Alati za pristupačnost

Natječaji za udruge

JAVNI POZIV
za financiranje javnih potreba udruga građana proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika u 2024. godini

Ovaj Javni poziv se odnosi na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Požege za 2024. godinu, odnosno za programe i projekte udruga građana za sljedeće područje:

 • PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA I RATNIH STRADALNIKA

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane te koje djeluju na području grada Požege.

Iz Proračuna Grada Požege financirat će se projekti i programi od interesa za Grad Požegu onih udruga koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da je registrirana kao udruga u službenom Registru udruga
 • da je registrirana u Registru neprofitnih organizacija
 • da joj je registrirano područje djelovanja grad Požega
 • da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro i da svojim radom pridonosi razvitku i općem napretku grada Požege te da promiče njegov položaj i ugled
 • da vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje
 • da ima materijalne i ljudske resurse za provedbu projekta, odnosno programa
 • da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema gradskom proračunu, kao i prema Državnom proračunu
 • da ima u programu, odnosno projektu naveden cilj i sadržaj programa, odnosno projekta, vrijeme i lokaciju provođenja, opis aktivnosti, očekivane rezultate po realizaciji programa, odnosno projekta, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.),
 • udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa, odnosno projekta
 • da je udruga odgovorna za provedbu programa, odnosno projekta i mora preuzeti javnu odgovornost za tijek programa/projekta
 • da ima jasno definirano da li je program, odnosno projekt besplatan za korisnike ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi, naplaćuje od korisnika te o kojoj je osnovi naplate riječ
 • da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te ta da je podnijela izvješće o izvršenju programa odnosno, projekta sufinanciranog sredstvima gradskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Rok za podnošenje prijava je do: 5. veljače 2024. godine.

Poziv...

- OBRASCI ZA PRIJAVU -