisnici sredstava javnog poziva su fizičke i pravne osobe koje su u 2020. godini izgradile punionicu električnih vozila na području Grada Požege i prihvaćaju sve buduće troškove koji nastanu nakon izgradnje punionice te troškove redovitog održavanja punionice.

Grad Požega sufinancira izgradnju jedne punionice na području Grada Požege u 2020. godini u iznosu od 30.000,00 kn, te su sredstva planirana u Proračunu Grada Požege za 2020. godinu (Službene novine Grada Požege 19/19. i 7/20).

Obrazac prijave...

Odluka...

 
 
Powered by Phoca Download