Alati za pristupačnost

24. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz sudske sporove za povrat zemljišta u Industrijskoj zoni, a odnosi se na kupce koji su kupili zemljište i nisu ispunili ugovorne obveze. Vijećnik moli da mu se na današnjoj sjednici ili do iduće sjednice dostave brojevi pokrenutih sudskih predmeta.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da su pokrenuta dva sudska spora koja se odnose na zemljište u posjedu N. Radića i tvrtke Promet građenja d.o.o. u kojem je donesena prvostupanjska presuda u korist Grada Požege, s napomenom, da je na predmetnu presudu uložene žalba te da će se vijećniku dostaviti poslovni broj pod kojim se predmeti vode kod nadležnog suda. Nadalje, navodi da su od četiri zemljišta dva vraćena u vlasništvo i posjed Grada Požege, predložena su za prodaju i tema su današnje sjednice Gradskog vijeća, a od druga dva jedno je zemljište privedeno svrsi sukladno zaključenom ugovoru dok se drugo se privodi svrsi.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Postavlja pitanje u svezi izgradnje dvorane Gimnazije u Požegi te navodi: „Jučer je na Skupštini Požeško-slavonske županije vezano uz amandmane koje sam predložio, županima Jozić rekla da će nositelj projekta biti Grad Požega i to izgradnjom sportske dvorane za potreba OŠ Julija Kempfa. S obzirom da ove godine kao i u projekcijama za sljedeću godinu u stavkama proračuna ništa nije vezano uz zgradu dvorane gimnazije kroz projekt OŠ Julija Kempfa, možete li nam reći nešto po tome pitanju?“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da je prvobitno bila predviđena izgradnja gimnazijske dvorane te naglašava: „Požeško-slavonska županija kao osnivač Gimnazije je dala preprojektirati postojeći projekt, jer su se promijenili standardi, naravno u skladu sa smjernicama europskih fondova. Napravljen je novi projekt, i trenutno su osnovne škole i osnivači osnovnih škola prihvatljivi prijavitelji na pozivu za izgradnju škola i dvorana. S obzirom, da se neposredno uz lokaciju predviđenu za izgradnju gimnazijske dvorane nalaze OŠ Julija Kempfa, Gimnazija i Glazbena škola, Grad Požega će s Kempfovom školom preuzeti od Požeško-slavonska županije i Gimnazije projekt za izgradnju velike trodijelne dvorane. Drugim riječima, sve tri škole će dobiti adekvatnu dvoranu, a prihvatljiv prijavitelj je Grad Požega kao osnivač osnovne škole. Sredstva nisu u proračunu jer je financiranje 100“% iz projekta, a ako bude potrebno sredstva će se osigurati kroz rebalans odnosno proračun za slijedeću godinu.“

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ pita u kojoj je fazi projekt.
GRADONAČELNIK odgovara vijećniku da je projekt završen te da se treba ishoditi građevinska dozvola.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Navodi da ima saznanja da je inspekcija Ministarstva prometa, mora i infrastrukture dana, 24. listopada 2023. godine, naložila Gradu Požegi određene upravne mjere za žurno uklanjanje nedostataka na dionici ceste Požega - Mihaljevci, te pita: Koje su mjere poduzete ? Da li je Grad Požega dobio zapisnik inspekcije i da li su se otklonili nedostaci na cesti ?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici da je problem što se na navedenoj dionici ceste brzo vozi i Grad Požega je predlagao i ponovo predlaže postavljane nadzorne kamere te ističe: „Vijećnik Šarić i njegovi prijatelji dokazali su svojim istraživanjem koje su tamo proveli, da je u pitanju brza vožnja, da se ne poštuju prometni znakovi niti s jedne, niti s druge strane, ne poštuje se ograničenje brzine od 40 km na sat odnosno sve prometne nesreće sa težim posljedicama dogodile su se pri daleko većim brzinama. Zajedno sa policijom napravljen je uvid na trenu te je određen popravak ograde, saniranje udarnih rupa, postavljanje dodatnih prometnih znakova i sl., a Grad Požega je poduzeo sve potrebe radnje vezane uz provođenje naloženih mjera.“ Potom napominje „da nije vidio nikakvo rješenje Ministarstva odnosno da je na naslov Grada Požege dostavljen samo dopis Policijske uprave Požeško-slavonske. Međutim ono od čega nećemo odustati to je postavljanje kamera. Grad nudi platiti postavljanje kamere, s prijedlogom da se kamera postavi u Mlinskoj ulici, negdje na sredini, da obuhvati i jednu i drugu stranu, tj. ulazak i izlazak na ravnoj dionici predmetne ceste.“

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Pita gradonačelnika: „Koliko je Grad Požega prošle godine naplatio Poljoprivrednom fakultetu za korištenje zgrade u Vukovarskoj 17, u Požegi tj. bivšem Veleučilištu (s obzirom da su oni izvodili nastavu u cijeloj akademskoj godini).“
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Odgovara vijećniku Zimi da nije ništa naplaćeno sukladno važećem ugovoru o korištenju.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Vijećnik pita gradonačelnika zašto cenzus od 300 eura za dodjelu Božićnica građanima Grada Požege nije povećan „bar za 50 eura“ sukladno nastaloj inflaciji, povećanju troškova života i povećanju mirovina.
Pročelnica MAJA PETROVIĆ
Odgovara vijećniku Hajpeku da je „cenzus u skladu sa osiguranim proračunskim sredstvima i odluci o socijalnoj skrbi.

