Gore

Službene novine - 2021. godina

Objavljeno dana: 6. svibnja 2021. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege
Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Objavljeno dana: 21. travnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
 • Odluka o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava HPD-u Gojzerica Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi za promicanje i razvoj moto sporta Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Radioamaterskom klubu Vallis Aurea 9A1BTU
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici Nota
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klapi sveti Lovro Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. radi osnivanja prava služnosti radi izgradnje, održavanja i ukopavanja mjerno-regulacijskog okna za potrebe upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kupnji poslovnog prostora
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Kuzme i Damjana - Kuzmica
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi za promicanje i razvoj moto sporta Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan o dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu

Objavljeno dana: 2. travnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 31. ožujka 2021. godine

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA

 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požege - pročišćeni tekst

Objavljeno dana: 24. ožujka 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja i djece s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Presoflex gradnji d.o.o.)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2021. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Leopolda Mandića
 • Zaključak (Komunalac Požega d.o.o.)
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak (Gradska glazba Trenkovi Panduri)
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradska straža Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava obrtu Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2021. - 2023. godine
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julja Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesrića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julja Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesrića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o stavljanju u primjenu platforme Digitalnih usluga „e-usluge Grada Požege“
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Oppidum
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu nekretnine na k. č. br. 6593, k. o. Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o isplati nagrada za sudjelovanje na Urbanističko-arhitektonski natječaj
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice Hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Kreativnoj udruzi KART-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Radioamaterskom klubu Vallis Aurea 9A1BTU
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 16. veljače 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2020. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2020. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2021. godini
 • Statut Grada Požege
 • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore za siječanj - ožujak 2021
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 • Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine Visokom učilištu u Požegi
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega

Objavljeno dana: 8. veljače 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o osnovnom programskom i financijskom okviru u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za četverogodišnje razdoblje od 2022. do 2025. godine
 • Zaključak (o davanju odobrenja Trgovačkom društvu TEKIJA d.o.o. sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“)
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2021. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o suradnji
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2021. godini
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2021. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na ponudu radi sanacije i popravka krovišta stambenog objekta
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Godišnji plan Raspisivanja javnih poziva Grada Požege u 2021. godini za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini
 • Zaključak (davanju odobrena Trgovačkom društvu TEKIJA d.o.o. radi isplate sredstava za sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2021. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vili Velebita“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kickboxing klubu Borac Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika radi osposobljavanja za poslove višeg referenta - komunalnog redara
 
 
Powered by Phoca Download