Gore

Objave i pozivi

Isteklo (45)

JAVNI POZIV
za iskazivanjem interesa udruga s područja Požege za upravljanje požeškim Odmaralištem u mjestu Baška

     Predmet ovog javnoga poziva je iskazivanje interesa udruga s područja Požege (u nastavku teksta: udruge) za upravljanjem požeškim odmaralištem Baškom na otoku Krku (u nastavku teksta: Odmaralište).
Cilj javnoga poziva je ispitivanje zanimanja zainteresiranih udruga za upravljanjem Odmaralištem što dokazuju raspoloživim vlastitim resursima potrebnim za funkcioniranje Odmarališta.

     Odmaralište je u naravi zgrada u Ulici Emila Geistlicha 44, u mjestu Baška, na otoku Krku, u Primorsko-goranskoj županiji koja je izgrađena na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3302, k.o. Baška-nova, zemljišno-knjižnog opisa stambena zgrada i dvorište ukupne površine od 701 m². Predmetna zgrada sastoji se od prizemlja, prvog i drugog kata, ukupne površine od 576,17 m².

Rok za podnošenje prijava je do: 17. ožujka 2022.

Poziv za dostavu informativne ponude - izrada dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova za projekt „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“

 

Pozivamo vas da nam dostavite informativnu ponudu za izradu dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova za projekt „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“ sukladno projektnom zadatku i troškovniku.

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Poziv vrijedi do: 16. veljače 2022. godine

Poziv za dostavu informativne ponude - izrada projektne dokumentacije projekta „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“

 

Pozivamo vas da nam dostavite informativnu ponudu za izradu projektne dokumentacije projekta „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“ sukladno projektnom zadatku i troškovniku.

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Poziv vrijedi do: 16. veljače 2022. godine

Poziv za dostavu informativne ponude - izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“

 

Pozivamo vas da nam dostavite informativnu ponudu za izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta „Izgradnja osnovne škole u naselju Babin vir u Požegi“ sukladno projektnom zadatku i troškovniku.

Projektni zadatak...

Troškovnik...

Poziv vrijedi do: 16. veljače 2022. godine

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Požegu u 2022. godini (u nastavku teksta: Javni poziv).
Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Radijski programi su urednički oblikovane zvukovne i govorne informacije svih vrsta te autorska djela i predmeti srodnih prava koji se objavljuju putem radija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i ostalih potreba te javne komunikacije.
Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Požegu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Požegu.

Odluka o provođenju poziva...
Obrazac 1...
Obrazac 2...
Izjava....

Poziv vrijedi do: 7. travnja 2022. godine

Zaključak...

 
 
Powered by Phoca Download