Alati za pristupačnost

19. sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u utorak, 4. travnja 2023. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege
- ogovori na vijećnićka pitanja

 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
2.a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
   - obrazloženje
   - tablice
3
4
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
  c) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 2110, u k.o. Požega
   - prilog
4.a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
   b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
   c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
   d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih Udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
   - prilog
5.a) Prijedlog I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
   c) Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
6. Prijedlog I. izmjene Programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
7. Prijedlog I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
   - prilog
10. Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
11. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1201, u k.o. Požega
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
13. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega