Alati za pristupačnost

Komunalna naknada i doprinos

KOMUNALNA NAKNADA –(Službene novine Grada Požege, broj; 2/19. i 6/20.), sukladno članku 16. Odluke o komunalnoj naknadi, olakšica od 20% izvoznicima, te prema članku 17. olakšica za proizvodne djelatnosti
Članak 20. Odluke – ovlast Gradonačelnika o djelomičnom oslobađanju obrtnika i poduzetnika.


KOMUNALNI DOPRINOS – (Službene novine Grada Požege, broj: 2/19.) članak 10. Odluke, olakšica od 20 % za plaćanje komunalnog doprinosa
Članak 15 – ovlast Gradonačelnika o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 16 – dodatni popust radi poticaja zapošljavanja i otvaranju radnih mjesta.

Više možete pronaći ovdje:

Službene novine Grada Požege, broj: 2/19...
Službene novine Grada Požege, broj: 6/20...