Alati za pristupačnost

20. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje Mateju Begiću, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Požege. Napominje, da nije nazočio sjednici kada se glasovalo o promjeni Poslovnika kojom se tražilo da se sjednice prenose putem You tube kanala te da je u listopadu 2022. godine na sjednici prvi puta istaknuo navedeni prijedlog za izmjenu Poslovnika, s kojim se složio i predsjednik Gradskog vijeća, odnosno rekao je da će isti podržati. Zanima ga, zašto je predsjednik Gradskog vijeća Grada Požege promijenio svoj prvotni stav.
ODGOVOR:
Predsjednik Gradskog vijeća MATEJ BEGIĆ
Odgovara vijećniku da se svega treba prisjetiti, da je nazočio sjednici Odbora za statutarno-pravna pitanja i da podržava stav Odbora u svezi predloženih izmjena Poslovnika. U svezi postavljenog pitanja, vijećniku će se dostaviti pisani odgovor.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Postavlja pitanje u svezi točke koja je bila na prošloj sjednici Gradskog vijeća, koja se odnosi na donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći sugrađanima sa slabijim imovinskim statusom kojom je obuhvaćena i skupina hrvatskih branitelja koji primaju naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje. Navodi, da ima informaciju da je netko iz Grada kontaktirao voditelja Miroslava Bagarića u Županji da dostavi popis Gradu kako bi se „kontaktirali branitelji radi predaje zahtjeva, ali to se nije dogodilo budući je samo trinaest branitelja podnijelo zahtjev“. Vijećnika zanima zašto branitelji nisu kontaktirani i zašto je za branitelje uvjet bila dobna granica „više od 50 godina starosti“ te predlaže da se navedeno ispravi.
ODGOVOR:
Pročelnica MAJA PETROVIĆ
Odgovorila je vijećniku kako nitko nije zvao branitelje, jer to nije sukladno Odluci koju je usvojena na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Istaknula je da je kontaktirala Županiju radi dostave popisa branitelja kako branitelji ne bi morali dokazivati svoj status, ali popis je sadržavao samo ime i prezime i OIB. Nadalje navodi „da je i sama iznenađena jer je pristiglo samo 13 prijava od strane branitelja unatoč tome što je Javni poziv bio objavljen na službenim stranicama Grada i u medijima“.

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
Pita zašto se ne održava područje Senjak koje je obnovljeno 2015. godine iz sredstva Grada te ističe da je „riječ o području u blizini Kirovog mlina na kojemu su pokopane žrtve ustaškog terora, gdje je bio ustaški logor 1941. godine“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovora vijećniku da je navedeno područje prošle godine pokošeno i da trenutno nema saznanja u kavom je stanju. Potom dodaje, da će nadležna gradska služba utvrditi o kakvom se problemu radi na toj lokaciji.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pita Gradonačelnika kakvi su razmjeri štete na Sajmištu, vezano uz nedavno nevrijeme

ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da razmjeri štete nisu veliki te da po stvarnim podatcima nisu dovoljni za proglašavanje elementarne nepogode. Nadalje dodaje, da je nekoliko kuća stradalo zbog prodora vode u podrum i nastale su samo manje štete, a građanima koji su imali veće štete i koji su lošijeg financijskog stanja Grad će pomoći na temelju dostavljene prijave.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje vezano uz Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu vezano uz kategoriju nerazvrstanih cesta, konkretno u Novom Selu, u Požegi ulice - Vinka Paulskog, Zrinke Kunc, Vilare i u Mihaljevićima Vinogradska ulica. Pita: „ U kojoj fazi smo sa tim, do kuda smo došli i da li se radi išta na tim predviđenim cestama ?“
ODGOVOR:
Pročelnica ANDREJA MENĐEL
Odgovara vijećniku da je za uređenje navedenih nerazvrstanih cesta objavljen postupak javne nabave i to za Vinogradsku ulicu u Mihaljevcima i za Frankopansku ulicu kod staze Vilare, dok se za Vinorodnu ulicu u Novom Selu rješavaju imovinsko-pravni odnosi, a nakon toga pokrenut će se postupak za ishođenje građevinske dozvole.