Vijećnik ANTONIO ŠARIĆ
Pita u kojoj je fazi asfaltiranje Vinogradske ulice u Mihaljevcima odnosno u kojoj fazi je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s gospodinom Tomićem te da li asfalt ide prema igralištu ili do kuće obitelji Abramović.
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovora vijećniku Šariću da je Grad Požega od gospodina Tomića dobio suglasnost za izvođenje radova, ali zbog vremenskih uvjeta početak radova će biti na proljeće. Potom dodaje da asfaltiranje navedene ulice ide do kuće obitelji Abramović koja je posljednja izgrađena u ulici.

Vijećnik LUKA SAMARDŽIJA
Pita: Što sprječava Grad Požegu da kupi kameru na dionici ceste Požega - Mihaljevci ?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku Samardžiji da je problem u tome što Grad može dati novce za kameru, ali istu mora kupiti i postaviti MUP te da se u svezi navedenog čeka inicijativa MUP-a.

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Pita: „Da li je izrađena Strategija razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje 2021.-2027. godinu? Gdje je objavljena, s obzirom da je napravljena odluka o pokretanju 17. prosinca 2021. godine ?
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovara vijećniku da je „Strategija izrađena, u fazi je konačnog nacrta, znači da nije još usvojena, a kako Grad ima pravo za nadoknadu, poziv je raspisan i tek kada podnesemo prijavu moći će se Strategija dostaviti na usvajanje Gradskom vijeću.
Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA postavlja dopunsko pitanje: „Da li Strategija obuhvaća razdoblje 2023.-2027. godinu? Hoće li Lokalna razvojna agencija to prihodovati ?
JELENA VIDOVIĆ - odgovora da je isto „sukladno smjernicama koje smo dobili od Ministarstva i proces uspostave je krenuo od 2021. godine“.
Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA dodaje: „Hoće li Lokalna razvojna agencija to prihodovati ?
GRADONAČELNIK - na dodatno pitanje vijećnika Zime daje potvrdan odgovora.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Navodi da se pitanje se odnosi na Orljavsku ulicu, u Dervišagi te naglašava: „Navodno, prije dvije godine uklonjen je asfalt s jednog dijela ulice, cca 150 metara i već dvije godine ne događa se ništa. Građani su rekli - da su sami nasipavali cestu, da kiša i oborine stvaraju blato i da su napravljene privremene šahte, s nekim daskama. Dakle, što je sa tim i tko je izvođač radova.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici Vlašić Iljkić, da prvi puta čuje za činjenice iz njenog pitanja te da će iste provjeriti i potom dostaviti pisani odgovor.“

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Pita: „Kada će biti postavljena još dva rasvjetna stupa led rasvjete u Zelenoj ulici? Kada su upisana dva nova vlasnika na igralištu u Zelenoj ulici koje je bilo vlasništvo Grada Požege ?“
GRADONAČELNIK
Odgovora vijećniku da se s postavljanjem dodatnih rasvjetnih stupaca led rasvjete u Zelenoj ulici započeti u 2024. godine, od kraja mjeseca siječnja, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu za 2024. godinu. Što se tiče dugog pitanja, odgovora vijećniku da će nakon provjere podataka dobiti pisani odgovor.

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Vijećnik navodi sljedeće: „Pitanje se odnosi na problem pješačkog prijelaza koji se nalazio i obojan do pola kolnika na izlasku iz kružnog toka prema Kanižlićevoj školi. Djeca koja idu iz Katoličke i Kanižlićeve škole nemaju nigdje pješački prijelaz, pola zebre ima, pola nema - znači na kružnom toku, križanje Njemačke, Arslanovca i Kanižlićeve ulice.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da će se njegov navod provjeriti.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pita gradonačelnika: Da li se nešto poduzelo kako bi se pojačala LED rasvjetu u Gradu, a vezno uz pritužbe gađana, osobito iz MO Centar?
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da građani trebaju prihvatiti da je „led rasvjeta učinkovita, ekološka i štedljiva i da se ista ne postavlja radi jačeg ili šireg osvjetljena, već zato da bude jeftinija. Potrošnja struje je više od dvije trećine manja nego sa starom rasvjetom koja je raspršena, skupa i ekološki ne prihvatljivija“ te dodaje: „moramo se naviknuti na led rasvjetu, a primjedbe da led rasvjeta ne valja, da svijetli kao upaljač - to su primjedbe koje manje više nastaju iz nerazumijevanja.“