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Postavlja pitanje Gradonačelniku: „Dokle se stiglo s projektima vezanim uz izgradnju Dječjeg vrtića u Požegi i u Mihaljevcima ?“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da je Grad dobio Ugovor za Dječji vrtić u Požegi prije oko mjesec dana, da za isti Grad ima građevinsku dozvolu, sve projekte - glavni, izvedbeni i troškovnik te da je objavljen natječaj za rušenje starog vrtića i kuće koja je prethodnih godina kupljena. Potom dodaje, da se sljedeći tjedan planira raspasati natječaj za izvođenje radova na izgradnji vrtića i isti bi trebali početi krajem ljeta, a završiti do kraja sljedeće godine. Što se tiče izgradnje vrtića u Mihaljevcima, ističe da je Grad i za taj vrtić dobio Ugovor, da je početak radova vezan uz usvajanje Prostornog plana u Županiji kojim je za nekretninu na kojoj će se vrtić graditi predviđena namjena za predškolski odgoj umjesto dosadašnje školske i sportske namjene. Nadalje dodaje, da će se nakon usvajanja Prostornog podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a s gradnjom se planira početi najkasnije tijekom sljedeće godine.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pitanje je vezano uz projekt Hrvatskih voda i izgradnju retencija na lokaciji „Pakao“ čija se realizacija očekuje kroz četiri ili pet godina te vijećnik pita Gradonačelnika: „Kako će se naselje Vidovci i dio naselja Dervišage u tom periodu zaštiti od oborinskih voda i da li se kanali i potoci u tim naseljima održavaju ?“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku da je je realizacija spomenutog projekta vezana uz donošenje Prostornog plana Županije i da je održavanje kanala i potoka u spomenutim naseljima u ingerenciji Hrvatskih voda. Potom ističe da građani odlaganjem otpada uz kanale i potoke onečišćavaju iste i time ih čine nepropusnim prilikom većih oborina.

Vijećnik ANTE KOLIĆ
Postavlja pitanje Gradonačelniku: „U kojoj je fazi Projekt Energetske učinkovitosti javne rasvjete“.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovara vijećniku Koliću da je navedeni projekt završen, da je Gradu dostavljena okončana situacija nešto manje od 9.000.000,00 s PDV-om te ističe: „Što se tiče cijene, Grad će od HBOR-a uzeti 8.000.000,00 kuna, a razlika će se platiti sredstvima planiranim u Proračunu. Očekujem da će se do kraja mandata HBOR-u vratiti iznos od 8.000.000,00 kuna, a učinkovita javna rasvjeta po ovoj LED tehnologiji nije izmišljena da svijetli bolje, nego da svijetli ekološki prihvatljivije i jeftinije te da će se sljedeće godine u ovo doba moći vidjeti kolika je razlika u cijeni potrošnje struje prije i sada.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Vezano uz pitanje vijećnika Kolića, pita Gradonačelnika: „Da li se rasvjetna tijela mogu na daljinsko upravljanje kontrolirati, da li smo to stavili kao obvezu kod izvođenja. Da li se na takav način kod tog daljinskog upravljanja regulira snaga ili se regulira isključivo da taj rasvjetni stup radi ili ne radi.“
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. ŽELJKO GLAVIĆ:
Odgovora vijećniku Šariću da je bilo predviđeno daljinsko upravljanje koje nije izvedeno niti plaćeno jer je HEP od samog početka radova izvijestio Grad da ne dopušta stavljanje uređaja za daljinsko upravljanje u svoje trafo stanice. Napominje da je Grad zahtijevao „ugradnju lampi koje su pripremljene za pametno upravljanje, i tako su ugrađene“. Potom dodaje da nove tehnologije omogućavaju različite modele upravljanja javnom rasvjetom te će se trebati u skladu sa stručnim mišljenjem izabrati neki od modela koji odgovaraju .